Slovanské Noviny

1. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Máte chalupu, chatu, usedlost, starší dům, činžák z dob 1. republiky nebo nezateplenou bytovku s energetickou třídou F nebo G? Připravte si velké peníze na zateplení, jinak můžete platit obrovské pokuty. Možná budete muset nakupovat i emisní povolenky jako velké fabriky …

O těchto variantách trestů se stále v EU ještě jedná a nic není finální, ale Evropský parlament základní obrysy směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings, zkráceně EPBD) již schválil. Nová legislativa by měla brzy vstoupit v platnost.

Nebudete nic vlastnit a budete šťastní! Toto prorocké a současně zlověstné heslo šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba podle všeho již brzy vstoupí v platnost, protože Evropská komise zahájila obrovský frontální útok na zbavení méně movitých obyvatel EU nemovitostí, a to pod rouškou boje proti emisím skleníkových plynů.

V rámci agendy Fit for 55, která usiluje o snížení emisí v EU o 55% do roku 2030, došlo v polovině března tohoto roku v Evropském parlamentu ke schválení [1] obrysů nové evropské směrnice [2] nazvané Revision of the Energy performance of buildings directive (EPBD), která nařizuje dvě zásadní věci. Za prvé, do roku 2028 musí mít všechny nové stavby v EU vlastněné státními organizacemi tzv. nulové emise.

To samé bude platit od roku 2030 i pro všechny majitele soukromých novostaveb. Pokud si tedy po roce 2030 budete chtít postavit dům, už na něj mnoho lidí nedosáhne, protože nedosáhnete na hypotéku. Celé to povede k tomu, že dojde ke kubanizaci Evropské unie a lidé budou kupovat starší stavby.

Podobně jako s elektrickými auty, které si už dnes většina lidí nemůže dovolit a sahají po starších spalovacích vozech z bazarů. Je to kopírování proces kubanizace. Jenže ve skutečnosti je to mnohem horší než na Kubě. Kuba totiž svým občanům nezakazuje a nekonfiskuje pod záminkami ekologie stará auta z poloviny 50. let minulého století. Soudruzi z Bruselu se rozhodli, že tuto díru v systému zalepí. Minimálně u těch staveb.

Majitelé nemovitostí se stali cílem zelených gaunerů z Evropské unie

Evropský parlament totiž za druhé schválil ve směrnici i drakonické ustanovení, že majitelé současných a existujících budov určených k bydlení (trvalému i rekreačnímu) musí zajistit, aby jejich budovy do roku 2030 splňovaly energetickou normu E a do roku 2033 už i normu D. Pokud toto majitelé nesplní, hrozí jim dosud neujasněné pokuty a sankce, o kterých se zatím jedná.

Na stole jsou možnosti obrovských pokut na emise CO2 odvozené z neefektivity energetické třídy budovy F nebo G, dále se mluví o tzv. emisních povolenkách pro budovy, které nesplní normu, potom by majitelé museli nakupovat každý rok nebo čtvrtletně emisní povolenky na své budovy stejně jako je nakupují německé automobilky při výrobě svých spalovacích aut! Šílenství? Ne, vážně v Bruselu zvažovaná forma sankce!

A jedna z možností je i nařízení zbourání budovy, jako krajní varianta, pokud majitel bude odmítat uvedení budovy do energetického souladu dlouhodobě. Pokud máte chalupu, chatu, starý domek někde na malé obci a jeho energetická třída je teď E, F nebo dokonce G, potom nejpozději do roku 2033 budete muset budovu rekonstruovat a uvést do energetické třídy minimálně D, jinak vám budou hrozit sankce, které v důsledku povedou k tomu, že o nemovitost přijdete. Legálně vás zbaví vlastnictví nemovitosti s odkazem na veřejné ohrožení, že vaše budova produkuje emise a vy odmítáte (rozuměj nemáte peníze na) rekonstrukci. Pojďme si rozebrat detaily, jak to bude fungovat.

Schwabovci z Bruselu chtějí donutit lidi k zateplování staveb, u kterých je energetická konvergence často vyloučená kvůli vysokým nákladům

Podle směrnice budou existovat výjimky, na které se zateplování vztahovat nebude. Budou tam patřit budovy ve vlastnictví armády, které jsou určeny k obraně státu. Dále tam budou patřit historické objekty jako jsou zámky, hrady a podle všeho i budovy, které jsou prohlášeny za kulturní historickou památku. Dále se to nebude týkat kostelů, chrámů a objektů pro bohoslužby, obecně pro sakrální stavby. Výjimka bude i pro zemědělské stavby, ale pouze pro nebytové objekty, tedy pro stodoly, haly, garáže, maštale apod. Nebude se to týkat ani samostatně stojících budov s plošnou výměrou zástavby do 50 metrů čtverečních. A to je všechno!

Nebudete nic vlastnit a budete šťastní – WEF

Pokud vám teď spadla brada a říkáte si, proboha, co je to za bejkárnu, vždyť jak zateplíme naši chalupu v Beskydech? Jak zateplíme naši roubenku v Krkonoších, když to není kulturní památka? To jako na roubenku budeme rvát sádrokarton a zateplovací Ytong? Co je to kriply v tom Bruselu? Jak zateplíme naši chatu, která je sice mrňavá, ale přesto má 60 metrů zastavěné plochy? A co naše vila z 1. republiky po prarodičích?

Jak ji posuneme z energetické třídy G do D? Nákladově mi to vychází na téměř 7 milionů korun na rekonstrukci…, napsal nám majitel prvorepublikové nemovitosti na okraji Prahy do redakce, na jehož podnět jsme se rozhodli připravit tento článek. Poslal nám i fotografie, ale z důvodu ochrany soukromí čtenáře je nebudeme publikovat. Uvažuje, že nemovitost raději zavčas prodá, protože nemá prostředky na renovaci. Ano, a to je přesně cílem. A platí to i pro vesnické stavby, pokud máte usedlost, selský dvůr, tak musíte obytnou část z třídy G uvést do třídy D nejpozději do roku 2033.

Chalupy, chaty a prvorepublikové stavby se stanou brzy časovanou bombou… buď vás rekonstrukce zruinuje, nebo vám Brusel napaří sankce, nebo vám exekutor nemovitost zabaví, když za sankce nezaplatíte

Ani v redakci si nedovedeme představit, jak budou majitelé vesnických chalup a baráků stavěných do konce 80. let minulého století renovovat své nemovitosti tak, aby splňovaly normu D do deseti let. Přitom budovy třídy F a G se v Československu stavěly a kolaudovaly jako novostavby až do konce roku 1992, takže se to týká obrovského množství majitelů nemovitostí a budov určených k bydlení.

Energetické třídy se určují podle množství dodané energie za rok určené na provoz budovy, tedy na vytápění místností, na ohřev vody a na osvětlení. Dodaná energie se potom vydělí podlahovou výměrou a získá se údaj, kolik energie za rok budova spotřebuje na 1 metr čtvereční. Dostat budovy z třídy G na třídu D znamená, že z více jak 286 kWh na metr čtvereční domu určeného k bydlení se musíte dostat na maximálně 191 kWh. A to je největší problém právě u starých budov, kde působí tzv. negativní součinitel tepelné izolace.

Tabulka energetických konvergencí staveb

Staré budovy jsou koncipovány jako velkorysé plošné stavby, s velkými chodbami, s velkými místnostmi, s vysokými stropy, pokud jde o chalupy, často byl kvůli úspoře stavebních nákladů používán ke stavbě chalup obyčejný polní kámen, který byl vkládán mezi cihly, přičemž cihly se používaly pro zárubně oken a dveří, ale zdivo mezi tím bylo z kamene. Tyto stavby mají permanentní negativní součinitel a zaizolovat takovou stavbu znamená provést izolaci budovy i zevnitř, obložit vnitřek místností izolačními materiály, aby kamenné zdi neodsávaly teplo zevnitř místností do kamenného zdiva.

U velkorysých prvorepublikových staveb to znamená snížit stropy místností, zmenšit vytápěnou plochu, zmenšit místnosti sádrokartonovými příčkami. Ani taková rekonstrukce však nedostane stavbu z třidy G výše než do třídy E, ale za cenu nákladů, které často přesahují cenu celé stavby. Stavitel musí provést izolaci vnějšího zdiva, dále vnitřního zdiva ve všech místnostech, musí vyměnit okna v celém domě a pokud jde o chalupu stavěnou bez podsklepení, potom se musí izolovat podlaha v celé budově a zajistit podlažní vytápění. Zkuste si představit, kolik lidí se dostane do takové situace, že takovou rekonstrukci předem vzdají a raději se nemovitosti zbaví. A přesně to je cílem.

Nikdo zatím neřekl, kde na ty dotace pro desítky milionů staveb v EU vezme Brusel peníze? Rozuměj, žádné dotace nebudou… kromě pár drobných

Brusel chce zbavit lidi nemovitostí, pod záminkou redukce emisí. Kdo neprovede renovace, napaří mu obrovské pokuty, sankce anebo enormní zdanění nemovitosti (Carbon Tax), což vyjde nastejno, pouze se to bude různě jmenovat, ale princip bude stejný. Pokud stavbu z 19. nebo počátku 20. století neuvedete do souladu s normou energetické efektivity D do roku 2033, a pokud stavba není historickou památkou, a nemá výměru zástavby menší než 50 metrů čtverečních, tak prostě o tu stavbu přijdete, protože ji neufinancujete na rekonstrukci. Brusel prý ale plánuje na tyto renovace poskytovat dotace. Bude to záchrana pro majitele?

Vzhledem k tomu, že půjde o miliony, spíše desítky milionů staveb v celé EU, v nákladech několika milionů korun v přepočtu na každou stavbu, tak není jisté, kde na to Evropská unie vezme peníze. Tohle se nedá srovnávat se zateplováním socialistických paneláků. Ty byly postaveny z progresivního panelového betonu, který má pozitivní teplotní součinitel a stačí tak vyměnit okna a zvenku nalepit izolační desky, tzv. zateplení. Jenže uvádět do souladu chaty, chalupy, prvorepublikové stavby s obrovskými nároky na vytápění kvůli velkorysým proporcím místností, kvůli negativním tepelným součinitelům, zemědělské usedlosti stavěné často hybridně (cihla+kámen) a další objekty, je naprostá šílenost.

Podle Reuters [3] se podařilo Itálii v Evropském parlamentu prosadit další výjimku, kdy se směrnice nemá vztahovat na budovy se sociálním bydlením pro veřejnost. Jedná se tedy o ubytovny, zřejmě do toho budou spadat i městské byty se sociálním bydlením, a to v případě, kdy renovace takové ubytovny nebo městského bytu pro sociálně slabší by převýšila cenu samotné nemovitosti. Přitom se budou zásadně lišit náklady v jižních státech Evropy, kde je celoročně teplo, a naopak na severu Evropy, kde se musí topit pomalu celý rok.

Všimněte si, že Fialova vláda v době, kdy se o této směrnici jednalo, tedy během českého předsednictví v Radě EU, nevystoupila proti této směrnici ani jednou, přestože jde o časovanou bombu pro obrovské množství majitelů nemovitostí v ČR, pro české chalupáře, chataře, především pro majitele staveb určených k bydlení (trvalému i rekreačnímu) a kolaudovaných do konce roku 1992.

Velký “majetkový” reset: Globalisté připraví lidi o nemovitosti, aby nic nevlastnili a byli šťastní nemajetní… jako bezzemci, nevolníci, otroci

Postupně chtějí globalisté lidi okrást o nemovitosti, ale ne tak, že jim je někdo znárodní, to ne. To by bylo hloupé. Oni to udělají tak, že se lidé drakonicky zdaní ve jménu dobra a ochrany klimatu. Kdo nerenovuje barák do třídy D, ten se stane znečišťovatelem planety a uvalíme na něho karbonové daně, až bude blít krev, pokuty a sankce. A ty ho buď donutí tu stavbu renovovat, zadluží se u banky, anebo mu tu budovu sebere exekutor na poplacení pokut. Jedinou možnou obranou proti tomuto plánu je vystoupení z Evropské unie! Nic jiného tomu nezabrání.

Na dotace nespoléhejte, protože to budou takové objemy peněz, že EU nebude moci lidem hradit 100% nákladů. Je velice reálné že dotace bude pokrývat jen něco, zbytek ale zůstane na majiteli budovy. Pokud se bude jednat o nájemní byty ve starých činžovních bytech, majitel veškeré náklady přenese na nájemníky, zvýší jim nájemné.

Upřesňující tabulka pro jednotlivé typy budov (kWh/m²)

Obrovské zateplování milionů budov v EU drasticky zvedne ceny stavebních materiálů v EU určených na tyto renovace. Dojde k mohutné inflaci cen stavebnin tažených obrovskou poptávkou v celé EU na uvádění budov do souladu se směrnicí. Brusel tím vyrobí obrovskou inflační krizi v sektoru stavebnictví. Vzrostou tak ceny nejen materiálu pro renovace, ale i pro nové stavby, logicky, protože nové stavby používají ten samý materiál, který bude určen na rekonstrukce staveb F a G. Tohle prostě nevymyslíš, Brusel připravil podmínky pro obrovskou krizi v oblasti stavebnictví, takže nejenom, že lidé přijdou o nemovitosti, protože nebudou mít na předražený materiál peníze, ale ještě navíc zdraží i novostavby a logicky i nájmy. To je důsledek revidovaného projektu EPBD podle doktríny Fit for 55.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.news

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

možno ste nepostrehli

%d blogerom sa páči toto: