Slovanské Noviny

6. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

30.11.2020

Pri hľadaní odpovede na otázky skúsme pochopiť podstatu, o čom je vojna. Vojna nie je vždy o viditeľnom násilí, o bombardovaní, o streľbe, o prechode frontov. Vojna je v prvom rade vnucovanie vôle protivníka. Vôle vyvolávateľa, dravca. Komu ju vnucuje? Predsa koristi, ovládaným, väčšine. Násilie nemusí prísť v očividnej forme a okamžite. Tie najbrutálnejšie formy násilia sa môžu prejaviť v zdanlivo s vojnou nesúvisiacich formách.

foto: Shutterstock

Je táto vojna svetová? Jednoznačne, zasahuje doslova celý svet. Na vyvolanie vojny musia byť vážne dôvody. Existujú? Určite existujú, vytvárali sa dlhodobo. Najzákernejšia oligarchia všetkých čias, súkromní vlastníci centrálnych bánk, po desiatky rokov vyvolávali obrovské bubliny tlačením „fiat“ peňazí. To sú peniaze nekryté hodnotami. Tie im spolu s nimi generovanou gigantickou nesplatitelnou zadlženosťou umožňovali akumulovať obrovské bohatstvo v rukách hŕstky ľudí, v rukách mikromenšiny. Oligarchie. Vládne ten, kto má v rukách moc nad emisiou peňazí a moc nad vedomím más. V roku 2008 bublina pohrozila prasknutím. Jej totálne explozívne prasknutie hrozilo každú chvíľu o 12 rokov neskôr. Bolo potrebné konať. Medzitým časť oligarchie konala. Pripravovala podmienky.

Ako konali? Oligarchia za asistencie vlád skupovala a monopolizovala médiá spolu s vytváraním podmienok na cenzúru, farmako-priemysel, skúpili IT priemysel so všetkými nástrojmi na ovládnutie vedomia ľudí a vyvolávanie strachu. Ovládli zásobovanie a distribúciu základných životných potrieb, vody, potravín, liekov, energií. Ovládli školstvo. Netreba vymenovať všetkých, ktorí spadajú pod pojem „oligarchia“, teda dravci, vyvolávatelia, inými slovami koncoví užívatelia. Stačí sa pozrieť na to, kto bohatne stále viac, kto má z koronakrízy masívny úžitok. Máme potom uveriť, že chrípka s názvom COVID je náhoda?

O aký typ vojny ide? Je to oligarchická vojna nielen proti Slovensku, ale proti všetkým národom, proti zabehnutému poriadku. Proti systému, založenému na základnej bunke spoločnosti, ktorou je rodina a koncovej bunke organizácie etablovaných entít, národným štátom. Oligarchia využíva kvalitnú identifikáciu slabín svojich protivníkov vo forme zbabelosti, pomalosti, opatrnosti a zhumanizovanosti. Všetci politickí zbabelci čušia, bezradne pobiehajú okolo horúcej kaše, venujú sa nepodstatným aspektom tejto vojny. Uniká im to podstatné. Že IDE O VOJNU. Skutočnú VOJNU. Formou je to hybridná, nelineárna vojna. V nej platí 1+1=jablko. Tým „jablkom“ je u nás ovládnutie európskych štátov, štátov spojencov. Vnútenie rozsiahlej islamizácie, cudzích hodnôt, cudzích kultúr, cudzích etník, piatych kolón, masívnej infiltrácie cudzími a vo veľkej väčšine nám nepriateľskými elementmi. Sekundárnymi metódami sú vykoreňovanie, rozdelenie spoločnosti. Je to vojna stratégov proti taktizátorom.

Z mojich postojov čitateľ vie, že zbraňou stratégov, teda oligarchov, je poznanie a pochopenie nekonečnej tuposti mnohých vlád. Všetkých ich slabín, zbabelosti, váhavosti, pomalosti. Ich neschopnosti účinne, rozhodne, sústredene, nekompromisne, razantne reagovať. Po dlhé roky je škodnou neschopné, nezaslúženými privilégiami skorumpované mocibažné euroúradníctvo, s asistenciou domácich neschopných sluhov, agentov, kolaborantov oligarchie. Poznáme aj prvú pomoc: Štáty a ich odvážne vlády musia svoju bezpečnosť zobrať do vlastných rúk. Treba sa spamätať a konať. Výlučne za seba, na svoju ochranu, na obranu svojich ľudí, svojho národa, svojich záujmov. Robme preventívne opatrenia. Hlavne nespime. Nebuďme sprostí.

Zbavme sa najneschopnejšej a najnepripravenejšej vlády v histórii. Inak sa potom nečudujme! Všetky relevantné strany, o ktorých ľudia vedia, sú oligarchické. Lebo majú oligarchické finančné zdroje, oligarchickú mediálnu podporu. Poraziť ich možno iba nelineárnym spôsobom. Finančné zdroje môžu byť len od ľudí, od budúcich voličov. Médiá sa dajú obísť iba spojením, zosieťovaním vlasteneckých (čiže antiliberálnych) odhodlaných sŕdcduší a mozgov. Ich pripravovaním na vládnutie. Práve na tom robíme a čoskoro zverejníme postup. Sklamať môžu len tí, ktorí na oligarchiu najviac doplácajú. Sklamať môžu len tým, že uveria oligarchickej mediálnej manipulácii, ktorá sluhov a ovce oligarchie prezentuje ako niečo nové a od nich nezávislé.

Aj v niektorých oligarchických stranách pôsobí veľa špičkových ľudí s obrovským slovenským srdcom, so širokou vlasteneckou dušou, so zdravým sedliackym rozumom. Ak sú čistí, príležitosť tam nedostanú, oligarchiou môžu byť iba zneužívaní, vyžmýkaní a udržiavaní pod kontrolou. Pred spustením alternatívy pre voliča, ktorý nemá koho voliť zmobilizujeme doslova armádu záchrancovochrancov zdevastovanej vlasti nepolitikmi a antipolitikmi z nestrán. Nebudeme sa podliezať a zaliečať voličom, z ktorých mnohí uverili šarlatánstvu, že problémom sú strany. Problémom sú oligarchické strany a nepripravení politici-sluhovia. Riešením sú strany nového typu s pripravovanými politikmi.

Politik na najvyššom stupni: vo vláde, v parlamente, na hrade, nemá byť iba odborník. Musí byť „zgenerálovaný“. Jeho odbornosť už nie je kľúčová. Na štátnej úrovni musí politik vidieť komplexne, široko, nie úzkoprso odborne. V kvalitných armádach platí, že generálom sa nemôže stať ani kapitán, ani major. Z hlúpeho kapitána tiež nikto nevyformuje múdreho generála. V tom je hĺbková podstata našich problémov. Nedozretí tridsiatnici bez komplexnej životnej praxe vo funkciách generálnych riaditeľov, štátnych tajomníkov, ministrov. Lebo sa vyskytli, vedeli sa votrieť do priazne pánov, ktorí hľadali sluhov.

Na obzore sa črtá ďalší zločin nevládcu a najskorumpovanejšej vlády histórie našej vlasti, skorumpovanej absolútne. Nedovoľme ďalší zločin eurobyrokracie, spoločné ručenie za dlhy v rámci celej EÚ. Je to najväčší zločin storočia, rovnaký ako spáchal Hitler v 20. storočí. Tento zločin musíme razantne odmietnuť. Eurobyrokrati, ktorí zlyhali vo všetkom, čo doteraz robili, ktorí na začiatku koronakrízy robili protiopatreniami naprieky národným štátom, našim tupým neschopným vládcom vnucujú, aby sme navzájom ručili za všetky dlhy v rámci celej EÚ. Teda ručenie zodpovedných za nezodpovedných. Zdanlivo lákavé. V skutočnosti nás chcú všetkých zaviazať, zotročiť, aby sa za žiadnu cenu nedalo uniknúť. Žime len zo svojho, prikrývajme sa perinou, na akú máme.

Zo strany domácich kolaborantov ide o absolútnu korupciu. Ide totiž o korupciu zo strany eurobyrokracie, keď si nás budú kupovať našimi peniazmi, našim ručením. Rozdeľovať korupčné peniaze budú totiž diktátori, ktorí tým získajú absolútnu moc nad vazalskými kolóniami. Bruselskí eurobyrokrati vycítili príležitosť posilnenia moci svojich chlebodarcov, nadnárodnej oligarchie. Vidíme brutálne ekonomické dôsledky ekonomických výpadkov, nárast nezamestnanosti, ktorý nevládca Matovič spôsobil. Brusel už zistil výhody strachu más pre tzv. záujmy EÚ. Im ide o vyvolávanie strachu, strašenie terorom, ukazovanie svalov moci. Preto strach budú priživovať

Uvedomme si, toto je  VOJNA, tu ide o štáty, štátnosti. Túto vojnu vedie eurobyrokracia, v skutočnosti lokaji nadnárodnej oligarchie v ich pozadí, proti národným štátom. Všade na svete sa podpora vazalstva nazýva vlastizradou. Teraz zistili, ako sa dá COVID-19 zneužiť na dosiahnutie ich zákerných cieľov. Dnes by sme potrebovali pevnú, odvážnu, vlasteneckú vládu. Ľudia navolili presný opak, šialenstvo. Je mi ľúto tých, ktorí sa nechali oklamať marketingovými podvodmi neschopáka predsedu vlády. Stratég potrebuje komplexné videnie problému, najmä jeho závažnejšie skryté aspekty. Nevládca privádza národ do záhuby. Z tej sa budeme spamätávať oveľa dlhšie roky ako iní. Nevyčítam to tej mase voličov, ktorá sa nechala podviesť marketingovými trikmi. Poučme sa. Nikdy nevoľme amatérov a nepolitikov! Lebo potom máme nevládu!

Nabudúce dobre premýšľajme, či ešte raz zveríme vládu nepolitikom, šarlatánom, šašom, kolaborantom, agentom cudzích záujmov. Práve to je tá najvážnejšia systémová korupcia, kamuflovaná rečami o boji proti korupcii. Možno platí, že každá moc korumpuje. Ale iba moc v rukách slabochov, sluhov cudzích záujmov, kolaborantov, zbabelcov neschopných prijať rozhodnutie a teda riziko, o to viac moc v rukách posadnutých sociopatov, korumpuje absolútne aj vtedy, keď samotná moc nie je absolútna.

Neexistuje nič horšie, ako keď sa sluha stane pánom. Našim pánom má byť vláda z vôle a v záujme svojich voličov. Kolaboranti a agenti cudzích záujmov nie sú páni, oni sú sluhovia. Slúžia pánom, ktorí im zaplatili kampane, vytvorili legendy, živili ich, aby ich potom inštalovali do funkcií, v ktorých budú slúžiť pánom. Sú sluhovia finančných a mediálnych oligarchov. Čoskoro budeme prví v dôsledkoch COVIDu, v zničení istôt, v prepade životnej úrovne. Možno budeme prví v úrovni hladomoru priamo úmernej hĺbke Mariánskej priekopy potravinovej bezpečnosti, v ktorej sa nachádzame, v rovnako najnižšej úrovni sociálnej bezpečnosti. Logika sluhov zničila ekonomiku, predátor tlieska. Zatiaľ aj korisť.

Kto teda zatiaľ vyhráva? Vyhrávajú výlučne telekomunikačné, potravinové a farmaceutické siete exkluzívne v rukách oligarchov, v drvivej väčšine cudzích. Víťazia cudzí predátori. Na úkor domácich malých živnostníkov, stavbárov, opravárov, potravinárov, vlastníkov malých predajní, ktorí sú korisťou týchto predátorov, zneužívajúcich pre nich dar prozreteľnosti. Vládcovia-sluhovia ani náznakom nespomínajú potrebu prerozdelenia z nebies zoslaného dodatočného gigantického zisku cudzích predátorov na záchranu domácej koristi. Vládcovia-sluhoviakolaborantiagenti, totiž vždy slúžia predátorom. Splácajú im dlh.

Kto sú tí porazení? Porazenými sme my všetci, ktorým 29%-ná menšina zlosťou naplnených, alebo marketingovými trikmi obalamutených oprávnených voličov, vložila ústavnú väčšinu do rúk šarlatánov. Mediálna a IT oligarchia vyprovokovala v časti najmenej osvietenej masy tie najprimitívnejšie emócie. Táto vojna sa dá vyhrať. Proti spojeniu sŕdc, duši a mozgov sú štváči bezmocní.

Autor Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS je bezpečnostno-vojenský a letecko-bezpečnostný analytik, kapitán aerolínií, bývalý Náčelník správy vojenského prieskumu a elektronického boja GŠ, bývalý zástupca Náčelníka generálneho štábu pre operácie, bývalý generálny riaditeľ Sekcie vojenského vzdelávania ministerstva obrany, bývalý letový riaditeľ aerolínií, bývalý poslanec SĽ FZ, bývalej ČaSFR, člen branno-bezpečnostného výboru, emeritný vojensko-politický veterán boja za národnú slobodu.

zdroj: zem a vek

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí ovládli...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: