Slovanské Noviny

3. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí ovládli Ľudský ROD, napriek všetkej ich zlobe, napriek všetkým ich špinavým činom…, prepáčte že tak hovorím, ale týmto treba začať, napriek tomu sa Slovanstvo prebudilo.

Ono vždy bolo, je a vždy bude . Slovania nie sú náROD. Slovjanin (slovan), to je znanie (poznanie). Sú to poznania, ktoré prúdia v našich génoch, ktoré sú v našich dušiach, v našom živote. Medzi Slovanmi a Árijcami nie je žiadny rozdiel, pretože Árijec je Slovan. Árijec, to je pozemšťan. AR – zem. Slavjanin – Sláviaci Jan a Jin. Sláviaci Jan Jin. Tí, ktorí pochopili obraz a podobu našich rodičov a RODu Najvyššieho (Všemohúceho). Tí, ktorí nesú tieto poznania, tento obraz, túto harmóniu vo svojom vnútri a tí, ktorí udržiavajú a vytvárajú skutočné harmonické reality a svety. Toto robia Slovania. Preto som rád, že týmto špinavcom sa nepodarilo zničiť Slovanov na našej Zemi, pretože ak by zničili Slovanov, tak by potom vyrabovali a zničili celú Zem, všetko živé.

Našou úlohou bolo žiť tu, brániť a neodovzdať našu Zem, našu realitu, náš priestor žiadnym parazitom, ktorí sú proti bohu a ktorí sú nepriateľmi ľudského rodu. Chcel by som povedať niekoľko slov o tom, čo je to za deň, ten dnešný, keď sme sa tu dnes spolu zišli, keď začíname veľkú vec, veľké oživenie nás samotných, keď sa vymaňujeme. Väzenie je v našom vedomí. Keď ničíme, búrame toto väzenie svetla poznaním. A vtedy všetka naša rodová moc, naše možnosti v nás oživujú (obnovujú) človeka. Ľudí a človeka. Prinavracajú nám Ľubov Dobro Istina – to sú ĽuDIa a zapájajú (aktivujú) naše Božské Čelo, obraz a podobu celého nášho Vesmíru pre Tvorenie všetkého. Chcel by som vám povedať niekoľko slov o tom, čo vlastne paraziti vždy robili ! Oni vždy všetko krivili. Prišli a učili sa všetky naše mocné božské veci, začali si ich privlastňovať, prekrúcať, klamať, zrkadliť.

Tieto zrkadlové odrazy napĺňali nie KONštruciou, ale deštrukciou. KONštrukcia je štruktúra KÓNu, RODu Najvyššieho (Všemohúceho). Deštrukcia je štruktúra pekelných demiurgov tvorili všetko bez lásky. V ich vedomí sa preto všetko má ničiť. Úlohou nás, Tvorivých Slovanov je nedopustiť ničenie. Treba sa zaoberať Tvorením a nedopustiť, aby do našej harmónie a nášho Tvorenia vstúpilo niečo špinavé, chybné a nedovoliť aby to bolo ničené. Ale ak nepriateľ začne podľa Védických pravidiel zasahovať do vás, do vášho života, do života vašich blízkych, rodiny, do života vášho domova, do života vašej vlasti a do vašej viery, tzn.  znalostí, znalostí predkov, teda RODu  Najvyššieho, potom ste samozrejme povinní podľa starých Véd ukázať, čo je dobro a čo sú to „palice“ dobra. Ochrániť svoj domov, ochrániť ho vo všetkých sférach. Nie len po fyziologickej, vojenskej stránke, ale  aj po ideologickej stránke. Po stránke poznania, mravnosti a spravodlivosti. Meč je zbraň, zbraň najmocnejšia, ktorú sme historicky mali my Slovania a budeme ju mať v rukách všetci a tým mečom je pravda, a obnovenie (oživenie) spravodlivosti. A toto je moc.

