Slovanské Noviny

15. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

veliteľ špeciálnych síl „Achmat“Apti Alaudinov.