Slovanské Noviny

29. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

duchovno

1 min read

Kedysi sa verilo a dodržiavalo,že ak máš strach v srdci,nemáš ísť medzi ľudía už vôbec nie medzi blízkych. So strachom sa potrebuješ vysporiadať…...

3 min read

Popri mojej práci mám možnosť stretávať sa s rôznymi ľuďmi, v rôznych životných situáciách, rôzne zameraných a preto aj na rôznych úrovniach bytia....

2 min read

Bozkávanie v oblasti tretieho oka je v našich časoch výnimočná skúsenosť, ktorá spája bytosti, ktoré ju praktizujú. Dá sa to praktizovať...

2 min read

EGREGOR – skupinové psycho-energetické pole. Egregor = druh rodovej duše akéhokoľvek javu, bytosť, generovaná myšlienkami a emóciami ľudí získavajúca nezávislú...

2 min read

Vedomý Človek. Také moderné pomenovania seba samého, alebo niekoho vo svojom okolí… ktoré má odkazovať na akúsi vyššiu úroveň Vnímania...

%d