Slovanské Noviny

24. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

voda

3 min read

Naši predkovia prikladali vode veľký význam. Voda je podľa vyjadrení Predkov najlepším nosičom informácií, je ľahké ju očistiť od negativity...

%d