Tejto moci sa boja všetci paraziti. Avšak táto sila musí ísť len tam, funguje len tam, kde je viera. Kde je Vedanie RA. Kde je predovšetkým viera vo svojich rodičov, svojich predkov, svojich ščurov a praščurov, vo svoje deti, svojich potomkov. Pretože my sa rodíme, a ja to viem presne, rodia sa nám deti a deti sú naši znovu narodení predkovia, ktorí sem už prichádzajú a k deťom, teda jednoznačne aj k starým, aj k malým, rozumiete. Pretože toto je cyklus nášho RODu, kde žijeme a nenecháme našu Zem zahynúť. Chcel som povedať pár slov o Ráde Svätého Jána, prečo si nespomíname (nepamätáme) na rodový vzťah Ivana ?! Pretože VAN, to je Vedujuščij Boha Nebeského, a Rád Svätého Ioana (Ivana), vesmírneho VANa. Potom Jeruzalemského, Rodoského a Maltézskeho, keď už hovoríme o Ráde Sv. Ioana. Je to Hlavný a Najvyšší Rád na Zemi.

Už  v minulosti Alexander Veľký, ktorého národy nazývajú rôzne.  Niekde ho volajú Alexander Nevský, niekde Alexander Macedónsky, inde v arabských krajinách zas Iskander, niekde Tamerlan, niekde Džingis Chán. To všetko sú mená a tituly veľkého veliteľa a vodcu. A samotné meno Alexander, to nie je meno. Védicky to znamená sakrálne. Arleg Sander, to jest Védujuščij Arleg. Podľa Véd , to je ten, od ktorého Belobog  žiadal pomoc. Аby sa ochránil pred dolnou Navi, ktorá sa ocitla v deštrukcii, a od pekelných civilizácií. Aby sa zachovala kultúra a život, a by sa zachovalo všetko živé na Zemi. Preto, jedným slovom, Alexander Veľký vo svojej dobe, keď viedol armádu sveta, ktorú viedol Rád VANov, Vedujuščích Boha Nebeského. Tak on znovu zjednotil Svet pred parazitmi, ktorí ho riadili spôsobom – rozdeľuj a panuj a ľudskými rukami ničili jeden druhého, uvádzajúc ich do nevedomosti, dávajúc im do rúk sporné falošné hodnoty . To je náboženské rozdelenie, finančné rozdelenie, ideologocké rozdelenie atď… . To jest hlavnou úlohou je rozdeľovať a panovať, štvať ľudí proti sebe atď… . V tej dobe bol svet v nebezpečenstve, na hranici zničenia, a Belobog  opäť zavolal Arlegov. Arlegovia, bojovníci prišli, aj samotný Arleg Sander. Vlastne Arleg Sander v sanskrite znamená Arleg Vedujuščij – vediaci. Sander, to sú Védy.

Arleg, vo Védach je to spomenuté, Arleg znamená Veiaci, Vedujuščij. А keď prišiel Arleg Sandr, opäť všetkých spojil do Jednotného Boha, Boha RODu, spojil celý Svet a stvoril v hlaholike a v sakrálnej rulici Vsejasvetskú Gramotu. A hlaholika je sakrálne písmo. Vo Vsesvetskej Gramote on zanechal celú Zem Slovanom. Celú Zem, nie len nejaký jej kúsok. Celá Zem patrí Slovanom. A odtiaľto…, preto má Rád Svätého Jána (Ioana) právo na celú Zem, a preto dával plemenám a rodom, ktoré teraz začali volať národnosť, čo je novinka vymyslená parazitmi. Vždy boli rody a plemená. Plemenám a rodom, ktoré žijú podľa svojich mravov a rozvoja svojej kultúry, svojich tradícií, dával Suverenitu, to jest slobodu, aby sa už nikto z prítomných v Hre Bohov na Zemi parazitiov nemohol dotknúť a zasahovať do tejto slobody ľudí na Zemi. Preto, celý ten príbeh, o ktorom som teraz hovoril, som nehovoril len tak pre niekoho, niekde tam. Rozprával som príbeh o nás Slovanoch. My Slovania sme boli v tejto Armáde Sveta, bránili sme našu Zem, a znovu sa podľa kruhu rodíme a prichádzame. U parazitov sa nič nemení. Kruh za kruhom nasleduje arytmia, algoritmus ako zničiť a znovu zresetovať (vynulovať), čiže zničiť ľudstvo. Nič z toho sa však nepodarí. A jednou z príčin, prečo sa to nepodarí, je, že na zemi teraz nie je civilizácia. Na zemi je teraz kultúra. A táto kultúra je Slovanská. Táto kultúra je Ruská. Pretože Rus, to nie je národnosť. Rusi, žijúci na rozlohe Rusi. A Zem Rus, to je názov Mať SURaj Zemlja, SURaj Zemli Perúna Gromoveržca, syna Svaroga.

