Slovanské Noviny

1. apríla 2023

K porozumeniu Čelovekom

V súčasnosti, keď na verejnosť vystupujú slová klimatická zmena a klesajú zrážkové úhrny, je jedným zo základných potrieb riešenie, ako ďalej s vodou. Bez nej by sme nemohli žiť.

Využiteľné objemy podzemných vôd na Slovensku sú dostatočné pre zásobovanie obyvateľstva, priemyslu i poľnohospodárstva. Toľko správa zo Slovenského Hydrometeorologického ústavu: Základným vodným zdrojom pre Slovensko zostáva stále vodohospodárska oblasť – zásobáreň vody na Žitnom ostrove. Tu na pomerne malej ploche sa kumuluje približne štvrtina z celkového množstva podzemných vôd na Slovensku, čo je ojedinelý prípad nielen v Európe, ale i vo svete.

Slovensko je suchozemská krajina, preto je jeho vodná bilancia výlučne závislá na atmosférických zrážkach v akejkoľvek forme. Geomorfologickým rozdelením podľa nadmorskej výšky a pripadajúcej celkovej plochy územia na: roviny, pahorkatiny, nížinné vrchoviny, vyššie vrchoviny, nížinné hornatiny, vyššie hornatiny a veľhory, dostaneme celkovú priemernú ročnú vodnú bilanciu Slovenska v miliónoch:

Zrážky………..40.000 mil. m3 v priemere za rok,

Výpar…………28.500 mil. m3 v priemere za rok,

Odtok…………11.500 mil. m3 v priemere za rok

Zrážky ľudskou činnosťou neovplyvníme, ale vhodným technickým zásahom do krajiny môžeme ovplyvniť výpar a budovaním vodozádržných biologických, technických alebo spoločných zariadení môžeme v zásadnej miere eliminovať odtok povrchových vôd v korytách tokov.

Objemové množstvo podzemných vôd na Slovensku je závislé len na prírodných zrážkach ich rozdelení počas roka a výdatnosti. Preto aj zásoby vody citlivo reagujú na zmeny klímy s predlžujúcim obdobím výskytu sucha, ktoré neboli v minulosti také výrazné. Dôsledkom klimatických zmien dochádza k poklesu hladín podzemnej vody a s tým súvisí nedostatok vody pre vegetáciu. Možno nie každý si uvedomuje, že zmena podnebia a zrážkových režimov v prírode spôsobuje aj otepľovanie zastavaných území. V súčasnosti existuje viacero spôsobov, ako znížiť teplotu v mestách, napríklad vysádzaním zelene na verejných priestranstvách, obnovu pri chodníkoch, využitie preddomových priestorov na bývanie, výsadba okolo parkovísk a pod.

Klimatické zmeny nás nútia hospodárnejšie narábať s vodou a využívať ju čo najefektívnejšie. Jedným z opatrení ako racionálne využívať vodné zdroje je zachytávanie dažďovej vody zo spevnených povrchov ako sú strechy, cestné komunikácie, či chodníky a jej následné vsakovanie prispieva k dotovaniu množstva podzemných vôd a zároveň k znižovaniu povrchového odtoku. Voda zo zrážok zostáva v tom prostredí, ktoré svojou činnosťou obohatila, čo má priaznivý vplyv na zlepšenie mikroklímy, ale aj na ochladzovanie a zvlhčovanie životného prostredia,

S využívaním vodných zdrojov, výskytu a kvality je potrebné vnímať aj zmeny klímy v súvislosti aj využívania krajiny. Tieto faktory spolu v konečnom efekte úzko súvisia a nedá sa pri vyhodnocovaní dopadov uvažovať samostatne. Klimatická zmena spôsobuje zmenu distribúcie zrážok počas roka, dlhšie obdobie sucha, častejší výskyt prívalových dažďov, alebo zvýšený počet teplých dní s vysokým výparom.

Spôsob využívania a obhospodarovania krajiny zase priamo súvisí s vodozádržnou schopnosťou územia. Extrémny prípad: je výskyt lejaku v svahovitej krajine, intenzívne obrábanej poľnohospodárskou činnosťou. Keď prirátame k tomu nevhodne vykonávané agrotechnické činnosti – kolmo na vrstevnice zasiata kukurica, zemiaky, alebo výskyt lejaka v krajine bez vegetačného krytu. V takých prípadoch síce spadne veľké množstvo zrážok, ale väčšina z nich odtečie po povrchu ešte počas jeho trvania, alebo krátko po ňom, bez doplnenia zásob podzemných vôd. Povrchový odtok následne vytvára povodne. Vo vodnom toku sa striedajú extrémne nízke a vysoké prietoky.

Približne 18 % pitnej vody získavame práve z povrchových vôd. Ide prevažne o zdroje z vodárenských nádrží a tokov. Výskyt takýchto vôd je obyčajne v mimo zastavaných oblastiach a v ich okolí, ako aj v povodí riek, kde sa uplatňujú osobitné princípy hospodárenia. Takto získaná voda sa upravuje komplikovanejšie ako podzemná voda, ale spôsoby a postupy musia byť nastavené podľa konkrétnych podmienok vodného zdroja.

Pri pohľade na celosvetové problémy s vodnými zdrojmi si kladieme otázku: čo je hlavný problém v tejto oblasti? Jedným z možných problémov sú staré environmentálne záťaže najmä v prípadoch divokých skládok nebezpečných látok a produkcie už neexistujúcich priemyselných podnikov, alebo likvidácia a zanedbanie výrobných stredísk poľnohospodárskej výroby. Tejto otázke je v poslednej dobe venovaná osobitná pozornosť, avšak len pomaly sa darí presviedčať o potrebe riešenia, ale aj osoby zodpovedné za strategické rozhodnutia. Zdá sa, že limitujúci faktor sú peniaze. Ďalšou veľkou výzvou je používanie hnojív a pesticídov tak, aby nedochádzalo k ich úniku do podzemných vôd.

Každý z nás môže prispieť k ochrane vôd, a to rôznymi spôsobmi: čistenie lesných a poľných studničiek, zberom odpadkov okolo prameňov, potokov, riek, osvetou medzi deťmi a mládežou, občianskou angažovanosťou v oblasti ochrany prírody. Mnohí z nás sa snažia správať k prírode viac šetrne a ekologicky. Prírodu je potrebné chrániť a nie ničiť. Ekosystém je ucelená časť prírody — a práve voda je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ochrana vodných zdrojov znamená nielen ochranu ich kvality, ale aj ochranu priestoru, v ktorom vznikajú. Voda je v prírodnom prostredí nenahraditeľná a všeobecné médium transportu a premeny energie a látok, ktoré spolu so vzduchom určujúcim nositeľom zmien v prírode a nositeľom života celej biosféry.

I keď sa v súčasnosti klimatológovia nevedia zjednotiť v názore na klimatickú zmenu či bude globálne otepľovanie planéty alebo jej ochladenie, klimatickí aktivisti organizujú podpisové a protestné akcie, čas pracuje v neprospech klímy. Dokazujú to singularity výskytu počasia, ktorých perióda sa rýchlo skracuje ale v neprospech prírody, proti ľudskej spoločnosti. Nestrácajme čas iba organizovaním a upozorňovaním verejnosti. Klimatické anomálie sa vyžadujú okamžité riešenie v podobe konkrétnych v prírode navrhovaných riešení, nie iba poukazovanie!.

Je na každom z nás, ako budeme pristupovať k vode, ako súčasť životného prostredia kde žijeme, oddychujeme a pracujeme.

A. Malíšek 

biosferaklub.info

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: