Slovanské Noviny

30. novembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Staroslovienska Bukvica

Staroslovienska Bukvica je písmo našich Predkov a jedno z najstarších písiem na svete. Je to písmo, ktoré má Obrazový a Duchovný význam. Jednoduchší ako Runy, ale o nič menej Obrazný obsah má v sebe ukrytý aj Staroslovienska Bukvica.

 

1 min read

Jesm (je) - rozmanitosť, mnohotvárnosť, mnohorozmernosť, mnohoštruktúra vo vzťahu k určitému bodu diskusie, uvažovanie. T.j. bodom môže byť človečenská podstata,...

2 min read

Dobro (D) - obraz Dobra: Nadobudnutie, navŕšenie, zlepšovanie, dobré činy, otvorenosť, nahromadenie, nahromaďovanie, dvíhanie nahor, prekračujúce niečo, celostnosť a plný...

2 min read

Viedi (V) – informácia, poznania, hlbiné poznanie, Múdrosť na Zemi viedajem, vzájomná prepojenosť, nasmerovanosť, naplnenosť, ponímanie celého, Pramátéria nesúca rozumnú...

3 min read

Bohovia (B) – BOH, Bohovia, Božia štruktúra, Bohatstvo Duchovné, Nespočítateľne mnoho, Kruh Bohov... Obraz tejto bukvice znamená: mnohosť, nadradená forme, ktorá akoby...

2 min read

Az (a) – počiatok, pôvod, Prvopočiatok, Podstata, Človek žijúci na Zemi, Jediný, Jedinečný, unikátny, neopakovateľný, Prvotná existencia, bunka, rodina, zárodok...

%d blogerom sa páči toto: