Slovanské Noviny

22. marca 2023

K porozumeniu Čelovekom

Teraz si trocha priblížme samotné Kony. Pre začiatok sa pozrime na 16 základných Konov:

1. KON ZDOKONAĽOVANIA

Pri narodení dostávame od rodičov, od RODu, od správcu duše, celú databázu informácii nášho Rodu ktorá sa nazhromaždila pred našim príchodom na Svet. Aj karmickú informáciu. Je to súbor všetkých našich životných skutkov a skutkov celého nášho Rodu, dobrých aj zlých. V každom človeku je tento súbor uložený. Kde presne je uložený, to nikto nevie. No on existuje. V priestore podvedomia, v priestore duše…

Tento Kon Zdokonaľovania hovorí o tom, že my prijímame predchádzajúcu informáciu, zavádzame ju do nášho života a táto informácia nám pomáha prejsť našu životnú úlohu v tomto javnom svete.

Sme tu preto, aby sme sa rozvíjali duchovne, energeticky a fyzicky. Každý človek je na inej úrovni rozvoja. Našou úlohou je prijať informačnú skúsenosť našich Predkov, aby sme ju vedeli zaradiť do nášho života a rozvinúť náš život tak, aby sme sa zdokonalili a posunuli sa na vyššiu úroveň rozvoja. Našim potomkom tak zanechávame novú – zdokonalenú informačnú skúsenosť.


Zaujímavé je, že do 3-och rokov je Vedomie Človeka otvorené a má priame spojenie s vyššími správcami, s RODom, so správcom duše, čo naznačuje, že múdrosť našich dávnych Predkov spočívala aj v tom, že so svojimi deťmi komunikovala úplne iným spôsobom, ako je to dnes zvykom.

Ako sa dá uplatňovať 1. KON v našich podmienkach :

Pýtajte sa ako žili váš otec a mama, vaši starí rodičia. Zisťujte, podľa akých Pravidiel žili a čo bolo pre nich dôležité. Uchopte svoj Rodokmeň. Uchopte vedomosti svojho Rodokmeňa, zisťujte akí ľudia v ňom žili. Veď múdrosť je to, čo sa zistilo v minulosti. Kto hľadá múdrosť v budúcnosti, zablúdil. Z budúcnosti sa čerpať nedá.

Študujte skúsenosti našich civilizácií. Civilizácii pred nami.

2. KON VÔLE

Vôľu prejavujeme vo všetkých svojich dobrých skutkoch. Sila vôle nás poháňa žiť podľa mravných pravidiel. Vo svojom základe. Opak vôle je, keď niekto vytvára zlo, keď niekoho okradne, udrie, zámerne zničí niekomu majetok. To nie je vôľa, to je opak vôle – zlyhanie.

Védické tradície hovoria, že vôľa je daná Tvorcom a nikto ju nemôže človeku vziať. Iba on sám, zo slobodnej vôle sa jej môže vzdať a dať sa na inú cestu.

Ak si prečítate Arvar, Vlasť Bohov od Sergeja Aleksejeva, tak tam jeden z Azov, velikánov, bol prinútený ťažko pracovať v bani, a napriek tomu zostal pokojný. Nikto mu nemohol zobrať jeho Silu vôľe. Neklesol na duchu.

Pamätajte si – Pokoj je sila. Z pokoja vychádza riadenie Sily vôle. Keď nereagujete na cudzie vonkajšie podnety a iba pracujete na tom, čo je vaše. Vtedy ste sami sebou. Vtedy savôľa uplatňuje pre váš účel, aby ste išli po svojej ceste rozvoja a zdokonaľovania. Vôľu prejavujete kvôli tomu, aby ste sa zdokonaľovali. Vytvoríte tak harmonickejšie vzťahy medzi priateľmi, v rodine, aj mimo nej. Vôľu prejavujte vo výchove vašich detí, vôľu prejavujte pri kontakte s prírodou.


Vôľu prejavujeme spôsobom, že vylepšíme situáciu v ktorej sme, pre Dobro a pocit Lásky v sebe. Každý má právo na svoju cestu. Našu cestu určujú naše skutky. My prejavujeme vôľu vo všetkých svojich skutkoch. Sila našej vôle nás poháňa žiť podľa mravných pravidiel.

Pozorujte svoje pocity. Pocit, to je prvotná informácia, ktorú dostávate. Vy cítite. A ten stav, ktorý vo vás ostáva po tom cite, je pocit. Informácia, ktorá sa k vám dostala…, ak cítite radosť, znamená to, že idete správnym smerom. Ak sa cítite zle, ak máte zlý pocit, nepokračujte.
Najprv sa energetická informácia dostáva do duše, potom povzbudzuje rozum reagovať – prísť na to, čo urobiť, a ak je myšlienka správna, tak máte radosť. A tu nastupuje vôľa to aj vykonať. Urobiť niečo, čo je správne, čo je Dobré, čo vám, alebo niekomu z blízkych prospeje.

Prestali ste jesť všelijaké nezdravé veci – prejavili ste vôľu.

Prestali ste piť alkohol – prejaviuli ste vôľu.

Neudreli ste dieťa – prejavili ste vôľu.

Povedali ste mu niečo mile – prejavili ste vôľu.

Je množstvo vecí, ktoré sú dnes všeobecne prijaté a považujú sa za trend doby. No ak cítite, že to nie je ono, prejavujete tým vôľu robiť to nie podľa toho módneho trendu, ale tak ako to cítite.

Keď chcete niečo urobiť a keď cítite to, čo chceš urobiť – to sú dve rôzne veci. Pozorujte svoje pocity a skúmajte, čo je správne a čo nie.

3. KON SEBAURČENIA

Kón Sebaurčenia, hovorí o tom, že v malom je sústredené veľké, a vo veľkom je sústredené malé.
Spomeňte si napríklad na film Ľudia v Čiernom, kde bola galaxia…, rozumiete, čo je galaxia. Tak tam bola v malej loptičke sústredená celá galaxia. Rovnako v nás je sústredený celý vesmír. Tak ako sme my sústredení v celom vesmíre.

O čom hovorí súčasná veda? Všetko sa skladá z atómov, z jadra, z elementárnyh častíc. Takže je zrejmé, že tie nástroje, ktoré dnes veda používa, sú nedostatočné na to, aby sme pochopili aký je život v atóme, vo vzťahu medzi protónmi, neutrónmi vo vnútri atómov. Možno, že v ich vnútri tiež existuje život… Priestorové rozloženie čohokoľvek mení celú štruktúru. Tomu hovoríme, že v malom je sústredené veľké a vo veľkom je sústredené malé. Keď chcete niečo pochopiť, zahĺbte sa do seba a uvidíte celý vesmír.

Keď chcete spoznať nové miesta, musíte vycestovať a zmeniť svoju vlastnú polohu… premiestniť sa na to miesto, ktoré chcete spoznať.
To isté môžete urobiť, keď chcete niečo pochopiť… potrebujete zmeniť stav svojho Vedomia, stav svojho vedenia. Iné viete teraz a iné budete vedieť, keď zmeníte vnútorný stav. Takto to proste je. Veľa odpovedí nájdete, keď vycestujete a zmeníte svoju polohu a veľa odpovedí nájdete, keď zmeníte svoj vnútorný stav.

Každá maličkosť je dôležitá a môže byť semienkom, z ktorého vyrastie niečo omnoho väčšie. A všetko veľké bolo na začiatku iba myšlienkou v niekoho hlave.

4. KON TVORENIA

Určite ste už niečo chceli vytvoriť, mali ste vnútorné nutkanie, pomysleli ste si – vytvorím nejaký projekt, vybudujem ho. A tak ste premýšľali, ako to vytvoriť. Potom ste si urobili poznámky. Neskôr ste sa začali zamýšľať, komu to ukázať, aby ste získali do svojho projektu vhodných ľudí. Premýšľali ste o tom, že treba urobiť niečo dokonalé, niečo ešte dokonalejšie.A zrazu prichádzali ľudia, ktorí vám pomohli… No ak sa v tomto procese tvorenia niekde zastavíte, nedôjdete do svojho cieľa. Preto ak niečo robíme, tak to robme dobre. Do fyzického sveta tak vnášame svoje želania a myšlienky, ktoré sa našou činnosťou zhmotňujú. To je Tvorenie.

Cesta Tvorenia vás učí zamýšľať sa nad tým, že treba urobiť niečo dokonalejšie, zakladajúce sa na mravných pravidlách. Idúc po ceste Tvorenia sa bezpečne vraciate k Bohu.

