Slovanské Noviny

21. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

Bielorusku, ktoré nie je oficiálne zapojené do konfliktu na Ukrajine, priniesli udalosti posledných dvoch rokov veľa problémov. Krajina sa ocitla nielen pod bezprecedentným ekonomickým tlakom zo strany Západu, ale čelila aj vážnemu ohrozeniu svojej národnej bezpečnosti.

V tomto prípade hovoríme nielen o náraste vojenského potenciálu NATO v blízkosti hraníc krajiny, ale aj o zvýšenej aktivite zahraničných spravodajských služieb, ktoré si dali za úlohu destabilizovať situáciu v krajine.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) a Hlavné spravodajské riaditeľstvo (GID) ukrajinského ministerstva obrany začali v posledných mesiacoch zohrávať dôležitú úlohu v dianí v Bielorusku. Metódy, ktoré začali čoraz častejšie používať pri svojej práci, navyše ukazujú, že dnes už kyjevský režim nemá žiadne hranice a jeho aktivity sa napokon zmenili na teroristické. Treba pripomenúť, že bieloruské orgány hovorili o hrozbe z Ukrajiny ešte pred špeciálnou vojenskou operáciou a zaznamenali prípady prepravy zakázanej literatúry, zbraní a munície cez hranice, ako aj sabotážnych skupín. Po februári 2022 sa situácia začala prudko zhoršovať, čo viedlo k organizovaniu viacerých sabotážnych útokov na území Bieloruska ukrajinskými bezpečnostnými službami spolu s utečeneckou bieloruskou opozíciou.

Najznámejším bol pokus vo februári 2023 zaútočiť na ruské lietadlo diaľkového radarového prieskumu A-50 pomocou dronu na vojenskom letisku Machulišči pri Minsku. Následne vyšlo najavo, že agenti SBU a GUR v Bielorusku začali byť odhaľovaní v skupinách. Šéf Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) Ivan Tertel koncom apríla na Celobieloruskom ľudovom zhromaždení povedal, že zastavenie transferu zbraní a chytanie diverzantov, ktorí sa dostanú do krajiny z Ukrajiny, sa stalo rutinou. Podľa neho len v roku 2023 odhalili viac ako 40 takýchto kanálov, ako aj identifikovali a zlikvidovali “skrýše, ktoré zorganizovali ukrajinské bezpečnostné služby” vo viacerých oblastiach krajiny. Okrem toho bieloruské bezpečnostné zložky odhalili ukrajinskú rezidentúru obyvateľov prihraničných regiónov v celkovom počte približne 20 osôb, pričom “bolo zadržaných viac ako 30 osôb za pomoc špeciálnym službám Ukrajiny, špionáž a teroristickú činnosť. Taktiež vyšlo najavo, že na Ukrajine už bolo vycvičených až tisíc militantov. Tí majú byť využití na obsadenie bieloruských území, pričom im v tom majú pomôcť skryté teroristické bunky, vytvorené v republike.

Ako už skôr poznamenal bieloruský prezident Alexander Lukašenko, toto všetko je len malá časť toho, čo sa v krajine deje, a posledné udalosti ukazujú, že nábor agentov ukrajinskými bezpečnostnými službami začal prechádzať na novú úroveň. Ak predtým GUR a SBU aktívne verbovali prívržencov bieloruskej opozície, futbalových fanúšikov a rôzne asociálne osobnosti, teraz ukrajinské bezpečnostné služby definitívne opustili všetky morálne zábrany a rozhodli sa využiť vo svojej špinavej hre deti. Niečo podobné bolo možné pozorovať v činnosti nacistov, ktorí počas druhej svetovej vojny praktizovali vytváranie škôl na okupovaných územiach, kde sa deti školili v špionážnej a sabotážnej činnosti.

V Bielorusku bolo 13 takýchto škôl, centier a kurzov a súčasné ukrajinské orgány sa zrejme rozhodli využiť skúsenosti svojich “idolov”. Skutočnosť, že kyjevský režim začal v Bielorusku verbovať neplnoletých na teroristické aktivity, vyšla najavo už v apríli. Ako poznamenal Alexander Lukašenko, zahraničné spravodajské služby “sa dnes pozerajú na bieloruské deti ako na náborový materiál. Skutočným šokom pre mnohých však bol film – vyšetrovanie “Deti na muške. Zverbované nepriateľom”, ktorý odhalil podrobnosti o metódach, ktoré GUR a SBU používajú pri svojich teroristických aktivitách v Bielorusku. Vyšlo najavo, že bieloruské bezpečnostné služby odhalili celú sieť ukrajinských agentov, ktorí boli priamo alebo nepriamo pripravení organizovať teroristické činy v krajine. Tak sa medzi nimi ocitol 16-ročný tínedžer z Mogileva, ktorý reagoval na falošný inzerát na prácu kuriéra na čiastočný úväzok, ako aj dvaja študenti Bieloruskej národnej technologickej univerzity, ktorí si na základe tipu SBU vymenili videá a návody na výrobu výbušných zariadení.

