Slovanské Noviny

6. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Operace „COVID-19“ a opatření proti pandemii koronaviru: Vlády lidi nezachraňují, ale zabíjejí. Šest důvodů pro uvedené tvrzení

08.11.2020

Valentin Katasonov shrnuje zásadní poznatky nezaujatých pozorovatelů z celého světa o smrtících následcích vládních opatření za účelem boje proti pandemii koronaviru.

Nejsem lékař a nebudu se pouštět do složitostí lékařské vědy a diskusí o původu viru COVID-19, rozsahu a způsobech jeho šíření, metodách ochrany a metodách léčby. Chtěl bych jen upozornit na zjevné absurdity při jednání státních orgánů v reakci na takzvanou „pandemií“ koronaviru.

Uvedené absurdity bijí do očí všem zdravě smýšlejícím lidem a ti se snaží o těchto „podivnostech“ mluvit a psát. Neobjevuji žádnou Ameriku, jen se pokouším shrnout všechna podobná pozorování. Následná zjištění se týkají většiny zemí světa. A závěr, jaký z nich vyplývá, je děsivý: vlády lidi nezachraňují, ale zabíjejí. Zda tak činí vědomě či nevědomě, je jiná otázka, která přesahuje rámec tohoto článku. Zde uvedu pouze šest hlavních důvodů (argumentů) pro takovýto závěr.

Důvod první 

Všichni podezřelí z infekce virem (obvykle na základě testů s pozitivním výsledkem) jsou shromažďováni v nemocnicích, špitálech či v jiných speciálně zařízených objektech. V ohraničeném a uzavřeném prostoru se vytváří nepřijatelně vysoká koncentrace lidí. Dokonce včetně těch, kdo nejsou virem infikováni (pozitivní výsledek testu ještě nic neznamená), takže se v takových zařízeních zaručeně nakazí. 

Ti, jejichž onemocnění bylo asymptomatické (nebo mírné), získávají těžkou formu onemocnění, často se smrtelným následkem. Jak říkají lékaři, celá nemocnice se mění v jednolitou „červenou zónu“, přičemž v těchto zařízeních nejsou žádné oddělené a bezpečné místnosti.

V „červených zónách“ se nacházejí nejen pacienti, ale také lékaři, kteří rovněž umírají v důsledku nákazy.

Důvod druhý 

Veškerá pozornost zdravotnických zařízení byla podle příkazů vlád zaměřena na léčbu osob infikovaných COVID-19. Léčba ostatních pacientů byla odložena na „lepší časy“, nebo byla omezena na minimum.

Odkládají se naléhavé chirurgické zákroky, životně důležité procedury a vyšetření. Sanitka na telefonní zavolání (pokud se netýká podezření na koronavirus) může dorazit až další den, nebo dokonce o několik dní později (přičemž pacient mezitím zemře).

Od začátku roku do konce října zemřelo na světě podle lékařských statistik 53,5 milionu lidí. Z nich infikovaných koronavirem bylo 1.182 tisíc, což je 2,2%. Vedle toho však existuje mnoho nemocí, na které umírá mnohem více lidí.

Podle stejného zdroje například za deset měsíců letošního roku zemřelo na ischemickou srdeční chorobu 7.840 tisíc lidí, což je 6,6krát více než v případě COVID-19. Na mrtvici zemřelo 5.588 tisíc, tj. 4,7krát víc. Na plicní onemocnění (akutní infekce dolních cest dýchacích a chronickou obstrukční plicní chorobu) – 5.696 tisíc, tj. 4,8krát víc. Na rakovinu plic, průdušnice a průdušek – 1.518 tisíc, tj. 1,3krát víc.

Lidé s chronickými a život ohrožujícími nemocemi jsou ponecháni svému osudu. Je jich desetkrát více než těch, kteří se dostali do vážného stavu při infekci koronavirem.

Nemluvě ani o tom, že statistiky smrtnosti nakažených COVID-19 jsou podle mnoha čestných a odborně gramotných lékařů zfalšované. Pouze jeden z deseti případů diagnostikovaných COVID-19 může být ve skutečnosti považován za úmrtí následkem koronaviru. V ostatních případech se jedná o úmrtí s koronavirem. Přičemž pravou příčinou jsou již dříve existující nemoci (ischemická choroba srdeční, rakovina, plicní choroby atd.). 

Počet úmrtí na „COVID-19“ je přibližně stejný jako u sezónní chřipky. A slyšel už někdy někdo, že během chřipkové epidemie by lékaři přestali pomáhat lidem nemocným na rakovinu, ischemickou chorobu srdeční, zápal plic a další vážná onemocnění? Ovšem nyní, pod záminkou boje s „COVID-19“, jsou vážně nemocní lidé opomíjeni, jinými slovy vymazáni ze života.

Důvod třetí 

Pod záminkou boje s koronavirem zavedly vlády takový režim, který lidi pomalu ale jistě zabíjí. Pod záminkou „karantény“ byli lidé zbaveni práva na slunce, čerstvý vzduch a pohyb. Nebo je toto právo tak omezené a regulované, že opuštění bytu připomíná procházku po vězeňském nádvoří. Zvláštní zmínku je třeba věnovat rouškám, které se vlády snaží nasadit na obličej všem občanům. Jedná se o velmi rozsáhlé a závažné téma, k jehož škodlivosti se již vyjádřily tisíce lékařů po celém světě.

Důvod čtvrtý 

Pod záminkou boje s koronavirem vlády fakticky zablokovaly fungování ekonomiky. To je to, co anglická média označují jako lockdown. 

