Slovanské Noviny

25. júla 2024

K porozumeniu Čelovekom

vedomosť

4 min read

O kulte smrti a uctievaní života Život nie je materiálny, ale duchovný. Materiálny svet je totiž neživý. To je rozdiel...