Slovanské Noviny

12. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

Matrica

Akademik Ruskej akadémie vied, doktor biológie Peter Garjajev (1942-2020), zakladateľ Lingvisticko-vlnovej genetiky a jeho kolegovia zistili, že živé chromozómy fungujú rovnako ako solitonicko-holografické počítače s využitím endogenného laserového žiarenia (DNA). Podarilo sa im modulovať určité frekvenčné vzorce na laserový paprsok, čím ovplyvnili frekvenciu DNA a teda aj samotnej genetickej informácie. Inak povedané živá DNA reaguje na jazykom modulované laserové paprsky a rádiové vlny, pokiaľ sú použité správne frekvencie.

Takže je vedecky dokázané, že naše telo je programovateľné použitím vibrácií , jazyka, slova, myšlienky. Samozrejme musí byť použitá správna frekvencia, čo je dôvod, prečo pritom nie sú všetci rovnako úspešní. Sú frekvencie, ktoré DNA sťahujú, zatvárajú a frekvencie, ktoré receptory DNA otvárajú. Programy Garjajeva patria k technológiám bio-spinotroniky, ktorá je súčasťou informačnej medicíny. Matrice sa používajú na transformáciu patológie do zdravej normy. Tieto matrice máju ozdravovací, omladzujúci a regeneračný účinok na organizmus ako na celok, tak aj na jeho jednotlivé systémy a orgány.