Slovanské Noviny

28. februára 2024

K porozumeniu Čelovekom

Znanie

1 min read

RA

„RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu...

%d