Slovanské Noviny

22. februára 2024

K porozumeniu Čelovekom

čo ak je to inak

4 min read

Neustále nás presviedčajú, že Kristus je odpúšťajúci, múdry flegmatik a na jeho učení je založené najmierumilovnejšie a najláskavejšie náboženstvo na...

%d