Slovanské Noviny

21. júla 2024

K porozumeniu Čelovekom

Staroslovienska Bukvica

Staroslovienska Bukvica je písmo našich Predkov a jedno z najstarších písiem na svete. Je to písmo, ktoré má Obrazový a Duchovný význam. Jednoduchší ako Runy, ale o nič menej Obrazný obsah má v sebe ukrytý aj Staroslovienska Bukvica.

 

1 min read

Jesm (je) - rozmanitosť, mnohotvárnosť, mnohorozmernosť, mnohoštruktúra vo vzťahu k určitému bodu diskusie, uvažovanie. T.j. bodom môže byť človečenská podstata,...