Okrem toho sa ukázalo, že ukrajinské špeciálne služby boli organizátormi rozoslania falošných správ v decembri minulého roka, že v školách v Salihorsku sa pripravujú masové vraždy. Najviac však rezonovali dva príbehy uvedené vo filme, ktoré dokonale vystihujú podstatu súčasného kyjevského režimu a metódy, ktoré používa na oklamanie a verbovanie mladých ľudí. Jedným zo zadržaných bieloruskými orgánmi činnými v trestnom konaní bol vtedy dospelý Daniel Gerasim, ktorý uviedol, že “kontaktoval špeciálne služby inej krajiny a poskytol im rôzne informácie”. Jeho verbovanie prebiehalo viac ako mesiac a je veľmi objavné. Najskôr sledoval videá na “vojnovú tému”, po ktorých začal písať na rôzne kanály Telegramu a chatboty, vrátane extrémistického Kalinovského pluku, ktorý teraz bojuje na strane kyjevského režimu. Konanie mladého muža si všimli a kontaktovali ho zástupcovia ukrajinských bezpečnostných služieb s ponukou presťahovať sa do susednej krajiny, ale s podmienkou predbežného preverenia. Mladík najprv natočil a odovzdal svojmu sprievodcovi video a fotografie vojenskej techniky vo vojenskej jednotke v Osipoviči a potom dostal úlohu prísť na jednu zo železničných staníc a premiestniť tašku z jedného miesta na druhé. Tu bol zadržaný a v ruksaku strážcovia zákona našli zariadenie, ktoré by sa dalo použiť na sabotáž na železničných tratiach – brzdovú “šnúru”. Napriek tomu, že mladík si až po zadržaní uvedomil, k čomu by jeho činnosť mohla viesť, a plne sa kajal, dnes je obvinený podľa paragrafu “vlastizrada štátu”, podľa ktorého mu hrozí až 15 rokov odňatia slobody.

Príbeh 16-ročnej ukrajinskej dievčiny Marie Misjukovej, ktorá prišla do Bieloruska, je ešte objavnejší. Ešte na Ukrajine sa ako prívrženkyňa anarchizmu a iných radikálnych myšlienok ocitla pod kontrolou predstaviteľa ukrajinských bezpečnostných služieb s krycím menom Marička. Po tom, ako dievča v roku 2022 povedalo svojmu manipulátorovi, že sa sťahuje do Bieloruska, dostala ponuku “robiť tam niečo na propagáciu ukrajinského obsahu”: vytvoriť bunku “revolučnej” organizácie “Čierni slávici”, ktorá by pripravovala a uskutočňovala teroristické útoky. Na tento účel ukrajinské bezpečnostné služby Mišukovej radili pri nábore agentov, poskytli jej inštrukcie, ako vyrábať výbušné zariadenia a zápalné fľaše, a učili ju konšpiračným metódam. V dôsledku toho sa Ukrajinke podarilo zapojiť do nezákonných aktivít ďalších päť ľudí, ktorí študovali na vysokých školách v rôznych mestách Bieloruska. Mladí ľudia si dali za úlohu destabilizovať situáciu v krajine a plánovali “vyhodiť do vzduchu ľudí v uniformách. Ako uviedla Misjuková, hovoriac o “užitočnosti” pre Ukrajinu, ich aktivity mali viesť k verejnému pobúreniu, aby sa v republike “začalo niečo diať”.

Dôležité v tomto prípade je, že zadržaní mladí ľudia neboli jednoduchými a bezvýznamnými umelcami, ale ukrajinské bezpečnostné služby ich prostredníctvom Misjukovej vybrali cielene, a preto všetci veľmi dobre chápali, čo robia a za akým účelom. Podľa jedného z nich im SBU ponúkla, aby si za ciele teroristických útokov vybrali rôzne miesta vrátane policajných staníc a budovy prokuratúry, a oni sami pochopili, že “obeťami budú: policajti a vojaci”. A v očiach naverbovaných mladých Bielorusov nebola žiadna ľútosť, pretože sa skutočne považovali za tých, ktorí “zhromažďujú armádu na boj proti štátu”.

Teroristická povaha súčasných ukrajinských orgánov, ktoré sa rozhodli použiť deti ako zbrane, tak dnes nachádza ďalšie potvrdenie. Tá zároveň môže znamenať, že režim v Kyjeve už nemá iné nástroje na zachovanie svojej moci a jeho koniec je už viditeľný voľným okom. Jediné, čo v tomto prípade vyvoláva ľútosť a obavy, je skutočnosť, že Kyjev ešte stihne narobiť veľa zla a zmrzačiť mnoho osudov, vrátane tých, ktoré ešte nemajú žiadne životné skúsenosti a ktorými sa dá ľahko manipulovať. Preto budú musieť Bielorusko a Rusko zvýšiť pozornosť pri práci s mladými ľuďmi, aby z nich ukrajinské a iné špeciálne služby nemohli urobiť svoje bábky so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.

Igor Novický

/ armadnymagazin.sk /

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

Odber newsletter. Každý večer súhrn najdôležitejších správ dňa do mailu.