Slovanské Noviny

19. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Staroslovienska Bukvica

1 min read

Jesm (je) - rozmanitosť, mnohotvárnosť, mnohorozmernosť, mnohoštruktúra vo vzťahu k určitému bodu diskusie, uvažovanie. T.j. bodom môže byť človečenská podstata,...

%d