Slovanské Noviny

13. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

Bitka kozmických rozmerov medzi silami svetla a silami tmy je vo fináleZákulisní aktéri vychádzajú na svetlo.

Každý musí zaujať svoje miesto a vybrať si stranuPred nami je prebudenie ľudstva, Súdny deň a Divoký hon.

Kto je kto? Ako to dopadne? Prinášame prvú časť dokumetu odhaľujúceho istinnú realitu.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

čo súčasná pseudokráľovná

O mŕtvych len pravdu, alebo nič : Aktérov je niekoľko, sú dobre vyškolení, postava je známa. Je vhodná len na určitý čas. Čoskoro však príde tento jej čas a jedno z hlavných tajomstiev režimu bude odhalené. Je pravdepodobný aj variant rituálneho obetovania a “koncov vo vode” len aby sa agónia natiahla. 

Súčasnosť bola obetovaná a ako sa patrí, leží v kruhu spolu s ďalšími projektmi Len-in, Stal-in, Put-in (Ленъ-Инь, Сталъ-Инь, Путъ-Инь). Podstata je v tom, že projekt predpokladal použitie dvojníkov, preto je jeho smrť iba smrťou jedného z aktérov. Súčasné bábky, ktoré zámerne hrajú úlohu mŕtveho človeka, sú teraz úplne ovládané silami nižšieho sveta, kde sa aj nachádza duša úbohého „galejníka“ (raba na nútených prácach). Vertikálou moci je teda až do určitej úrovne hierarchia Temnoty, kde mŕtvi vládnu mŕtvym. Na prezidentských voľbách si ľudia „vybrali“ už mŕtveho človeka. Na konci časov to nemohlo byť inak – niekto sa musel stať bodom zhromažďovania sa temnoty v Rusku, aby sa následne odstránila. Len čo to bude odkryté, vertikála moci okamžite spadne a pavúky v pohári sa navzájom zožerú. Čakáme na to, ale z nejakého dôvodu sa neponáhľame.

S možnosťou, že títo akože ľudia“ zrazu uvidia svetlo a urobia potrebné ústretové kroky smerom k národu, sa už nepočíta.

Mŕtvi neožijú. Väčšinou, najmä vo vyšších vrstvách sú to buď silne posadnutí ľudia vybraní a povzbudzovaní, pretože musia byť „na reťazi“ a úplne ovládaní, alebo vo všeobecnosti neľudia nežijúci. Títo tiež majú aj ruky, nohy, hlavu, ale podstatou je démonické stvorenie. Nie je ich veľa, ale je ich dosť. Obyčajní ľudia to nevidia, mýlia si ich so spoluobčanmi, a preto sa nechajú pomýliť a zrádzajú samých seba. Uvedomenie si tohto faktu bude čoskoro masívnym fenoménom a prichádza veľká čistka, ktorej najvzrušujúcejšou časťou bude odhaľovanie mocipánov a ich lov po celom svete. Na to budú využité superschopnosti, ktoré sa už sa objavujú u ľudí, ktorých zámery zahŕňajú túto čestnú super úlohu. Všetci mocipáni sú bez práva pokračovať v znovuobnovení Rodu, ďalšieho duchovného rozvoja vo Vesmíre, preto je ich eliminácia nevyhnutná, nebudú mať príležitosť skryť sa.

Ako sa plánuje oddeliť „baranov od kôz

Uskutočnením Žrebovania lístkov do výchovných osád, ktorých účelom je poskytnúť príležitosť na verejné pokánie a nápravu pre tých, ktorí zakopli, ktorých duše majú veľkú cenu pre „Bielu žatvu“, im bude poskytnutá veľmi seriózna pomoc pri liečení. Veď je veľa miest, kde sa obnovujú výsledky ich parazitovania, sú to pohrebiská jadrového odpadu v Moskve, následky Černobyľu, obnova miest zvýšeného znečistenia v Trans-Urale, výsev lesov v Sibíri atď. V rámci projektu je plánované zastrešenie prebiehajúcich podujatí a organizovanie mnohých súťaží a konkurzov – takže nahromadená nenávisť ľudí sa zmení na elán. Pre ostatných, ktorí odmietli spolupracovať s „Prav-ou“, sa vytvára „Yabeda“ – špeciálna trestná služba. Je jasné, že s neľuďmi nebude žiadne zľutovanie.

Aby bola očista z hľadiska čistoty úmyslov úspešná, je potrebné dať súdruhom na výber: buď si človek, alebo nečlovek. Buď priznáš chyby a učiníš pokánie – alebo nie si ľudská bytosť a podliehaš nevyhnutnej záhube. Presne pred touto voľbou dnes stojí mnoho ľudí v mocenských štruktúrach a spolu s nimi každý predstaviteľ vertikály zapojený do tohto diania, okruh ktorých sa nenápadne, ale neustále rozširuje. V blízkej budúcnosti sa tento okruh dramaticky rozšíri vďaka niektorým otvoreným akciám. O ich životaschopnosti si nerobíme ilúzie – väčšina si už vybrala, preto rátame s pomerne rýchlou očistou. Čo sa týka realizácie rozsudkov: keď v sobotu ráno doma zametáte, robíte to s radosťou a necítite k odpadu nenávisť, nie? Tak si predstavte, že je piatok večer. Mimochodom, smeti sa z domu nevynášajú, ale pália.

Musíme tiež pochopiť, že každý, kto je na temnej strane a žije v parazitickom základe, bude identifikovaný a zničený nezvyčajným pre pochopenie spôsobom. Takmer všetci ľudia sú nosičmi mnohých mikróbov a hubových parazitov. Napríklad в Číne doteraz nedokážu presne určiť zdroj vírusov, konkrétne vírusov, pretože ide o zvyčajné mikróby (jednobunkové mikroroboty), ktoré sú vo veľkom počte prítomné v ľudskom tele, teraz sa v Číne zameriavajú na  štúdiu fenoménu zmeny programu RNA vo vnútri mikróbu a jeho obchádzania všetkých obranných systémov organizmu, rýchleho rozmnožovania a prenikania do najviac chránených oblastí človeka, s rýchlym zničením tela prostredníctvom reprodukcie.

Môže sa teda zmeniť akýkoľvek program akéhokoľvek mikróbu alebo hubového parazita s dopadom na určitú časť ľudí. Preto sa všetci, ktorí si myslia, že bude možné utiecť a ukryť sa na ostrovoch v oceáne alebo hlboko v horách, mýlia, medicína ich nebude môcť zachrániť.

V Rusku nové vzťahy nikdy nedozrievali v rámci starých, a zmeny vždy sprevádzali otrasy.

Preto sa nikam neponáhľame – v hlavách ľudí by mali dozrieť predstavy o budúcej štruktúre spoločnosti, kým tí váhaví si vyberajú stranu. Nahromadí sa kritické množstvo prebudených a potom sa „všetko cez noc zrúti“. Napodiv, každý deň sa šance na priaznivý prechod zvyšujú.

Viac o štruktúrach riadenia budúceho Ruského Štátu.

Otázkami národného hospodárstva sa bude zaoberať Národné Veče. Voľby do neho budú viacstupňové, otvorené a každoročné: desiati si vyberú jedného, ​​potom si jedného vyberie aj desať vybratých atď. Výtvorí sa akýsi druh skupiny, polovica z nich žrebom pôjde do Veče a vyberie si Starostu. Venuje sa výlučne interným otázkam. Kruh Pravi bude mať na starosti zahraničnú politiku, obranu a súdne spory – to je jadro systému, ktorého hlavným princípom je „rovný medzi rovnými“. Kruh bude mať strážcov zvolených občanmi. Miestni strážcovia zákona budú tiež priamo volení a ľudia budú mať právo ich kedykoľvek z funkcie odvolať. Teda maximálna miestna samospráva. Vo všeobecnosti bude konanie štátnych zamestnancov maximálne transparentné a zodpovedné a bude ich rádovo menej. Moc a spoločnosť budú jedno a to isté. Samotné voľby, diskusia o rozhodnutiach a interakcia úradov so spoločnosťou budú prebiehať najmä pomocou informačných technológií – softvér sa už vyvíja. Zmenia sa prístupy k vede, školstvu, zdravotníctvu, financovaniu kultúry: ľudia si sami vyberú, za čo budú platiť. Bude veľa slobôd a takmer žiadne dane. Finančný systém bude odlišný, založený na suverénnej mene, ktorej vydaním bude ako opcia bezpodmienečná mesačná dávka, ktorej sa bude možné vzdať. Vo všeobecnosti bude štát sebestačný a o zodpovednosť sa podelí čo najviac  občanov.

Späť do súčasnosti: čo s pádom rubľa

Rubeľ je dnes krytý americkými dlhmi, Banka Ruska, ktorá ho tlačí, nie je pod kontrolou mŕtvych osôb. To isté ako pri zrade Novoruska: tie isté sily so znamienkom mínus, ťahajúce za nitky, prinútili bábky, aby opäť zradili ruský národ na znak lojality. Je to úžasná udalosť, pretože, po prvé, ľudia budú z dlhodobého hľadiska ťažiť z blížiaceho sa ekonomického rozmachu po zmene režimu a po druhé, ľudia stratia posledné ilúzie o povahe súčasnej vertikály, a tým sa otvorí nutnosť hľadania a nominácie skutočných lídrov. Konečne prišiel náš čas: odteraz všetko, čo sa deje, je pre naše dobro, zvykajte si.

Prognózy pre Rusko na blízku budúcnosť?

V duchovných svetoch už nastal zlom – vo všeobecnosti všetky postavy už zaujali svoje miesta v chode udalostí. Teraz sa blížime k obdobiu rýchlych zmien: jedného pekného dňa sa pod nohami ruskej „elity“ rozhorí zem a budú sa navzájom masívne zrádzať, písať úprimne – to bude jediná šanca na prežitie pre tých, čo nebudú mať čas utiecť. Prichádza veľká očista štátneho aparátu, revízia v koreňoch systému riadenia a výsledkoch privatizácie. Sýria, na ktorú je režim naviazaný v okultnom zmysle, padne, otrasy zasiahnu Arménsko, kam sa presťahoval Hlavný chrám Isis (Izidy), Lenina vynesú zo zikkurátu, spopolnia pozostatky Stalina a Putina a ľud sa konečne prebudí – ľudia začnú mať niečo ako „duchovné videnie“. Hlavnou témou programu sa stane otázka záujmov ruského národa. Príde Nové Učenie, vďaka ktorému sa Rus časom stane svetovým lídrom. Vo všeobecnosti nastal veľmi zaujímavý čas, ktorý sa v budúcnosti bude čo najdôkladnejšie študovať ako najväčšia výhra ruského národa. Pred nami je prebudenie ľudstva, Súdny deň a Divoký hon. Udeje sa veľa zázrakov.

Práve Rusko je predurčené prijať Nové Učenie a vôbec všetky tieto udalosti

Pravda je taká, že ruskému národu, predovšetkým v osobe jeho skutočnej elity, je  Vyššími Silami „predpísané“ byť v ohni – uctievačmi slnka, a teda strážcami posvätných vedomostí Starovekej Viery. Naši predkovia uctievali Nekonečného Najvyššieho Stvoriteľa, Veľkého a nedosiahnuteľného Ram-Ha a deti jeho Boha Rodu a Kolo Bohov Stvoriteľov, predvečného JAr – Silu prarodiča (Яр — Силу Прародителя), Stvoriteľa Svetov. Preto sa im hovorilo „Arii“ – „Jarye“. Boli takpovediac planetárnym kňazstvom, žrečestvom – strážcamirovnováhy, boli Ásovia, ktorých mená zmenené na európsky spôsob sú odrazené v škandinávskych ságach. Tí istí „slovanskí Bohovia“ sú slovanské mená tých istých Ásov, ktorí svojho času odišli do Európy z Rusy, o čom sa podrobne hovorí v ságach. Aby sa na konci časov vrátili domov, na Rus, do Asgardu. Moderný ruský jazyk je v dôsledku neustálej modifikácie výsledkom zjednotenia gótskeho – protogermánskeho a slovanského jazyka, čo je akýmsi zmierením Ásov a Vanov – skupinou Bohov plodnosti, „žijúcej“ na západ od rieky Don, odkiaľ prišla na Rus temná nákaza v podobe cudzieho svetonázoru – uctievania „Zlatého teľaťa“.

Slovania na Majdane, ktorí si uvedomili absenciu elity, prirodzene zapadnú do Ruského Sveta, keď sa Ásovia ukážu a dobijú Kyjev – takto sa táto vojna aj skončí. Napodiv, vojna na Donbase aj je cestou k zmiereniu Bohov, kde vyhorí ich vzájomná nenávisť, čo prebúdza ruského ducha a národ ako celok. Víťazstvo v tejto vojne je len otázkou času, rovnako ako Spojená silná Rus. Podľa ság tu, na Rusi, východne od rieky Don, bol Asgard so svojími Dijami – pozemským odrazom Nebeského Sveta Pravi. Odtiaľto pochádzali predkovia celej európskej elity, tu sú korene Bieleho Človeka a Bielych Bohov. Toto je posvätný čas nášho národa – formovanie Rusy, ktorý predchádza duchovnému pádu ruského národa, a opäť nás čaká v blízkej budúcnosti.

Prirodzene, duše týchto prvotných vodcov boli znovuzrodené mnohokrát a sú stelesnené aj na Konci Časov. Podľa potreby sa im toto Učenie odhaľuje vo forme zjavení a vhľadov a oni sami si uvedomujú svoju Jednotu. Uvedomujú si, že sú Ásovia, a že sú obdarení jedinečnými schopnosťami. Odklon od Zámeru a osvojenie si démonického svetonázoru naším národom je príčinou trestu, vyjadreného v podobe mimoriadnych skúšok v minulých temných dobách, ktorým sme odolali viac než dôstojne. A teraz nastal čas pochopenia a odhalenia: každý človek na planéte dostane to, čo si zaslúži za všetky svoje prežité inkarnácie – toto je „Veľká Žatva“. Právo súdiť je dané tým najhodnejším a najpripravenejším: slovo otvedstvennosť (zodpovednosť) – od véd, má rovnaký koreň so slovom védať – Védy , čo znamená vedieť, mať skúsenosť. V prvom rade duchovnú.

