Slovanské Noviny

26. marca 2023

K porozumeniu Čelovekom

slovanstvo

11 min read

V predchádzajúcich príspevkoch sme sa zmienili o princípoch a zásadách  vzdelávania v unikátnej všeobecnovzdelávacej škole v obci Tekos v Rusku, ktorá bola zavŕšením celoživotnej vzdelávacej...

2 min read

1. Vyhýbajte sa komunikácii s ľuďmi, ktorí sú pre vás nepríjemní a nezaujímaví. Neupozorňujte ich na seba, nepúšťajte sa do...

3 min read

Naši predkovia prikladali vode veľký význam. Voda je podľa vyjadrení Predkov najlepším nosičom informácií, je ľahké ju očistiť od negativity...

4 min read

Každý chlapec potrebuje muža, ktorý by mu pomohol “nahrať program života“… ktorý by mu ukázal, čo znamená byť mužom. Toto...

3 min read

Ako už vieme, Slovania mali cyklus nazývaný „Kruh života“. Tento cyklus trvá 144 rokov. Práve toto obdobie sa považuje za...

7 min read

Múdrosť je o vytváraní a udržiavaní šťastného poriadku rodinného zväzku, o výchove duchovne a fyzicky, harmonických detí, o zachovaní veľkosti...

4 min read

Rod

Náš ROD je prvotná energia. ROD je zdroj našej životnej sily, zdroj múdrosti a sily ducha. Podľa našich Predkov je...

%d blogerom sa páči toto: