Slovanské Noviny

22. februára 2024

K porozumeniu Čelovekom

bukvica

1 min read

Jesm (je) - rozmanitosť, mnohotvárnosť, mnohorozmernosť, mnohoštruktúra vo vzťahu k určitému bodu diskusie, uvažovanie. T.j. bodom môže byť človečenská podstata,...

2 min read

Dobro (D) - obraz Dobra: Nadobudnutie, navŕšenie, zlepšovanie, dobré činy, otvorenosť, nahromadenie, nahromaďovanie, dvíhanie nahor, prekračujúce niečo, celostnosť a plný...

2 min read

Viedi (V) – informácia, poznania, hlbiné poznanie, Múdrosť na Zemi viedajem, vzájomná prepojenosť, nasmerovanosť, naplnenosť, ponímanie celého, Pramátéria nesúca rozumnú...

3 min read

Bohovia (B) – BOH, Bohovia, Božia štruktúra, Bohatstvo Duchovné, Nespočítateľne mnoho, Kruh Bohov... Obraz tejto bukvice znamená: mnohosť, nadradená forme, ktorá akoby...

%d