Slovanské Noviny

10. decembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

ekonomocká devastácia štátu

%d