5. KON PODOBNOSTI

Dalo by sa povedať, že priťahujeme ľudí na základe ich charakteru, ich sklonov, ich práce, ich postoju k svetu… Priťahujeme takýchto ľudí, máme takých priateľov. No je to aj náš charakter, naše sklony, naša práca, ktorej sa venujeme, náš postoj k svetu, ktorý prejavujeme. To tých ľudí priťahuje k nám. Na základe týchto podobností sa k sebe ľudia priťahujú. Lebo premýšľajú rovnako, konajú rovnako…, v ľubovoľných situáciách. A takýmto spôsobom si všetci nachádzajú sebe podobných. Podľa ich záujmov a podľa podobnosti.

Ak vám prestáva byť dobre v kruhu určitých ľudí, je to preto, že vy ste sa zmenili a preto by ste mali ísť ďalej… byť v tom, čo vás napĺňa. A podobní ľudia sa k vám pridajú.

6. KON REZONANCIE

Nasleduje REZONANCIA. Najzaujímavejší KÓN. Akákoľvek informácia, ktorá sa k vám dostane, vyvoláva u vás spätnú reakciu (odozvu). Napríklad, niekto vám niečo povedal a vy ste sa urazili, čiže vy sami nesiete túto informáciu. A v tomto prípade vy nie ste úplne dokonalý. Reagovali ste na človeka, na tú informáciu, ktorá sa k vám dostala jeho prostredníctvom. Už ste zareagovali. Čiže táto informácia vo vás žije. Čo to o vás vypovedá? Že vy ste v istom zmysle podobný na základe skladby vášho charakteru, človeku, ktorý vás urazil. O tomto hovorí REZONANCIA. A na tomto treba pracovať.

Je potrebné snažiť sa o to, aby ste nereagovali takým spôsobom. Ak nereagujete, to znamená že to vo vás nie je. A možno ste si tú poznámku, alebo tú informáciu ani nevšimli, preto nereagujete. Napr. mnísi. Oni sa pozerajú na toho, kto ich uráža a v úplnom pokoji odpovedia – „Boh s tebou”.

7. KON REINKARNÁCIE.

Život Človeka je úloha. Všetko, čo sa deje, je úlohou pre každého. Do tej miery, ako je mu stanovená. To je skúsenosť, ktorú treba prežiť, aby sa dalo vstúpiť na ďalšiu úroveň svojho rozvoja. Každý má svoju vlastnú úroveň rozvoja Vedomia, každý má svoju úlohu na inej úrovni. Takto každý naberá nové a nové skúsenosti, ktoré odovzdáva celku, svojmu Rodu. Každý žijúci človek je stelesnením celého svojho Rodu tu a teraz – v Živote.

Reinkarnácia je stelesnenie duše, následné stelesnenie duše… To je skúsenosť, ktorú treba prežiť, aby sa dalo vstúpiť na ďalšiu úroveň svojho rozvoja.

8. KON KARMY.

Všetka informácia, negatívna aj pozitívna, o našich prežitých životoch vo všetkých svetoch, vrátane toho na Zemi, sa ukladá v Karme. Dnešnou rečou by sa dalo povedať, že je to server tej pamäte, kde je zapísaná všetka informácia. Spojenie s ňou je v našom podvedomí, v duši… Tento blok (server) pamäte musíme odhaliť, aby sme prechádzali krok po kroku po svojej ceste duchovného, energetického a fyzického rozvoja.

Našou úlohou je pochopiť, ktoré naše skutky neboli správne a napraviť ich. Naše skutky, aj naše myšlienky. Žili ste život, aký ste žili. Narobili ste všelijaké dobré aj zlé veci. No raz nastane čas všetko napraviť. Môžete o tom rozhodnúť vy sami, alebo vám to pride do života samé, v mnohých prípadoch nečakane. Preto treba poznať kvalitu našich myšlienok, aj kvalitu našich skutkov, lebo zasahujú jak osobné, tak aj rodové línie.

A všetko toto treba vedieť, rozumieť tomu. Prečítať si to v pamäti Karmy, čo som v tomtoživote urobil nesprávne, a snažiť sa to zmeniť. Ospravedlniť sa, prestať sa tak správať. Žiť lepšie, byť lepším.

