Slovanské Noviny

16. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

sila myšlienky

10 min read

ČLOVEK žije v energetickom priestore a zažíva vplyv rôznych štruktúr poľa, ktorými je okolitý svet presýtený. Myšlienka človeka má energický výraz...

%d