Keď počas Noci Svaroga nadobudne slovo RUS. A RUS, to je celá Zem, preto je RUS, pre nás Slovanov, našou vlasťou. Všade na celej Zemi. Nezáleží na tom, či je to v Afrike, v Amerike atď… . A preto, keď prišiel čas, keď prišlo to, čo bolo zámerom Tvorcu, pôvodným zámerom, tak on akoby z nemožného urobil možné. Všetko sa stáva reálnym. V súčasnosti sú všetky aktíva Sveta, všetky skutočné hodnoty, naplnené energiami tvorenia, odovzdané Slovanom. Slovania, to sú už ľudia, ktorí napĺňajú svoju dušu obrazom pozemského a nebeského prúdu, obrazom RODu Najvyššieho (Všemohúceho). Mužského a ženského počiatku. A vo všeobecnosti, všetci bieli ľudia, ktorí majú bielu pokožku, a vlastne ani nie je dôležité aby mali svetlú pokožku. Ktorí sa snažia naplniť a majú schopnosť naplniť sa , tak to nie sú národnosti. My sme RODy a plemená. My sme RODy a plemená RUSov, RUSičov, rôznych našich veľkých predkov, potomkovia ktorých sa volali Skýti, lebo boli s kňazom Skýtom, Sarmati atď… . Bolo veľa našich plemien. A všetci my sme vzišli odtiaľto.

Ale prečo mám tak veľmi rád práve Slovensko ?! Pretože je to sakrálne miesto, tak ako je to povedané v dávnych písmach – „Príde sem Svetlo. Príde s Bratom a Slávou“. Rozumiete ?! So Svetlom príde. A s Bratom príde. Bratislava je prekrásne miesto, prekrásne mesto, ktoré si uchovalo symbol bratstva a symbol Slávy a Slovanstva. А vôbec, Slovensko, to je Sláva Zeme. Centrom Slávy, kde sa teraz začína to, čo spolu robíme. Ak spomínajúc na svoj pôvod, chcete prebudiť svoje DNA, ja som vám o tom hovoril v niekoľkých mojich filmoch, všetkým so to hovoril, pretože RUS, to je  sakrálne slovo, to vôbec nie je národnosť, to sú naši predkovia ščuri a praščuri, ktorí boli na Zemi. To sú SURi. SURi bojovníci. Ich názov je RUSi. A preto, keď stojíš sám pred celým Vesmírom, a naplno, otvorene, jasne a nahlas, zo svojho vnútra, zvoláš „Ja RUS“, tak po tebe prebehnú zimomriavky, prebehnú určité frekvencie a energie, a tvoje DNA sa zapína. Pretože DNA, ako to hovoril ešte akademik Garjaev, ktorý je uznaný za najväčšieho genetika na Svete, dokonca aj súdruhovia židia ho uznali za najväčšieho genetika na Svete, a aj Američania, tak Garjaev jasne hovoril a vedecky dokázal, že genetika je vlnová lingvistika. A veľmi dôležité sú slová a obrazy, ktoré hovoríme a vyslovujeme. Naša reč. Ja sám som sa zaoberal, pozrel som sa na ruské nárečie, iné slovanské nárečia, všetky sú pôvodom rovnaké. Trochu sa odlišujú ako nárečia, ale reč máme tú istú.

Chápanie máme rovnaké. Preto prišiel čas lásky. A láska, to nie je len vzťah medzi mužom a ženou. Láska, to je Vedanie Bohov, Vedanie našich predkov, to jest zapojenie vášho Čela. Pretože, a to nie sú moje slová, to sú slová z Véd, ktoré potom súčasná veda týchto pekelných svetov, dimenzie, ktoré dominovali v posledných storočiach na Zemi, tak táto veda uznala tento inštitút pre štúdium človeka, americký inštitút človeka a sovietsky mozgový inštitút, jednoznačne dospeli k záveru, že ľudský mozog je odrazom (kópiou) vesmíru. A rôznorodosť mozgu je vesmírnym priestranstvom . Kde neurón mozgu zodpovedá galaxii v makrokozme. Odtiaľto je pojem BOH – Boľšoj Ogoň Galaktiki (Veľký Oheň Galaxie). Bohovia, to sú naši veľkí ščuri a praščuri, z ktorých sme vznikli. A predstavte si koľko máte vo vašej hlave neurónov v hlavnom mozgu. To je projekcia. Galaktická projekcia vo vašom čele. Ľudské čelo je centrom komunikácie Vesmíru, cez ktorý prebiehajú komunikácie. A ktorý všetkých spája v láske. Preto Ľudi Bogov Vedajut (Ľudia Vedajú Bohov). A ľudia, to je ĽUbov – Dobro – Istina, to sa neskloňuje. Ľubov – Dobro – Istina, to je to, čim sa musí človek napĺňať. Keď sa mu zapojí čelo, stáva sa človekom a začína Vedať Bohov.

V minulosti sme mali schopnosť vidieť našich predkov. Videli sme Svety Navi a všetky ostatné Svety. Teraz sa o tom veľmi veľa hovorí, rozpráva. Ukazujú všetky tieto veci. A sú takí ľudia, ktorí prežili a ktorí sa teraz na Zemi prebúdzajú. Sláva RODu. Čo musíme dnes urobiť ?! Prebudiť sa a vrátiť sa k sebe. Nezáleží koľko máte rokov. Ak máte 50, 60 nemyslite si, že ste až taký veľkí. Veľkí ste už tým, že ste sa narodili, pretože ste. Pretože ste človek. Avšak vaša veľkosť sa len teraz začína. Pretože čas vysokých energií a čas prebúdzania prichádza práve teraz. Ten čas prišiel a teraz sa začína. V tomto čase prebieha očista Zeme. A prebieha prechod do Svetla, Lásky, nášho bratstva a vzájomného pochopenia. Pozrite sa dookola. Vytvorili všelijaké tajné spoločnosti. Ich názvy nemajú nič spoločné s ľudstvom. Sú spojené s lebkou, s kosťami, a ešte s nejakými inými, rôznymi predmetmi. Ale nemajú nič spoločné s Tvorením. Pretože lebku si treba vážiť, je to časť ľudskej kostry, ale je spojený už s mŕtvym človekom. A čo má spoločné so životom a tvorením ?! Život a Tvorenie je spojené práve so Slovanstvom. Hovorí to o tom, aký zväzok vytvárame.

Preto Slovanstvo, to je poznanie, ktoré sa ukázali počas celého trvania Hry Bohov (1,2,3,4,5) ako najlepšie poznania. Pretože tieto poznania sú naplnené nie len technológiami, nie len architektúrou, nie len nejakým technickým vývojom. Všetky sú naplnené harmóniou a láskou. Preto Slovanstvo je práve to, čo zvíťazí v Hre Bohov. Jemu bola odovzdaná táto Zem a tento Svet. Preto Zväz (jednota) Slovanstva je to, čoho sa najviac boja nepriatelia ľudstva. To, čoho sa najviac boja tí, ktorí chceli všetkých a zničiť a vziať nám a našim potomkom náš Svet, našu Zem, náš Život. To, čo nám dal ROD Tvorca. Všetci, ktorí sú tu teraz prítomní, a nariek tomu, že tu je niekto, kto nechápe čo je to Slovanstvo, nevie to, verte mi, vy len ešte hlboko spite. Príde čas, keď to všetko pochopíte. Začnete to skúmať, chápať, cítiť, pretože začnete sami seba oživovať.

Ďakujem vám. 

His Majesty Alexander

podcast:

Slovanské Noviny a Zlatá eRA

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: