Slovanské Noviny

29. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Milan

2 min read

Termín „RA“ v pradávnej minulosti našich predkov vyjadroval Prvopočiatočnú Inteligentnú Tvorivú a Milujúcu Silu, ktorá nie len že tvorí tento...

2 min read

„Každý hovorí o mieri, ale nikto neučí mieru. V tomto svete ste boli vychovávaní ku konkurencii a konkurencieschopnosť je začiatkom...

3 min read

Život človeka sa dá prirovnať ku ceste vlakom. Táto cesta je plná rôznych ľudí nastupujúcich aj vystupujúcich, plná príjemných prekvapení, krásnych...

1 min read

Kedysi sa verilo a dodržiavalo,že ak máš strach v srdci,nemáš ísť medzi ľudía už vôbec nie medzi blízkych. So strachom sa potrebuješ vysporiadať…...

2 min read

Žijeme (učíme sa) Život v Podnebesí,vo všetkých inakostiach,spoznajúc krásno ako Krásno,(aj ošklivosť) a vo všetkých odlišnostiach,spoznajúc, ako sa činí Dobro,(aj...

3 min read

Popri mojej práci mám možnosť stretávať sa s rôznymi ľuďmi, v rôznych životných situáciách, rôzne zameraných a preto aj na rôznych úrovniach bytia....

2 min read

Slovom BOH sme sa vďaka cirkevnej terminológii naučili pomenovať najvyššiu duchovnú silu… najvyššiu duchovnú autoritu… Stvoriteľa Sveta… každý to vníma svojou osobnou...

%d