Slovanské Noviny

16. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

kony

3 min read

Vôľu prejavujeme vo všetkých svojich dobrých skutkoch.Sila Vôle nás poháňa žiť podľa mravných pravidiel. Vo svojom základe. Opak vôle je,...

3 min read

Za všetko ďakujte. Vďačnosť nie je len slušnosť. Vďačnosť je cnosť. Vďačnosť je matkou všetkých cností. Či prebiehajú zlé alebo...

%d