Nápovede na to sú v KÓNe REZONANCIÍ, v KÓNe ZHODY…

9. KON ZHODY

Vy musíte zodpovedať tomu, v čom a čo žijete. Ak si obuvník, musíš vyrábať dobré topánky a aj v dobrých topánkach chodiť. Ak si filozof, musíš žiť podľa tej filozofie ktorú hlásaš. Ak si prezident, musíš ovládať všetky náležitosti a návyky, ktoré zodpovedajú prezidentovi.

Alebo považujete za správne, aby vás chorý človek začal učiť, ako zdravo žiť? Alebo aby vám alkoholik radil, ako sa máte zdravo stravovať? Každý z nás sa musí zhodovať s tou profesiou a s tou cestou, ktorú si vybral. Akýkoľvek človek sa v duši musí zhodovať s tým, kto je. A zdokonaľovať sa v tom

Vyberajte si svojich učiteľov a radcov podľa toho, ako žijú práve v tom, v čom sa vy chcete zdokonaliť.10. KON SVETA MYŠLIENOK

Uchovávajte svoje myšlienky v čistote. Takým spôsobom tvoríte mier a pokoj. A žijete v šťastí. Tento Kón je veľmi dôležitý pre každého Človeka. Dosiahnutím harmónie dosiahnete čokoľvek.

Je jeden príbeh, ktorý dobre vystihuje tento Kón:
Dvaja mnísi prišli k rieke, kde stála bezradná mladá žena, ktorá sa nevedela dostať na druhú stranu. Mladší z nich sklopil zrak a tváril sa, že ju nevidí. Starší mních zobral ženu do náručia a preniesol ju cez rieku. Potom dlho pokračovali bez slov, až sa mladší ozval:
„Ako si ty, mních, mohol zobrať do náručia ženu? Ja by som to nikdy neurobil!“
„Naozaj nie? Rozdiel medzi nami dvomi je v tom, že kým ja som ju už dávno položil a nechal pri rieke, ty ju ešte stále nesieš“, odpovedal mu starší.

Ak chcete žiť pokojne, ak chcete dosiahnuť vnútornú harmóniu a čistotu Mysle, nemôžete sa neustále zaoberať minulosťou, čo vám kto kedy povedal, alebo urobil a či to bolo správne.
Žite to, čo sa práve odohráva a deje. Pozorujte, ako to dopadne a vezmite si z toho iba ponaučenie, lebo následne prichádza nová udalosť, ktorá by vám mohla ujsť, alebo v nej urobíte chybu, ak nebudete dostatočne prítomní.


11. KON MAGNETIZMU PRÍŤAŽLIVOSTI

Všetko silnejšie priťahuje k sebe to slabšie. Môžete to pozorovať všade. Treba sa zdokonaľovať, na fyzickej, energetickej a predovšetkým na duchovnej úrovni… Dosiahnete tak schopnosť rozvíjať v sebe Silu a viesť za sebou ľudí. Všetci vodcovia tento Kón ovládajú, rozumejú mu a preto získavajú pozornosť ostatných ľudí. V tom sa nachádza ich skrytá Sila.


Každý z nás, skôr či neskôr príde do stavu, keď bude pripravený. A to je aj logické. Ak na 7. Úrovni Rozvoja fungujeme ako učitelia, tak bez Kónu Príťažlivosti by to nebolo možné.
A ak sú učitelia, ktorí nie sú rešpektovaní svojimi žiakmi, je to preto, lebo nemajú zvládnutú 7. Úroveň rozvoja, alebo Kón Príťažlivosti. Tento Kón je prepojený so siedmou úrovňourozvoja.


12. KON ZACHOVANIA ENERGIE

Energoinformácia sa nikde nestráca, a nikam neodchádza. Našou úlohou je vedieť a chápať, že nič sa nestráca bez stopy, iba prechádza z jedného stavu do druhého. Vo svete sa nič nestratí. Všetko prechádza zmenou. Buď zmenou zdokonaľovania, čím vzniká niečo nové… alebo zmenou zániku, kde tiež vzniká niečo nové. V takomto svete žijeme, vo svete zachovania energie. Energia je stála, nikdy sa nestráca bez stopy, iba mení svoju podobu.

