Slovanské Noviny

28. februára 2024

K porozumeniu Čelovekom

TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien.

Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy.

Napríklad všetci Američania su založení aj so svojimi nehnuteľonoťami a pozemkami. Uverejníme o tom samostatný článok.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Spojené štáty sú v bankrote! Ba čo viac, celý svet je v bankrote!

24. decembra 2016 bol ukončený posledný globálny emisný Trust „Nový Svetový Poriadok“ podpísaný a spustený J. Stalinom v roku 1943 v Teheráne.

Trust trval 72 rokov na základe práv globálnych cirkevných a majetkových trustov, ako všetky predchádzajúce:

„Nemecký trust“ – 1870-1943

“Veľké Poľsko” – 1798-1870 atď.

Všetky sú súčasťou globálneho emisného „Božského Trustu“, v rámci ktorého existujú peniaze a ich obeh. Takto funguje riadenie globálnych peňazí a celej planetárnej ekonomiky.

Posledný trust ukončil aj všeobecný globálny Božský Trust, ktorý začal v roku 1302.

Ani teraz sa neudeje nič nové. Prebehne audit (vyúčtovanie) a oznámenie bilancovania v prospech konečných príjemcov výhod.

https://slovanskenoviny.sk/co-su-to-vlastne-trust-y-1-2/

Biblia tento čas nazvala apokalypsou!

Dnes je veľmi dôležité vedieť, kto sú to oni – tí koneční príjemcovia výhod? Takže, akokoľvek prekvapivo to znie, ale od roku 2006 o tom vie každý, kto to má vedieť “!

Podľa vôľe jediného príjemcu výhod a podľa postavenia (statusu), ktoré na seba prevzali ako koneční príjemcovia výhod, ktorí vlastnia celý svet a všetko materiálne v ňom, vrátane 7 miliárd ľudí-rabov, …. sú nimi suveréni:

Alžbeta II. -15% a СССР -85%, a tým pádom na základe toho aj občania СССР a ich potomkovia, ktorí prijali titul !!!

A keďže existuje hlavný zákon vesmíru – sloboda voľby, občania СССР sa k tomu musia určitým spôsobom prihlásiť a obnoviť vládnuce štruktúry СССР ! Je to tak, priatelia!

Z tohto dôvodu sa Západ pokúša rozpútať 3. svetovú vojnu. Západ (alebo svetovláda – komu sa čo páči) sa snaží zničiť všetko spojené so СССР a zabrániť jeho obrode v akejkoľvek podobe.

Alžbeta II., brániaca svoje suverénne záujmy, 6. mája 2017 nechala skrachovať Portoriko, kde bola zaregistrovaná korporácia a vláda USA.

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/391764-portoriko-je-na-ceste-k-bankrotu-v-pondelok-nesplati-dlhopisy/ , https://www.trend.sk/spravy/portoriko-vyhlasilo-najvacsi-komunalny-bankrot-historii-usa , https://dennikn.sk/792519/skrachovane-portoriko-chce-byt-51-americkym-statom-washington-to-neriesi/

V marci 2017 upozornila Kremeľ a ponúkla mu rozhodnúť sa prijať suverénne práva asuverenitu spojenú s prípadným vytvorením nového štátu – nástupcu СССР, a práve preto korporácie Ruskej Federácie a Ukrajiny v Londýne krachujú!

Je načase, aby si sovietsky národ vybral: buď budú konečným prijímateľom výhod celého sveta – živým suverénom – občania СССР, alebo budú dobytkom a majetkom iných suverénov!

Na základe doterajších informácií si ľudia kladú 2 najčastejšie, základné otázky.

1. Čo je to Imperiálny Trust 1612-1912?

2. Čo je Trust Nový Svetový Poriadok podpísaný Stalinom v roku 1943?

Imperiálny Trust

Imperiálny Trust 1612-1912, je emisia svetových peňazí vydaných na základe majetku (aktív) Ruska, po uchopení moci v ňom agentmi Vatikánu, tzv. Romanovcami, ktorí v skutočnosti ani nie sú pravoslávni, ale katolíci/luteráni. Títo boli dosadení Vatikánom, na základe tajného sprisahania so západnými bojarmi a synodom, po založení Impéria Vatikánom v Rusku, podľa rímskeho práva (Rímsky zákon) v dôsledku niekoľkých, vrátane neúspešných pokusov o prevzatie moci v Ruskom Kráľovstve Rurikovičov / Bikbulatovičov. A úplne prvými známymi pokusmi o tieto „oranžové revolúcie“ boli Falošný Dmitrij I. a II.

Imperiálny Trust ako emisia svetových peňazí existoval podobne ako ostatné trusty / emisie v rámci primárneho „božského tisícročného trustu“ (od roku 1302), ktorý je od 24. decembra 2016 ukončený (všeobecné ukončenie pre všetky trusty prebieha od roku 2006) v súvislosti s úmrtím hlavného konečného príjemcu výhod.

„Božský Trust“ bol a stále je základom celého existujúceho svetového poriadku. V roku 1302 „Satan“ prakticky prevzal polovicu sveta a definoval nový svetový poriadok, založil „Božský 1000-ročný trust“ a vytvoril jednotný svetový finančný systém. Pre realizáciu a správu nového svetového poriadku a tohto trustu (a ďalších trustov v ňom) určil svoj trón – Vatikán, ako hlavnú účtovnú a plánovaciu organizáciu (ako svetový ústredný výbor / Štátny plánovací výbor / Pokladnicu), Jezuitov ako jeho vlastné ministerstvo hospodárstva, Židov – ako manažérov, bankárov a inkvizítorov – ako audítorov svetového finančného systému, plus tajné organizácie a spoločnosti po jej bokoch (stranách). V rámci tohto nového systému boli určené cykly vydávania / emisie svetových peňazí, načasovanie, vlastnosti ich účtovania a sanovania.

Ako sme už spomínali, bolo stanovené, že cykly emisií svetových peňazí sa budú nazývať „trusty“ – teda obdobia, keď sa niečí majetok používa na zabezpečenie emisií vo všeobecnej svetovej bilancii.

Bolo rozhodnuté, že budú:

Imperátorské 300-ročné trusty;

zlaté štátne – 99-100 ročné

cirkevné majetkové 72 ročné

prechodné – miestne (lokálne) vnútorné – 25 ročné

Vytvorením Ruského Impéria vytvoril Vatikán riadiacu jednotku (subjekt riadenia), ktorá dostala pod správu skutočné miestne aktíva Ruska (objekt riadenia), ale bez práv predchádzajúcej riadiacej jednotky (subjektu) – trónu Ruského kráľovstva (Rjurik / Bikbulatovič), ktorí si zachovali zákonné práva na všetky renty zo svojej existencie po tisíce rokov a práva od našich predkov po celých 7530 rokov (dodnes).Impérium je právna forma právnickej osoby s najdlhšou dobou existencie v rímskom práve 300 rokov, zvyšné majú trvanie 99/100 rokov. Cárstvo je formou vyjadrenia prirodzeného najvyššieho práva suverénov a je nekonečné v čase.

Príkladom je agitácia „za obnovenie monarchie“ s tým, že Michael z Kentu sa na túto úlohu v žiadnom prípade nehodí, ale pravý dôvod nenapíšu ?!

A dôvod je jednoduchý – Michael z Kentu je potomkom viac Rurikov ako Romanovcov, čo mu umožňuje obnoviť Ruské kráľovstvo a poslať Vatikán spolu s Rothschildmi a ich dlhmi do pekla, maximálne sa od nich zotaviť, nechať ich skrachovať a celkovo zlikvidovať! Otázky krvi sú najťažšie na svete! (M. Bulgakov “Majster a Margarita”)

To, že Goša Hohenzollern sa na rolu cára taktiež nehodí, nič nemení na podstate sporu, hlavné je vyhnúť sa obnoveniu СССР alebo ruského cárstva, kde je suverénom sovietsky národ resp. ruský národ, ale pre autora sú všetky prostriedky dobré, len aby konečne zobrali občanom СССР suverenitu.

Keď prišlo na zavŕšenie tristoročného trustu a k úplnému bankrotu, posledný imperátor z dynastie Romanovcov Nikolaj II. vložil zlato na vytvorenie FED-u, ktorý dostal emisné obdobie 99/100 rokov. Majetok, ktorý FED dostal do správy, sa stal základom pre emisiu svetových peňazí (na 100 rokov).

TRUST o Novom Svete

J. Stalin podpísal Trust Nový Svetový Poriadok na 72 rokov.

Trust „Nový Svetový Poriadok“ je právo na 72-ročnú, globálnu, svetovú emisiu peňazí, podpísané Stalinom so svetovými mega-regulátormi v Teheráne v roku 1943, po dokončení predchádzajúceho, globálneho 72-ročného svetového trustu „Veľké Nemecko“(1870 – 1943). Na základe podpísania spomínaného TRUSTU boli v roku 1944 uzatvorené Brenton Woodske dohody a Stalin/ZSSR ​​ako držiteľ emisného aktíva, získal právo na formálnu účasť v nich, na rozdiel od iných krajín sveta, pre ktoré sa stali povinnými.

Ale so smrťou/odchodom Richarda Gravetta, zakladateľa a konečného príjemcu výhod základného 1000-ročného trustu, sa tento globálny trust z roku 1943 stal posledným. Nič nové už nie je možné! To znamená, že 1000-ročný trust skončil skôr a skončil navždy.

Teraz prichádza biblický Armagedon, ktorého podstatou je výsledok a audit svetového finančno – ​​ekonomického a politického systému, ktorý je v Biblii opísaný alegorickým jazykom. Všetky znaky а znamenia, na ktoré teológovia čakali, sa už stali.

Preto je teraz vo svetových finančných inštitúciách zmätok a panika. Aby sa predĺžilo status quo, záujemcovia dokonca vytvorili falošného R. Gravetta a ukryli ho na ostrove Guam. Hrozbu Kim Čong-una vyslať raketu smerom na ostrov Guam vnímajú vládnuce kruhy Spojených štátov ako hrozbu pre celý existujúci svetový poriadok.

(https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/437878-plan-utoku-na-guam-bude-podla-kldr-hotovy-za-par-dni/, https://www.infovojna.sk/article/cielom-severnej-korey-je-udajne-americky-ostrov-guam-krajina-studuje-plany-utoku )

Nikto však nevie, čo má robiť. FED je zatvorený od 25. decembra 2013 a je v procese likvidácie súvahy.

V skutočnosti je FED rozdelený na 4 časti

FED-1 – ako nevyužité renty Romanovcov, pretože podmienení Rothschildovci / Rockefellerovci už dávno zjedli svoj podiel vo FED-e, zadĺžili sa, a ich bábky, ako Masha Hohenzollern (ach, ako si ich len túžia vziať), a ďalší podvodníci, ktorí vedú boj za obnovenie impéria Romanovovcov!

FED-2 ​​​​štáty USA s nulovým zostatkom.

FED-3 je držiteľom likvidačno-dlhového zostatku na čele s Yelenovou, kde sú všetky dlhy Rothschildovcov / Rockefellerovcov / Vatikánu a iných.

FED-4 oblasť konsolidovanej protiváhy, na základe výsledkov trustového príkazu Nový Svetový Poriadok, pod priamou kontrolou UCC.

Všetky emisie svetových peňazí uskutočnené po tomto dátume (25.12.2013), vrátane výmeny opotrebovaných dolárových bankoviek za nové, sú absolútne nezákonné, čomu rozumejú aj lídri

FED-u, ktorí sa snažia nevytvárať zbytočné dôvody na trestné stíhanie.

Príkladom toho je americký minister financií Stephen Mnuchin, ktorý uviedol, že musí urobiť všetko pre to, aby podpísal nové jednodolárové bankovky, ktoré vstúpia do obehu v decembri. Podpis šéfa ministerstva financií na bankovkách sa spravidla robí červeným kurzívom. Mnuchin sa podpísal nevkusným paličkovým písmom.

„Môj podpis zostane na jednodolárových bankovkách navždy. Ak je to tak, potom som si myslel, že som sa mal podpísať lepšie, “- cituje predstaviteľ TASS s odvolaním sa na miestne médiá.

„Zdá sa, že Steven Mnuchin sa musí naučiť písať kurzívom,“ uviedol na Twitteri poslanec Štátneho zhromaždenia New Yorku, Jeff Dynowitz.

Každý hľadá cestu von z pasce FED-u.

Čína a India kúpili všetko zlato z londýnskej burzy

Ale napriek tomu ešte stále nenašli cestu von z bahna. Jedni si myslia, že na to je potrebné vysušiť bahno, druhí majú iný názor.

Cesta von samozrejme existuje. Jediným možným RIEŠENÍM je………….

V ďalšej časti vám odhalíme ďalšie ISTINNÉ informácie, na základe ktorých uvidíte podstatu súčasného „Большого Театра“ – „Veľkého divadla“ , ktoré končí. Ešte finálna scéna, opona sa zatiahne a ……. a za ňou nás čaká ZLATÁ ÉRA.

https://slovanskenoviny.sk/medzinarodna-menova-pokladna-m1/

​PRIPRAVUJEME

Všetci Američania sú v založení so všetkými svojimi nehnuteľnosťami a pozemkami. Cena kolaterálu je 14,3 quadriliónov dolárov.

Kto vytvoril Severoamerickú Water and Power Alliance ? A prečo to v skutočnosti urobili?

https://slovanskenoviny.sk/premiera-filmu-dnes-2000-stary-financny-system-skoncil-zacala-zlata-era/

zlatá eRA/ Slovanské Noviny

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d