Slovanské Noviny

24. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Veľmi dôležité je uvedomiť si, že v tej takzvanej agende Veľkého Resetu pre tento svet, od pána menom Klaus Schwab (Nemec, vysl. šváb), sa nenachádza vôbec žiadna originálna myšlienka. A rovnako aj v jeho Štvrtej Priemyselnej Revolúcii, resp. jeho predstave, že je tvorcom tzv. „Stakeholder Capitalism“ – čosi ako Kapitalizmu Vložených/investovaných Peňazí – ale stake je všeobecné slovo – teda že to je produktom  Schwaba.

Klaus Schwab nie je o nič viac ako úlisný agent pre styk s verejnosťou tej globálnej technokratickej agendy (a slick PR agent for a global technocratic agenda), to korporatistické zjednotenie korporátnej moci s vládnou mocou, zahrnujúc aj OSN, teda agenda ktorej pôvod siaha až do začiatku rokov 1970, a dokonca ešte skôr. Ten „Davos Great reset“ je púha novšia verzia detailnejšieho plánu pre globálnu dystopickú diktatúru pod kontrolou OSN, ktorá sa vyvíjala celé desaťročia. Kľúčovými hráčmi boli David Rockefeller a jeho chránenec Maurice Strong.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Na začiatku rokov 1970, dalo by sa síce o tom argumentovať, nebola žiadna osoba vplyvnejšia vo svetovej politike ako nebohý David Rockefeller, vtedy známy hlavne ako predseda banky Chase Manhattan Bank.

Vytvorenie novej paradigmy (čosi ako model)

Na konci 1960-tych rokov, presahujúc do začiatku 1970-tych, tie medzinárodné kruhy priamo naviazané na Davida Rockefellera naštartovali omračujúcu skupinu organizácií a „think tankov“ „elity“. Tieto zahrnovali:

The Club of Rome; – Rímsky Klub

the 1001: A Nature Trust, tied to the World Wildlife Fund (WWF) – tzv. trust Prírody, spojený s World Wildlife Fund;

the Stockholm United Nations Earth Day conference – Štokholmská Konferencia Deň Zeme OSN;

Autorizovaná štúdia MIT – Limity Rastu – Limits to Growth;

a Trilateral Commission Davida Rockefellera.

Club of Rome

V roku 1968 David Rockefeller založil neo-Maltuziánsky „think tank“, Rímsky Klub – The Club of Rome – spolu s pánmi Aurelio Peccei a Alexander King. Aurelio Peccei, bol vyšší manager automobilky Fiat, ktorú vlastnila mocná Talianska rodina Agnelli. Gianni Agnelli z Fiatu bol blízky priateľ Davida Rockefellera a členom Medzinárodného Poradného Výboru Rockefellerovej banky Chase Manhattan Bank. Agnelli a David Rockefeller boli blízkymi priateľmi od roku 1957. Agnelli sa stal zakladajúcim členom tej Trilateral Commission Davida Rockefellera v roku 1973. Alexander King, šéf Vedeckého Programu OECD bol zároveň aj konzultantom pre NATO. [i] Toto bol zároveň začiatok toho, z čoho vyšlo to neo-Maltuziánske hnutie “ľudia znečisťujú – people pollute”.

V roku 1971 ten Rímsky Klub publikoval správu plnú chýb – Deeply-flawed report – Limity Rastu – Limits to Growth, ktorá predpovedala koniec civilizácie ako ju poznáme, spôsobený rýchlym rastom populácie, v súvislosti s nemennými zdrojmi ako napríklad ropa. Správa dospela k uzáveru, že bez podstatných zmien v spotrebe zdrojov, “najpravdepodobnejší dopad bude značne náhly a nekontrolovateľný úpadok ako v populácii, tak aj v priemyselnej kapacite.”

Bolo to založené na falošných (bogus) počítačových simuláciách vykonanaých skupinou „počítačových odborníkov“ z MIT (Massachusetts Institute of Technology, vtedy považovaných za špičkových v IT). Vydali smelú predpoveď, že “Ak súčasné trendy rastu populácie sveta, industrializácie, znečistenia, produkcie potravín, a spotrebovávania zdrojov budú pokračovať bez zmeny, limity rastu na tejto planéte budú dosiahnuté v rámci nasledujúcich sto rokov.” To bolo v roku 1971. V roku 1973 Klaus Schwab na jeho treťom výročnom stretnutí business leaderov v Davose tam pozval pána menom Peccei, aby tam prezentoval Limits to Growth – Limity Rastu – pre zhromaždených korporátnych CEO – Cief Executive Officers, t.j. výkonných šéfov. [ii]

V roku 1974, ten Rímsky Klub smelo vyhlásil, “Zemeguľa trpí rakovinou a tou rakovinou je Človek.” Potom: “svet stojí pred bezprecedentným systémom navzájom prepletených globálnych problémov, ako napríklad preľudnenie, nedostatok potravín, vyčerpávanie neobnoviteľných zdrojov [ropa, ale čokoľvek (w.e.)] – degradácia životného prostredia a chybné vládnutie (governance).” [iii] Argumentovali, že ’horizontálna’ reštrukturalizácia systému sveta je potrebná…drastické zmeny v norm stratum – t.j., v systéme hodnôt a v cieľoch ľudstva – sú nevyhnutné aby sa dali vyriešiť krízy energie, potravín, a ďalšie krízy, t.j., spoločenské zmeny a zmeny v individuálnych postojoch sú potrebné, ak má nastať prechod – ku organickému rastu. [iv]

Vo svojej správe z roku 1974, Mankind at the Turning Point – Ľudstvo v bode zlomu, Rímsky Klub ďalej argumentoval:

Stále rastúca vzájomná závislosť medzi národmi a medzi regiónmi sa teda musí preniesť do zníženia nezávislosti. Národy nemôžu byť ale vzájomne závislé bez toho, aby každý z nich sa nevzdal, alebo prinajmenšom ueuznal určité limity svojej vlastnej nezávislosti. Teraz nastal čas zostaviť základný plán – master plan – pre ekologický udržateľný rast a rozvoj sveta založený na globálnom prideľovaní – allocation – všetkých obmedzených zdrojov, a nový globálny ekonomický systém. [v]

To bola počiatočná formulácia tej OSN Agenda 21, Agenda 2030 a ten Veľký Reset 2020, Davos (reset je čosi ako nové nastavenie).

David Rockefeller a Maurice Strong

S veľkým odstupom najvplyvnejší organizátor Rockefellerovej agendy ‘nulový rast – zero growth’ – na začiatku 1970-tych rokov bol dlhoročný priateľ Davida Rockefellera, miliardár od ropy menom Maurice Strong.

Kanaďan Maurice Strong bol jedným z kľúčových prvotných propagátorov vedecky neudržateľnej teórie, že človekom spôsobené emisie CO2 z dopravných vozidiel, uhoľných tovární (zrejme využívajúcich uhlie) a z poľnohospodárstva spôsobili dramatický a zrýchľujúci sa rast globálnej teploty, ktorý “ohrozuje planétu”, takzvané Globálne Otepľovanie.

Ako predseda na Konferencii OSN v roku 1972 – Earth Day, Stockholm, Strong spropagoval agendu zredukovania populácie a zníženia životnej úrovne po celom svete, aby sme “zachránili životné prostredie.”

Strong vyhlásil svoju radikálnu ekologistickú agendu:

“Nie je snáď jedinou nádejou pre našu planétu to, že tá industrializovaná civilizácia skolabuje? Nie je našou zodpovednosťou toto privodiť (to bring that about?”) [vi]

A toto sa teraz deje v rámci predstierania a prehnaného medializovania globálnej pandémie. Ale ešte tu chýba skutočnosť, že vírus bol vyrobený úmyselne v laboratóriu, a väčšina vakcín bola nebezpečnejšia ako vírus, t.j. bol vykonaný prakticky dvojitý krok v znižovaní počtu ľudí; (- podľa bežných pravidiel už išlo o genocídu).

Strong bol pritom zvláštnou voľbou aby viedol významnú iniciatívu OSN na mobilizáciu aktivity na ochranu životného prostredia, keďže jeho kariéra a jeho značný majetok boli vybudované na exploatácii ropy, rovnako ako neobvyklý počet nových zástancov ‘ekologickej čistoty’, ako napr. David Rockefeller alebo Robert O. Anderson z Aspen Inštitútu, alebo John Loudon zo Shell?

Strong sa stretol s Davidom Rockefellerom v roku 1947 ako mladý 18 ročný Kanaďan a od toho bodu sa jeho kariéra stala pripútanou k sieti rodiny Rockefeller.[vii] Cez svoje nové priateľstvo s Davidom Rockefellerom, Strong, vo veku 18, dostal kľúčovú pozíciu v OSN pod Pokladníkom OSN, menom Noel Monod. Peniaze OSN boli dostatočne vyhovujúco spravované Rockefellerovou bankou Chase Bank. Toto bolo typické pre ten model “public-private partnership – verejno-privátneho partnerstva” aby sa nasadil pre Stronga —súkromný zisk od verejnej vlády. [viii]

V rokoch 1960 sa Strong stal prezidentom obrovského energetického konglomerátu v Montreale a ropnej firmy známej ako Power Corporation, vtedy vlastnenej vyplyvným pánom menom Paul Desmarais. O energetickej firme sa hovorilo, že tiež slúžila ako tajný úplatkový fond – slush fund – na financovanie kampaní vybraných Kanadských politikov ako Pierre Trudeau, otec toho Davoského chránenca Justina Trudeau, podľa Kanadskej investigatívnej výskumníčky Elaine Dewar. [ix]

Earth Summit I and Rio Earth Summit

V roku 1971 Strong bol menovaný za Undersecretary – zhruba tajomník – Spojených Národov v New Yorku a Generálny Sekretár nadchádzajúcej konferencie Deň Zeme, Konferencie Spojených Národov na tému Human Environment – Ľudské Prostredie (Earth Summit I) v Stockholme, Švédsko. Ten rok bol tiež menovaný za správcu – trustee – Rockefeller Foundation, ktorá financovala jeho vzostup do projektu Stockholm Earth Day – Deň Zeme. V Stockholme bol založený ten United Nations Environment Program (UNEP) , s dotyčným Strongom ako jeho vedúcim.

K roku 1989 bol Strong menovaný – Generálnym Tajomníkom OSN – aby viedol konferenciu OSN o Životnom Prostredí a Rozvoji, alebo skratka UNCED (“Rio Earth Summit II”). Tam dohliadal na vytváranie návrhu za OSN cieľov “Trvale Udržateľného Prostredia – Sustainable Environment” teda tá Agenda 21 for Sustainable Development, ktorá tvorí základňu Veľkého Resetu Klausa Schwaba, ako aj vytvorenie toho Medzivládneho Panelu ohľadne Zmeny Klímy – The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – OSN. Strong, ktorý bol aj členom výboru (board) Davos WEF – Svetového Ekonomického Fóra – , zorganizoval, aby Schwab fungoval ako kľúčový poradca pre ten Rio Earth Summit.

Ako Generálny Tajomník – Secretary – Konferencie OSN v Riu, Strong tiež zadal zákazku správy od Rímskeho Klubu na tému „The First Global Revolution – Prvá Globálna Revolúcia“, spracovanú pánom menom (authored by) Alexander King, ktorý pripustil, že to tvrdenie ohľadne CO2 ako príčiny globálnerho otepľovania bol púhym vymysleným trikom na vynútenie zmeny:

“Spoločným nepriateľom ľudstva je človek. Pri hľadaní nového nepriateľa ktorý by nás zjednotil, sme vytiahli myšlienku, že znečistenie, hrozba globálneho oteplenia, nedostatok vody, nedostatok potravy (famine), a podobne, by sedelo do zámeru (would fit the bill). Všetky tieto ohrozenia sú spôsobené ľudskou intervenciou, a je možné ich prekonať len cez zmenené postoje a chovanie sa. Skutočným nepriateľom je teda samo ľudstvo.” [xi]

Delegát Prezidenta Clintona do Ria, Tim Wirth, pripustil to isté, vyhlásiac,

“Musíme sa posadiť na tú záležitosť globálneho otepíovania. Dokonca aj ak je tá teória globálneho otepľovania chybná (resp. mýli sa), budeme robiť správnu vec v zmysle ekonomickej politiky a environmentálnej politiky.” [xii]

V Riu Strong najprv uviedol tú manipulatívnu ideu “udržateľnej spoločnosti” definovanej vo vzťahu k tomu svojvoľnému cieľu eliminovania CO2 a ostatných takzvaných Skleníkových Plynov – Greenhouse Gases. Agenda 21 prešla do Agendy 2030 v Sept 2015 v Ríme, aj s požehnaním Pápeža, so 17 “udržateľnými” cieľmi. Deklarovala, medzi inými položkami,

“So Zemou/pôdou (land), kvôli svojmu unikátnemu charakteru, a kritickej úlohe ktorú predstavuje v rámci osídľovania, nemožno zachádzať ako s nejakým obyčajným prostriedkom, ovládaným jednotlivcami, a predmetom tlakov a nefunkčností trhu. Súkromné vlastníctvo zeme je tiež hlavným nástrojom akumulácie a koncentrácie bohatstva, a teda prispieva k sociálnej nespravodlivosti…Sociálna spravodlivosť, obnova miest, a ich rozvoj, poskytovanie slušných bytov a zdravých podmienok pre ľudí sa dá dosiahnuť len „keď sa zem používa v záujme spoločnosti ako celku.“

Skrátka, súkropmné vlastníctvo pozemkov sa musí stať socializovaným pre “spoločnosť ako celok,” čo je myšlienka dobre známa v čase Sovietskeho Zväzu, a je kľúčovou časťou toho „Davos Great Reset“.

V tom Riu v roku 1992, kde bol predsedom a Generálnym Tajomníkom, Strong deklaroval:

“Je jasné, že súčasné životné štýly a charaktery konzumácie zámožnej strednej triedy — včítane vysokej konzumácie mäsa, konzumácie veľkých množstiev zmrazených a predspracovaných potravín, používanie fosílnych palív, spotrebičov, klimatizácie domácich a pracovných priestorov, a domy na predmestiach — sú neudržateľné.” [xiii] (zdôraznenia pridané).

V tom čase už bol Strong priamo v centre tej transformácie OSN do nástroja nasadzovania nových globálnych technokratických “paradigmov” kradmo – by stealth, používajúc strašiace varovania – dire warnings – zániku života na planéte a globálneho otepľovania, spájajúc vládne agentúry s korporátnou mocou v rámci „nevoleného ovládnutia – unelected control“ skoro všetkého, pod zámienkou/krytím “udržateľnosti – sustainability.” V roku 1997 Strong dozeral na vytvorenie akčného plánu nasledujúceho po Earth Summit (Schôdza Planéty na najvyššej úrovni), The Global Diversity Assessment (odhad globálnej diverzity), detailný plán – a blueprint – pre naštartovanie Štvrtej Priemyselnej Revolúcie, inventarizáciu každého jedného zdroja na planéte, ako bude ovládaný, a ako sa k tejto revolúcii dopracujeme. [xiv]

V tomto čase bol Strong spolu-predsedom Klausovho Schwabovho Davoského Svetového Ekonomického Fóra. V roku 2015 po úmrtí Stronga zakladateľ Davosu Klaus Schwab napísal,

“Bol mojím mentorom už od vytvorenia Fóra: veľký priateľ; nepostrádateľný poradca; a, počas mnoho rokov, člen Výboru Nadácie.” [xv]

Predtým ako musel opustiť UN kvôli korupčnému škandálu týkajúcemu sa akcie Potraviny Za Ropu, Strong bol členom Rímskeho Klubu, správca/splnomocnenec Aspen Institute, Rockefellerovej Nadácie a Rothschildovej Nadácie. Strong bol aj riaditeľom – bez prekladu – Temple of Understanding of the Lucifer Trust (aka Lucis Trust) umiesteného v Cathedral of St. John the Divine v New York City,

“kde pohanské rituály zahrnujú eskortovanie oviec a dobytku k oltáru za požehnaním. Tu, Vice Prezident Al Gore predniesol modlitbu, keď veriaci pochodovali k oltáru s nádobami obsahujúcimi kompost a červy…” [xvi]

Toto je ten temný pôvod Schwabovej agendy Veľkého Resetu kde by sme mali jest červy a nemali mať žiaden súkromný majetok, aby sme “zachránili planétu.” Tá agenda je temná, dystopická a jej zámerom je eliminácia miliárd nás, “obyčajných ľudí – ordinary humans.”

Môj súkromný záver – článok obsahuje okrem toho spomenutého vyššie aj dobrý popis rôznych inštitúcií: oficiálnych, založených formálne ako užitočných, ale v realite súkromníckych, ktorých reálny účel je zároveň rôznym spôsobom ich využívať na budovanie súkromných pozícií a príjmov. Teda, celá tá starosť o ďalší vývoj civilizácie/Zemegule trochu smrdí – podľa tých čo sa zapájajú – popri tom budovaní udržateľného stavu, zároveň v rámci toho procesu snahou/starosťou o udržanie svojich majetkov a pozícií. A ešte jedna mierna závada koncepcie: Po likvidácii nejakej časti masy ľudí sa patrične zníži možnosť ich využívania v rámci vyššie popísaného. Ale v každom prípade poučný článok k predstieranému „humanistickému smerovaniu“.

Prvýkrát publikované Október 2022, Gobal Research, autorom je F. William Engdahl. Titulok v oriigináli je približne Temný Pôvod a Veľký Reset z Davosu

Deň Zeme, Earth Day, 22. Apríl 2024

Ivan Hečko / slovanskenoviny.sk /

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d