Odhady ztrát globální ekonomiky v roce 2020 z krize vyvolané faktorem „COVID-19“ se pohybují od 5 do 10 bilionů dolarů. To je asi 5–10 procent loňského celosvětového HDP. Samozřejmě, pro některé společnosti (například farmaceutické) znamenal „COVID-19“ další miliardy zisků. Ale obecně šlo lidstvo vlivem faktoru „COVID-19“ výrazně dolů.

Prudce vzrostla chudoba. OSN v červenci letošního roku předpověděla, že v roce 2020 vzroste z důvodu pandemie počet chudých lidí na světě ve srovnání s minulostí o 71 milionů. Podle výsledků první poloviny roku činil v Rusku počet lidí s příjmem pod hranicí životního minima 20 milionů lidí. To je o 1,8 milionu více než v loňském roce. Ale jak se říká: „Ještě není večer.“ Do konce roku může armáda chudiny v Rusku vzrůst o 3 miliony ve srovnání s předchozím rokem. Je zřejmé, že nárůst chudoby nevyhnutelně povede ke zvýšení úmrtnosti. Toto je axiom, který nevyžaduje žádný zvláštní důkaz. (Česká média referují pouze o výsledcích vládních opatření v zájmu „bezmezné starosti“ o lidské životy ohrožené pandemií a ostře řežou do „popíračů pandemie“. Smrtící důsledky těchto opatření, stejně tak důsledky mediálního koronašílenství a propagandy, nezmíní pochopitelně ani náznakem – pozn. PP) 

Důvod pátý 

Mnohé metody prevence a léčby COVID-19, které používají a doporučují ministerstva zdravotnictví různých zemí, představují podle lékařů ohrožení lidských životů. K tomu je zarážející jeden velmi nápadný rys současné politiky ministrů zdravotnictví: nechtějí poslouchat ani slyšet žádné názory odborníků, které se neshodují s „obecnou linií“ Světové zdravotnické organizace (WHO). Proč by se například nemělo diskutovat o pochybnostech lékařů ve věci účinnosti a smysluplnosti takové metody léčby nakažených lidí, jako jsou umělé plicní ventilace? Někteří lékaři dokonce tvrdí, že mechanická plicní ventilace neléčí, ale ochromuje. Navíc mnoho léků používaných k léčbě nemocných lidí jejich stav pouze zhoršuje.

Zdálo by se, že v podmínkách vážného ohrožení společnosti by zdravotnické a jiné orgány měly maximálně mobilizovat znalosti a zkušenosti lékařských odborníků, aby mohly určit nejúčinnější metody boje proti hrozbě COVID-19.

Namísto permanentní poradní činnosti a zasedajících poradních sborů složených ze zdravotnických profesionálů, kteří by mohli podávat potřebná doporučení pro vlády, vidíme něco docela jiného. S lidmi manipulují vládní zmocněnci z ministerstva zdravotnictví, politici, lobbisté farmaceutických firem a p. 

Odkud pocházejí týmy epidemiologů a odborných poradců vlád? Od WHO. A odkud WHO bere své instrukce? Od těch, kdo tuto organizaci financují – od Billa Gatese s jeho stejnojmennou „charitativní“ nadací a od farmaceutických gigantů za ním stojících. A tato vysoká instance řídící vertikály má strategický cíl zničit většinu světové populace a dovést její počet na „optimální úroveň“ jedné miliardy. Jak každý musí pochopit, toto už není zdravotnická péče, ale geopolitika lidožroutů.

Důvod šestý 

V něm jde o nadstavbu nad základnou pátého. Nejvyšší instance světové vlády musí co nejrychleji přistoupit k závěrečné fázi operace s krycím názvem „COVID-19“. Touto závěrečnou fází by měla být všeobecná (globální) vakcinace populace. O tomto tématu se už dlouho vedou diskuse ve všech informačních médiích, nemá proto smysl tím čtenáře příliš zatěžovat. Osobně ho sleduji již dvě desetiletí a nepochybuji o tom, že plánované zákulisní očkování proti COVID-19 má otrávit a poslat na onen svět miliardy nadbytečných lidí.

Existují i další důvody pro tvrzení, že pod vlajkou „boje proti COVID-19“ nejsou lidé po celém světě zachraňováni, ale vedeni do hrobu. V mnoha zemích světa byly již publikovány statistické údaje o úmrtnosti za dva a někde dokonce za tři kvartály roku 2020. A výsledek je překvapivý: téměř všude byl zaznamenán nárůst úmrtnosti ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Někdo by mohl namítnout, že jde přece o nárůst způsobený koronavirem. Pravdou ale je, že celkový nárůst úmrtnosti je několikrát vyšší než počet úmrtí na COVID-19. A právě to lze považovat za příspěvek vlád ke snižování světové populace pod záminkou boje proti pandemii!

Nenechme se obelhávat

Mnoho politiků, lékařů, právníků a sociologů z různých zemí světa tvrdí, že úmrtnost jako následek „boje“ proti koronaviru je mnohonásobně vyšší než úmrtnost na samotný koronavirus. Jako příklad za všechny uveďme alespoň řadu mediálních vystoupení Roberta F. Kennedyho mladšího, známého amerického právníka a synovce amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Jedno z videí s jeho projevem má název „Úmrtnost na boj s virem je vyšší než na samotný virus.“

Je třeba tyto informace mezi lidmi šířit. Lidské obličeje ukryté za rouškami jsou znamením a symbolem toho, že se společnost dostala do stavu všeobecného temna. Doufejme však, že tato temnota brzy pomine a znovu uvidíme rozjasněné lidské tváře.

Připomeňme si v této souvislosti slova amerického prezidenta Abrahama Lincolna: „Část lidí můžete obelhávat libovolně dlouho, jistou dobu můžete obelhávat i celý národ, ale pořád celý národ obelhávat nelze.“

Zdroj: discred.ru
Preklad: protiproud.cz

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí ovládli...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: