Slovanské Noviny

12. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

V dánské studii, která vyšla 18.11.2020, zjistíme, že přišla se zjištěním, že nošení roušek nijak nesouvisí s mírou infekce Covidem-19. 

dánské studii, která vyšla 18.11.2020, zjistíme, že přišla se zjištěním, že nošení roušek nijak nesouvisí s mírou infekce covidem-19. Dr. Andrew Kaufman s námi projde tuto studii a vysvětlí všechny detaily, které bychom jako laici snadno přehlédli:

Prepis videa:

Zdravím všechny, jsem dr. Andrew Kaufman a tohle je 19. listopad 2020 a dnes mám pro vás speciální zprávu. Včera se konečně zveřejnila nechvalně známá dánská studie o rouškách v Annals of Internal Medicine. Tohle je studie… budu teď s vámi sdílet obrazovku… které bylo zabráněno v publikaci. Jak vidíte tady. Máme tady článek z The Blaze, který v podstatě píše o tom, co se psalo v dánských novinách, o čemž jsem slyšel z několika zdrojů. A jde o to, že v Dánsku provedli studii roušek. Proč je to tak důležité?

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Protože zatímco existuje spousta studií o rouškách, které zkoumají chřipky, nachlazení nebo jiné problémy, doposud nebyly žádné studie roušek z reálného světa, které by zkoumaly covid-19. Tato je první. Ostatní publikované studie jsou velmi spekulativní nebo pozorovací… jinými slovy zkoumají, co se stalo poté, a je spousta konfliktních dat v záznamech z hlediska epidemiologie. Možná jste viděli nedávné prezentace, které na to upozorňují. Tohle je tedy první, vysoce kvalitní studie, jde o randomizovaný řízený experiment, který byl předem navržen. Jedna studovaná skupina nosila roušky a druhá nenosila, a zkoumali míru infekce.

Tohle bude nejsilnější vědecká studie, která bude dostupná k vedení těchto rouškových opatření. Tuto studii překvapivě odmítnuly tři prestižní časopisy, New England Journal of Medicine, Lancet a JAMA, což je Journal of American Medical Association. Tohle je dost překvapivé, protože jak víte, momentálně všichni chtějí publikovat jakoukoliv studii o covidu-19 a spoustu těch studií jsem kritizoval za nízkou kvalitu. Přesto se publikují v prestižních časopisech jako i Nature a New England Journal of Medicine, takže tohle bylo překvapivé a přimělo mě to zamyslet se, co v té studii zjistili, co není příznivé a důvod, odmítnout její publikaci.

Než se dostanu ke studii, chci poukázat na to… omlouvám se, počkejte. Chci sdílet něco jiného… tady je to. Omlouvám se… Asi jsem to ztratil, každopádně jsem chtěl zmínit, že Danny Rancoura na jaře udělal studii, která přezkoumala všechny studie o rouškách. Byla tam celá řada randomizovaných řízených experimentů s rouškami, jak typu N95 tak chirurgickými rouškami. Byly provedeny jak mezi zdravotníky a také v komunitním prostředí. Zkoumaly přenos chřipky a nachlazení, a žádná z těch studií nezjistila, že by roušky zabraňovaly přenosu infekcí nebo by snižovaly výskyt infekce.

To ukazuje tedy historický výzkum a nyní máme první studii provedenou v souvislosti s covidem-19 a údajným virem SARS-CoV-2. Tady vidíte ten článek. Je publikován na Annals of Internal Medicine. „Efektivita přidání doporučení nošení roušek k ostatním zdravotním opatřením k zabránění infekce SARS-CoV-2 mezi dánskými nositeli roušek.” Než se ponoříme do studie, a projdu jí s vámi podrobně, chci říct, že je dost evidentní, že autoři změnili svůj jazyk v tom, jak popisují svá zjištění a závěry v této studii. Vidíte totiž, že se snaží, aby to vyznělo, že roušky mohou být efektivní, když samotná studie ve skutečnosti k tomu nepřináší žádné důkazy. Jak jí budeme procházet, budu vás na tohle upozorňovat. Začneme v abstraktu, což je krátké shrnutí článku.

Je to ve vědeckých článcích typická věc. Vidíme, že cílem je zhodnotit, jestli doporučování nošení chirurgických roušek mimo domov snižuje riziko nákazy SARS-CoV-2 v prostředí, kde roušky nebyly běžné a nebyly mezi doporučenými zdravotními opatřeními. Tuto studii dělali v Dánsku, kde v době, kdy ji dělali, což bylo v dubnu a květnu 2020, veřejnosti nedoporučovali používání roušek. Lidé ve studii možná byli mezi menšinou, která v Dánsku nosila roušky.

Přeskočíme dopředu na… Jak si jí projdeme, přezkoumáme její výsledky. Teď se přesunu k obsahu studie. Chci poukázat na to, že jsou zde tři různé hypotézy, které tato studie může ukazovat. Dvě z nich jsou zřejmé a jedna je přítomná ve všech studiích. Jedna hypotéza by mohla být, že roušky snižují míru infekce. Druhá by byla, že roušky zvyšují míru infekce. Byla by to jedna nebo druhá, protože jsou opačné. A také žádná hypotéza, což znamená, že není žádná spojitost mezi nošením roušek a mírou infekce.

Tady v podstatě vidíme, co zjistili. Posuneme se trochu dolů. V úvodní sekci samozřejmě nadnáší předpoklad, že SARS-CoV-2 způsobuje tohle respirační onemocnění covidu, ale my víme, že to nebylo prokázáno, i když to spousta studií zmiňuje. V této studii odkazují na Světovou zdravotnickou organizaci jako na zdroj, který to určil. Pokud se podíváme na plán experimentu.. v podstatě měli… omlouvám se. Snažím se to najít. Omlouvám se, je těžké v tomto článku snadno pohybovat nahoru a dolů.

Každopádně tady popisují studii a někde tady mají tabulku, ke které se chci dostat. Tady je. Zvětšíme si ji. Super.

Takto tu studii provedli. Měli lidi, kteří vyplněním formuláře projevili zájem o studii. Bylo jich 17 tisíc. Poté měli kritéria pro způsobilost… museli např. vyplnit formulář nebo nesměli už předtím mít pozitivní test na covid. Ty vybrané nahodile rozdělili do skupiny, která měla nosit roušky, kde jich bylo něco přes 3000, a do kontrolní skupiny, která neměla nosit roušku. Někteří ti lidé během studie odpadli.

Šlo o 30 denní pozorování. Jak vidíte, ze 3030 se počet snížil na cca 2400 a v druhé skupině ze 3000 na cca 2500. Tyto boxy na stranách popisují, co se stalo, že lidé ze studie odpadli. Několik z nich se správně neřídili instrukcemi, někteří z nich měli pozitivní výsledek testu na protilátky na začátku studie, takže je do ní nezahrnuli, a zbytek v podstatě experiment nedokončil.

To stejné je v podstatě ve skupině, která nosila roušky. Tady píšou, u kolika lidí měli data o protilátkách a pak tady dole píšou, u kolika lidí měli data na konci. V podstatě měli data u všech, kteří studii dokončili. Někteří z nich měli test na protilátky a jiní měli PCR test, a někteří z nich byli lékařem diagnostikováni.

Vraťme se tedy zpět… V podstatě měli dvě skupiny – jednu s rouškami a druhou bez roušek. Provedli počáteční test a pak test na konci měsíce. Zjistili, kolik lidí, co na začátku měli negativní test, měli na konci pozitivní test. Pozitivní test mohli zjistit třemi způsoby. Buď PCR testem, testem na protilátky, nebo diagnózou lékařem. Tady vidíte, že brali ohled na různé rysy skupiny. Obě skupiny byly v těchto a dalších důležitých zdravotních faktorech dost podobné. Tohle je dost zajímavé.

Skupiny, která nosila roušky, se zeptali, kolik lidí je nosili tak, jak bylo doporučeno, a kolik z nich ne. 93 % roušku ve skutečnosti nosilo podle doporučení, alespoň převážně. A pouze 7 % se nedrželo doporučení. Tohle je důležité, protože když zkoumali výsledky, nejprve brali skupinu jako celek a pak odebrali ty lidi, kteří se podle doporučení neřídili. Vidíme tedy výsledky na základě odlišných analýz skupin. Tady je v podstatě začátek výsledků. Vidíte, že ve skupině s rouškami bylo 42 lidí, kteří na konci měli pozitivní test.

Ano, ve skupině s rouškami. A 53 v kontrolní skupině bez roušek. Pamatujte, že kontrolní skupina byla trochu větší. U první skupiny to bylo 1,8 % a u druhé 2,1 %. Vidíte, že obě jsou v podstatě na stejném čísle – 2 %. Není mezi nimi velký rozdíl. Ale provedli statistickou analýzu, aby se ujistili, že tam skutečně žádný rozdíl nebyl, a to zobrazují tato čísla. Tady píšou: „V analýze experimentu…” to znamená, že se počítal kdokoliv, kdo chtěl být na konci, i když odpadli dříve. „Rozdíl mezi skupinami byl -0,3 %.”

To je jen rozdíl mezi 1,8 – 2,1 = -0,3. To mínus znamená, že ta skupina měla méně infekcí. Interval spolehlivosti, což je 95 % datových údajů, má rozsah od -1,2 do 0,4. Jelikož ten rozsah přesahuje nulu, je jak v mínusu tak plusu, znamená to, že ten rozdíl je bezvýznamný. Protože roušky nemohou zároveň snižovat a zvyšovat míru infekcí. Tohle znamená, že tento rozdíl můžeme ignorovat a říct, že mezi těmito skupinami není žádný rozdíl. To stejné ukazuje tato hodnota P. To znamená pravděpodobnost, že k tomuto výsledku došlo nahodile. Vidíte, že hodnota P je 0,38, což je 38 %. To znamená, že tomuto výsledku nemůžeme vůbec věřit.

A poměr pravděpodobnosti, což je v podstatě vaše šance, že se nakazíte, když nosíte roušku, je 0,82. Ale když se znovu podíváme na interval spolehlivosti, přesahuje plus 1, a 1 znamená žádný rozdíl, Méně než 1 (0,54) znamená, že snižuje míru infekce, a tohle 1,23 znamená, že zvyšuje míru infekce. Jak jsem říkal, tato čísla můžeme ignorovat. A tady pravděpodobnost 33 %, že k výsledku došlo nahodile. Zvyklostí v lékařské vědě je, že pravděpodobnost by měla být méně než 0,05 %, aby byla považovaná za významnou, což znamená méně než 5% šance, že k výsledku došlo nahodile. Vidíme, že tu nemáme žádnou statistickou významnost, a to znamená, že mezi těmito skupinami není žádný rozdíl, takže nošení nebo nenošení roušky nemá žádný vliv na míru infekce. Takže velmi jednoznačné.

Analýzu ale také provedli dalšími způsoby, protože pamatujte, že jsem vám řekl, že 7 % lidí nenosilo roušku správně. Těch 7 % lidí tedy naprosto odebrali z rovnice, znovu to spočítali, a zjistili rozdíl mezi skupinami -0,4 což je o trochu větší rozdíl než 0,3. Ale interval spolehlivosti znovu přesahuje nulu, a hodnota P není významná, poměr pravděpodobnosti to stejné – přesahuje 1 a hodnota P není významná. Podle mě provedli ještě jednu analýzu, ve které brali v potaz jen ty, kteří roušku nosili dokonale. Výsledky byly znovu stejné. Mezi dvěma skupinami nebyl žádný významný rozdíl. To je to hlavní, co plánovali a udělali.

Poté provedli tzv. následnou analýzu, což znamená, že se tuto analýzu rozhodli udělat až poté, co měli výsledky. Tady provedli experiment, který jsem právě zmínil, kdy pouze zahrnuli ty lidi, kteří roušku nosili přesně tak, jak jim bylo řečeno. Znovu vidíte, že rozdíl mezi skupinami je ještě menší, ale na tom nesejde, protože přesahuje nulu, hodnota P není významná, poměr pravděpodobnosti přesahuje 1. Jinými slovy, nehledě na to, jakým způsobem tato data zanalyzovali, vyšly jim stejné výsledky – žádná hypotéza. Není žádná prokázaná spojitost mezi rouškami a mírou infekce. Tato studie byla velmi dobře navržená a provedená k vyhodnocení tohoto výsledku, protože v podstatě plánovali, že kolem 2 % bude mít pozitivní test, a to jim přesně vyšlo.

Vše bylo v této studii provedeno velmi dobře. Sekundární výsledky přeskočíme, protože to jsou testy na jiné viry, a nebylo to moc významné… ostatní viry v lidech nenašli. Ale chci poukázat na diskuzi, protože tady změnili jazyk. Je důležité to vidět přímo v akci, protože je to dost významné. I tak můžete zjistit, co se tím snaží říct.

Tady je sekce diskuze. „V tomto komunitně založeném, randomizovaném řízeném experimentu v prostředí, kde nošení roušek nebylo obvyklé a nebylo mezi ostatními doporučenými covidovými opatřeními,” dobře, jinými slovy na místě bez roušek. „Doporučení nosit chirurgickou roušku venku mimo domov mezi ostatními lidmi nesnížilo, na konvenčních úrovních statistické významnosti,” ve skutečnosti ani zdaleka ne ke konvenčním úrovním, „nesnížilo výskyt infekce SARS-CoV-2 v porovnání s doporučením roušky nenosit.” Pojistili si to výrazem „doporučení nosit roušky”, ale v analýze ve skutečnosti zkoumali jen část skupiny, která se skutečně řídila doporučeními do písmene, a i tak nedošlo ke snížení ve výskytu infekce.

Takže „nesnížilo výskyt infekce SARS-CoV-2” je ten hlavní poznatek a ve skutečnosti to jediné, co by měli uvést v této sekci diskuze. Ale chci vás upozornit na další věc, protože tohle jsem nikdy neviděl uvedeno v žádné studii.

Popírá to matematiku, to tímto způsobem popsat, protože ta zjištění nejsou významná. Takže je nemůžete interpretovat jako reálná. Můžete jen říct, že není spojitost mezi rouškami a mírou infekce. Podívejte se, co tady napsali. „95 % intervalů spolehlivosti jsou kompatibilní s možným 46% snížením a 23% zvýšením míry infekce mezi nositeli roušek.”

Říkají vám, že roušky mohou současně snížit a zvýšit míru infekce. Je dost hloupé, že to tady zahrnuli, ale tohle jsou věci, které musí říct, aby se jejich studie publikovala. Protože tohle je velmi nepopulární zjištění. Takže na závěr… máme první vysoce kvalitní randomizovaný řízený experiment, velmi dobře provedený, který se řídí všemi obecnými zvyklostmi postupu práce včetně prosté, ale efektivní statistické analýzy. A výsledky ukazují, že neexistuje významná spojitost mezi nošením roušek a infekcí SARS-CoV-2 podle PCR testu, testu na protilátky nebo klinické diagnózy.

Co je nejdůležitější, ukazují, že roušky nesnižují míru infekce. Tohle je nejkvalitnější studie z reálného světa v souvislosti s covidem-19, kterou doposud máme. Má přesně stejná zjištění jako každý jiný randomizovaný řízený experiment, který se prováděl u jakéhokoliv virového onemocnění. Podle mě tedy z toho můžeme vyvodit, že roušky nefungují.

Děkuji vám za váš čas. Uvidíme se brzy.

Preklad: David Formánek

Odkaz na dánsku štúdiu TU.

Zdroj: otevrisvoumysl.cz / YouTube

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

Odber newsletter. Každý večer súhrn najdôležitejších správ dňa do mailu.