Slovanské Noviny

24. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

ekonomické vojny

6 min read

Západ transformuje vojnu na Ukrajine do „ekonomickej triedy“. Západnému vojensko-priemyselnému komplexu sa v uplynulom roku nepodarilo dosiahnuť požadovanú úroveň produkcie,...

%d