Hlavné myšlienky Učenia

Toto je Učenie Lásky. Hlavnou myšlienkou je nekonečná hodnota Vôle. Každá živá bytosť, ako súčasť Stvoriteľa, má Zámer a človek má vôľu vyjadriť ho tak,  ako mu hovorí Srdce,  ako mu hovorí Duša, a tým rozvíjať a skrášľovať všetko Tvorenie ako celok a seba ako jeho súčasť. Toto je Učenie života, jeho rozvoj a premena. Toto je uvedomenie si vlastnej zodpovednosti za všetko okolo a činy v súlade so Zámerom Stvoriteľa, Videnie jeho vo všetkom. Bratstvo Svetla je Jednota. Všetko je Jedno a všetko prichádza do Jedného.  Ásovia sú zosobnením Nebeských Síl v javnom svete, živým prejavom Vôle Stvoriteľa. Bratstvo Ásov a Kráľovstvo Svetla. Triumf života.

Zmena elít je nevyhnutná, a budúci vládcovia budú ľudia s hlbokými duchovnými znalosťami a nadprirodzenými schopnosťami

Na to sa však ruský národ musí dostatočne ponaťahovať s kremeľovskými podvodníkmi a, keď sa zbaví bludov, úprimne si zaželať zmenu. Až potom dajú Vyššie Sily povolenie na transformáciu Rusy. Nová elita, dokonca s okruhom rovnako zmýšľajúcich ľudí, akčným plánom a víziou do budúcnosti je nútená zostať v tieni a umožniť národu „dozrieť“ na zmenu.

Vôľa človeka je nezničiteľná a na veľké činy je potrebné dozrieť všetkým nám. Hlavná Bitka sa stále odohráva v jemných svetoch – jej výsledky sa prejavia vo svete Javi, aj keď platí to aj opačne. Ľudstvo smeruje k tomu, že svety Javi a Navi sa postupne spoja so súčasným skokom vo vývoji, ktorý radikálne premení náš svet. Je jasné, že si to vyžaduje Kruh ľudí schopných viesť toto hnutie. V súčasnosti však myšlienky, technológie a prístupy, ktoré môžu z Rusy urobiť svetového lídra, tieto sú ľudia nútení tajiť. Preto sa v tejto fáze zvolila cesta dokonalej osvety a sebapoznania – boj sa odohráva na myšlienkovom poli.

Tipy, čo robiť v režime očakávania

Nadväzovať kontakty, študovať skúsenosti predkov, hromadiť sily a zdroje pre budúci boj, bude ťažko ale veselo. Čistiť svoje vedomie. Rozširovať svetlotvorné materiály a informácie. Pripraviť sa na rýchlu jazdu – RUSom trvá dlho, kým zapriahnu …

Kedy budú odhalení tí so znamienkom plus? Aspoň v Rusku.

Už sa to stalo – kto má oči, nech nech sa pozerá. Rozhliadnite sa: Žatva už všade prebieha. Sú to akoby dva prúdy – dole a hore a oba zrýchľujú: niektorí ľudia duchovne klesajú, iní rastú. Bitka už prebieha, tu a teraz. Rast vzájomného trenia prúdov „odhaľuje“ tieto sily a zároveň aj zdroje týchto síl. Samotní Ásovia sú zdrojom aj prejavom vôle Vyšších Síl. Ide len o mieru uvedomenia si svojej božskej podstaty a Zámeru.

Ruskí bohovia

To sú Ruskí ľudia. Každý má svoj Dar, svoju „farbu“ v spoločnej „dúhe“, za ktorú drží Kruh plnú zodpovednosť, za poriadok a udržiavanie rovnováhy. Ako viete, „čo je hore, je aj dole“ – ruskí Bohovia na Nebesách a ruský národ tu na Zemi sú  jeden celok. A ten, o ktorom sa písalo skôr, si uvedomil túto Jednotu, zjednocuje. Odtiaľ pochádza aj jeho meno-titul.

Ako to meno znie a kde ho nájsť 

Má tisíce mien, ktoré zosobňujú vlastnosti ruského národa, archetypy. 

Jedným z nich je Tvorec RA.

zlatá eRA a Slovanské Noviny

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

Odber newsletter. Každý večer súhrn najdôležitejších správ dňa do mailu.