Slovanské Noviny

16. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

Čo ak je to inak?

Zdroje informácií sú rôzne, preto preverujte fakty a pravdivosť nami dohľadaných poznaní…

Áno, nasledujúce riadky sú určené Vám.

Ľuďom, čo ráno vstávajú s pocitom, že niečo nie je v poriadku, že niečo je ináč, ako nám hovoria. Vstávajú s pocitom duchovného uspokojenia pri pátraní po rôznych definíciách skutočností a právd.

Nenárokujem si na pravdu a v žiadnom prípade nechcem, aby ste si niekedy mysleli, že tu napísané je to jediné správne.
Prajem si len, aby ste dostali inšpiráciu a nové myšlienky do Vášho vlastného pátrania.

Veď vlastne: „Čo ak je to inak?“

2 min read

Ako sa vyhnúť pasci, ako ich rozpoznať? Väčšina ľudí si myslí, že je potrebné „tajné poznanie“ alebo „zvláštne odhodlanie“, že...

2 min read

V modernej spoločnosti je význam kultúry extrémne devalvovaný. Priemerný človek verí, že kultúrou sú mestské sviatky, divadelné predstavenia, knihy, piesne....

4 min read

Neustále nás presviedčajú, že Kristus je odpúšťajúci, múdry flegmatik a na jeho učení je založené najmierumilovnejšie a najláskavejšie náboženstvo na...

%d