13. KON VÝMENY

Všetko sa navzájom obmieňa. Energie, informácie, ľudia, spoločenské zriadenia, všetko.Pokiaľ si navzájom neprekážajú, je život a svet v Harmónii. Preto je potrebné správne správanie, správne prijatie, či osvojenie, no aj správne odmietnutie, ak ide o Dobro celku, o Dobro ľudského Rodu. Je dôležité vedieť správne prijať, aj správne odovzdať, pustiť…

Všetko tečie, všetko sa mení. Nové prichádza nahradiť to staré. A nové musí byť oveľa dokonalejšie. Ak chce prežiť…


14. KON POĎAKOVANIA (VĎAKY)

Za všetko ďakujte. Či prebiehajú zlé alebo dobré udalosti, vy poďakujte za všetky, pretože to je váš učebný proces. Každú udalosť využite ako výuku, aby ste svoj vývojový proces správne vnímali… Neposudzujte, lebo neviete, čo ešte bude nasledovať práve vďaka tejto udalosti. Poďakujte a nechajte to ísť, aby sa to netočilo dookola v Mysli. Stačí len prijať, poďakovať a nechať ísť.

Už to je prepojené s KÓNom Myšlienok. Aj s KÓNom Rezonancie. Poďakovali sme za šťastie, poďakovali sme za urážku… A takto sú prepojené všetky Kóny. To je dôležité. Aj byť vďačný je dôležité! Vedieť byť vďačný…

15. KON DÁVANIA

Čím viac dávaš, tým viac dostávaš. A život to potvrdzuje. Tu je však vytvorená jedna pasca.

Nemôžete dávať viac než je potrebné. Bránite tým druhým v dávaní… A na to musíte vždy dávať pozor.

Niekto je podvodník, parazit. Chcel by len dostávať, dostávať a len dostávať. A vy len dávate a dávate. A za porušenie rovnováhy môžete dostať odplatu. Môžete prísť o všetko, čo máte.
Nikdy nekonajte tak, aby ste narúšali možnosť vývoja inému človeku. Aj on je tu preto, aby sa posunul vyššie. Pomáhajte v Tvorení, odmeňujte Tvorenie, no nepodporujte parazitovanie.


Ak iba dávate a nič nedostávate, porušujete rovnováhu Kónu Dávania. Čím viac dáte, tým viac dostanete. Táto energia sa vám musí vracať. Ale keď nabádate kohokoľvek k nečinnosti, tak vy mu vlastne škodíte tým, čo robíte. Preto to nie je Dobrý skutok. Pomôcť a pozorovať, ako ste pomohli, to vás naučí k pochopeniu Kónu Dávania.

Ak dávate peniaze, nech je to za niečo. Za iný druh pomoci, za prácu, za odporúčanie, aby sa človek, ktorý potrebuje pomoc, cítil tiež plnohodnotne. Dávajte za vedomosti, za informácie, za radu. Pomenujte svoje dávanie.

KÓN Dávania je veľmi dôležitý. A nebuďte lakomý, keď máte niečo dať. Pretože hlavná je vždy duša. Od duše dávajte, podľa svedomia, pomáhajte. A hlavne blízkym, príbuzným, deťom…

16. KON ZMENY

Všetko tečie, všetko sa mení. Nové prichádza nahradiť to staré. Nové musí byť oveľa dokonalejšie. Ak chce prežiť…


Napríklad náš dnešný spôsob života nie je dokonalý v porovnaní s tým, čo vieme o v starých,predošlých civilizáciách, ktoré boli oveľa dokonalejšie. Čiže, naša civilizácia degraduje. Má to byť opačne. My ju musíme urobiť oveľa dokonalejšou. Tento KÓN hovorí o tom, že všetko sa vyvíja duchovne, energeticky a fyzicky vzostupne, a nie degradujúco.


Musíme sa snažiť robiť lepšie a byť lepší, než to bolo predtým…

Preto je dobré dodržiavať Kóny, ktoré našim Predkom pomáhali pri civilizačnom, aj osobnom vzostupe.

somslovan.sk a Slovanské Noviny

Všetky podcasty si môžete vypočuť aj na:

Link hearthis

https://hearthis.at/slovanske-noviny/#tracks

Apple podcast

https://podcasts.apple.com/sk/podcast/slovansk%C3%A9-noviny/id1631693163

Spotify podcast

https://open.spotify.com/show/40GuwGPYp74ZZSQ8IJ7XMQ?si=uh6GCC4fQpGcCPqGbQe_Xw

podcast na stránke Som Slovan

https://www.somslovan.sk/podcast/

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: