Slovanské Noviny

7. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Obvinený muž skolaboval priamo na špeciálnom súde po tom, ako sudkyňa Záleská bezcitne ignorovala jeho žiadosť, ako silnému diabetikovi, pichnúť si inzulín…

Pamela Záleská nie tak dávno nazývala obvinených kolegov sviňami, pohŕdavo sa vyjadrovala na margo prezumpcie neviny, alebo prirovnávala obžalovaného na súde ku svojmu psovi, ktorý “by tiež chcel byť vodcom svorky”.

Koho vidí pred sebou sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská, keď oblečená v talári rozhoduje o osudoch ľudí v súdnej sieni? Pripúšťa vôbec možnosť, že na lavici obžalovaných môžu sedieť aj nevinní ľudia? Alebo sú to podľa nej len nejaké tvory, na ktoré pozerá s dešpektom? 

Záleská už v minulosti v písomnej debate s kolegami vzdychala: „… Pane Bože! Aká prezumpcia neviny?“ A hoci jej neprístojné, nadradené správanie už raz musel riešiť Najvyšší súd, no asi to nepomohlo.

Bez povšimnutia nechávala na aprílovom pojednávaní obžalovaného, ktorý je silný diabetik a žiadal ju o prestávku, aby si mohol pichnúť inzulín a najesť sa. Sudkyňa Záleská ho tvrdo ignorovala.

„Nie sme vo väznici“

Redakcia PLUS 7 DNÍ získala audiozáznam z pojednávania Špecializovaného trestného súdu 19. apríla tohto roku. Počuť na ňom, ako o jedenástej hodine obžalovaný Lehel Horváth hovorí sudkyni: „Ja si musím pichať inzulín, ja som diabetik, už nevydržím.“

Reakcia sudkyne Pamely Záleskej? Nijaká.


Neskôr si vypýtal obžalovaný slovo opäť. „Chcem kvôli inzulínu prestávku urobiť a potom musím jesť.“

Sudkyňa Záleská mu tentoraz odpovedala: „Veď prečítame výpoveď svedka, preložíme do maďarského jazyka a bude daná obedňajšia prestávka.“

„Ale ja som diabetik…“ úpenlivo upozorňoval obžalovaný, no sudkyňa ostávala chladnou.

O ďalšie minúty neskôr hovoril obžalovaný Horváth. „Neviem sa koncentrovať na pojednávanie. Vo väznici si o jedenástej pichám.“

Márne. Sudkyňa ho odbila: „Nie sme vo väznici. Sme na hlavnom pojednávaní. Začínali sme o deviatej, vykonávame dokazovanie s patričnou prestávkou.“ Nadiktovala jeho žiadosť do zápisnice a pokračovala v dokazovaní.

O ďalších dvadsať (!) minút neskôr obžalovaný už len automaticky opakoval: „Ja teraz nie som v takom zdravotnom stave, nedával som pozor, ja potrebujem inzulín pichať.“

Pojednávanie sudkyňa prerušila o 12:20, teda takmer o pol druha hodiny po prvej prosbe obžalovaného o podanie lieku. Vyhlásila obedňajšiu prestávku.

Lehel Horváth si šiel pichnúť toľko žiadaný inzulín, no skôr, ako sa mu to podarilo, skolaboval.

„Otec po osemdesiatminútovom omeškaní pri pokuse o podanie inzulínu odpadol. Len vďaka rýchlej pomoci väzenskej stráže a privolaniu záchranárov so sanitkou nedošlo k najhoršiemu,“uviedla pre PLUS 7 DNÍ Horváthova dcéra.

Hrobár

Lehel Horváth nie je bezúhonný človek, ale muž spriaznený s mafiánmi. Prezývajú ho Hrobárom, lebo na svojom pozemku zakopával telá obetí zločineckej skupiny z regiónu Dunajskej Stredy, takzvaných sátorovcov. Obžalovaný je zo zahladzovania stôp pri piatich vraždách a tiež sa údajne podieľal na krádeži vyše 45 miliónov slovenských korún, čo je takmer jeden a pol milióna eur. Verejnosť očakáva v prípade spravodlivý verdikt a primeraný trest. Otázne je, či sudkyňa Pamela Záleská je vôbec schopná pozerať sa na obžalovaného s prezývkou Hrobár ako na každého iného obžalovaného alebo si vytvorila názor skôr, ako sa súdny proces vôbec začal. Mrazivo chladný, až neľudský postoji k zdravotným potrebám Horvátha naznačuje skôr druhú možnosť.

Veď čo by sa stalo, keby sa sudkyňa Záleská zachovala ako človek a umožnila obžalovanému pichnúť si inzulín? Zmaril by sa tým súdny proces? Znevážili by sa nejaké dôkazy? Došlo by k prieťahom? Nie, nie, nie. Tak prečo sudkyňa ignorovala volanie obžalovaného o pomoc? Prečo mu odoprela podanie inzulínu? Vylúčme možnosť, že na Špecializovanom trestnom súde pôsobia aj sudcovia, ktorí obžalovaným vedome robia „tak trochu zle“ ako odplatu za ich zlú povesť. Sudkyňa Pamela Záleská možno „len“ nebrala Horváthov zdravotný stav vážne, pretože mu a priori neverí. Lenže ani takýto postoj sudca mať nemôže. Zákon predpokladá, že sudca rozhoduje nestranne a nezaujato.

Ohrození diabetici

Horváth si pichá inzulín pred jedlom, a preto by malo ísť o korekčný a nie bazálny inzulín, ktorý sa pichá väčšinou večer a pokrýva základnú potrebu diabetikov. 

„Ak má človek dobre nastavený bazálny inzulín, nemuselo by sa v zásade s ním nič stať, ak si nedá jednu dávku,“ objasňuje diabetológ Emil Martinka.

Lenže možností je viac. „Bazálny inzulín nemusí byť nastavený správne. Takisto – ak si diabetik podá korekčný inzulín a nenaje sa, dostane sa do hypoglykémie.“ Hypoglykémia sa pri nedostaku inzulínu hlási znervóznením, stratou koncentrácie, triaškou. „U niekoho sa dokonca ani nemusia syndrómy prejaviť. Vtedy hovoríme o syndróme neuvedomenia si hypoglykémie a rovno sa dostane do štádia, že môže stratiť vedomie,“ upozorňuje diabetológ. Okrem toho treba rátať s tým, že kolaps ani nemusí súvisieť priamo s hladinou cukru v krvi. Diabetici majú často aj pridružené ochorenia a napríklad vydýchaný vzduch v miestnosti, nervozita zo súdu, nedostatok tekutín môžu spôsobiť závratnú zmenu tlaku a ortostatický kolaps nie je ničím zvláštnym. Niektorí diabetici trpia až epileptickými záchvatmi. Už diabetes sám osebe je však pre ľudí rizikový v stresových situáciách ako súdne pojednávanie nepochybne je, pretože organizmus sa bráni hormónmi, ktoré zvyšujú hodnotu cukru v krvi.

Podľa zápisnice zo súdu Lehel Horváth sudkyňu Záleskú už v minulosti upozorňoval na svoju diagnózu. Vtedy neskončil s kolapsom na nemocničnom pozorovaní, ale s triaškou.

Mazák nedokáže uveriť

Sudkyňa Záleská o sebe naďalej nepochybuje. Na margo ignorovania potrieb obžalovaného, jeho následného kolapsu a nutnosti privolať na súd lekársku pomoc nám poskytla strohé vyjadrenie: „Súd postupoval v súlade so zákonom.“ 

Jej kolegovia to tak jasne a súladne so zákonom nevidia.

„Je na zváženie, či by ju nemali disciplinárne riešiť. Nie sme v base, ale na pojednávaní? To je čo za argument?!“ aj s takouto reakciou sme sa v justičnom prostredí stretli.Podnet na disciplinárne riešenie Záleskej za ignorovanie zdravotných problémov obžalovaného zatiaľ na Najvyšší správny súd nikto nedal. Mohol by tak spraviť predseda domovského súdu Záleskej Ján Hrubala alebo tamojšia sudcovská rada. Tej však šéfuje práve Záleská… Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala však už koná. “Nie je v silách ani kompetenciách predsedu súdu kontrolovať priebeh každého úkonu sudcov tunajšieho súdu. Predseda súdu koná len na základe kvalifikovaných podnetov, v súvislosti s vami uvádzaným prípadom sa vec na základe takéhoto podnetu v súčasnej dobe preveruje.”

Predseda súdnej rady Ján Mazák je vo vyjadrení veľmi opatrný, pretože nepozná všetky okolnosti tohto prípadu. „Nechcete hádam povedať, že by sa našiel sudca alebo sudkyňa, ktorý by pri jednoduchých okolnostiach bránili podaniu inzulínu! Pri jednoduchých okolnostiach,“ zdôraznil Mazák. 
Nuž, my to nenaznačujeme, ono sa to stalo.

Obed verzus inzulín

Ako sa s podobnými prípadmi vyrovnávajú európske inštitúcie?

„Uvedené konanie sudkyne je možné kvalifikovať v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) ako zaobchádzanie porušujúce povinnosť vyplývajúcu vnútroštátnym orgánom z článku 3 Dohovoru – zabezpečiť zdravie a všeobecnú pohodu väzňa,“ vyhlásila Marica Pirošíková, bývalá zástupkyňa Slovenskej republiky pred ESĽP v Štrasburgu.

A vytiahla aj starší prípad, keď európsky súd konštatoval porušenie práva väzňa pri neporovnateľne menšom lapsuse: „Sťažovateľ počas pojednávacích dní nedostal adekvátny obed a bol nútený vystačiť si s krajcom chleba, cibuľou a kúskom grilovanej ryby alebo fašírky. ESĽP dospel k záveru, že s ohľadom na zvýšenú psychickú záťaž sťažovateľa pri súdnom pojednávaní bol prísun jedla nedostatočný, čo predstavovalo ponižujúce zaobchádzanie. Ide o prípad z júna 2006 Moisejevs verzus Lotyšsko. Z uvedeného možno jednoznačne vyvodiť, že odopretie inzulínu v spojení s absenciou včasného poskytnutia adekvátneho jedla obžalovanému napriek jeho výslovnej žiadosti adresovanej sudkyni a následná nevyhnutnosť privolania lekárskej pomoci bola ponižujúcim zaobchádzaním, ktoré je zakázané spomínaným článkom Dohovoru.“

Nielen bezcitné, ale aj nerozumné

V súvislosti s prípadom Lehela Horvátha nemožno nespomenúť ani jeho vyvrcholenie. Po Horváthovom kolapse pri pokuse o neskoré podanie dávky inzulínu ho museli odviezť do nemocnice. Pojednávanie teda po obedňajšej prestávke nemohlo pokračovať. Ukázalo sa tak, že neľudské konanie sudkyne Pamely Záleskej bolo navyše aj zo striktne praktických dôvodov nerozumné.

Vodkyňa svorky

Najvyšší súd už v minulosti riešil nevhodné správanie sudkyne Pamely Záleskej. Prirovnávala totiž obžalovaného k svojmu psovi, ktorý by „tiež chcel byť vodcom svorky“. Záleská to obhajovala vysvetlením, že sa len snažila obžalovanému pomôcť lepšie porozumieť vzniknutej situácii.

„Obžalovanému bolo jednoduchou a zrozumiteľnou formou oznámené, že má nielen práva, ale aj povinnosti… Že súd dlhodobo pozoruje a registruje jeho opakované pokusy o prevzatie rozhodujúcej pozície a že tieto pripomínajú predsedníčke senátu pokusy jej vlastného psa stať sa v domácnosti vodcom svorky. Zároveň bol obžalovaný upozornený, že predsedníčka senátu nebude skákať, ako obžalovaný píska,“ píše sa v stanovisku Špecializovaného trestného súdu.Najvyšší súd vtedy zdvihol prst: „… uvedené prirovnanie …, nech už zaznelo v akejkoľvek uvoľnenej nálade a atmosfére, je nevhodné, neúctivé a nerešpektujúce vážnosť inštitúcie, v ktorej predsedníčka senátu pôsobí… “

Na záver však Najvyšší súd dáva predsedníčke senátu Mgr. Pamele Záleskej do pozornosti, aby sa v budúcnosti “vyvarovala obdobných nevhodných pomenovaní a prirovnaní…“

Bratislavská krajská sudkyňa a členka Súdnej rady SR Marcela Kosová žiada pre Záleskú postih

Po zverejnení článku o ignorovaní zdravotného stavu obžalovaného na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu ostali ľudia zhrození. Pýtajú sa, prečo sudkyňu za hanebný postoj nikto nerieši.

“Skutočne z toho vyviazla bez postihu?” – pýtajú sa šokovane. “A čo Súdna rada?” zaznieva tiež v komentároch na sociálnej sieti. 


Kontaktovali sme preto členku Súdnej rady Marcelu Kosovú. Ukázalo sa, že to vrie to aj medzi sudcami. 


Prípadom sa podľa Kosovej dnes, v utorok 16. mája, bude mimoriadne zaoberať Súdna rada SR.

“Mám stanovisko v maili, posielala som ho práve všetkým členom Súdnej rady, sprístupním ho aj vám,” uviedla.

Kosovej mail je označený ako “Závažná otázka mimo programu zasadnutia”.

“Posielam článok, ktorého obsah vzbudil skutočne veľké pohoršenie u sudcov a musím sa priznať, že teda aj u mňa. Naposledy mi takto pípal mobil a emaily v marci 2020,” píše Kosová členom Súdnej rady. “Bola som doteraz vo verejných vyjadreniach ku kolegyni (Pamele Záleskej – pozn. redakcie) zdržanlivá a rešpektovala som názor väčšiny alebo tých, ktorí mali kompetenciu s tým niečo urobiť a možno tým predísť takémuto niečomu,” uvádza Kosová.

Naráža tým na chovanie sudkyne Záleskej, ktorá nie tak dávno nazývala obvinených kolegov sviňami, pohŕdavo sa vyjadrovala na margo prezumpcie neviny, alebo prirovnávala obžalovaného na súde ku svojmu psovi, ktorý “by tiež chcel byť vodcom svorky”. 

Kosová na margo prípadu s inzulínom píše. “Toto je už ale fakt dosť veľa.”

Čo s tým? Opäť nič?

Pozastavuje sa nad reakciou predsedu Súdnej rady Jána Mazáka, ktorý by mohol podať podnet na disciplinárne riešenie Záleskej na Najvyšší správny súd, ale moc sa mu do toho evidentne nechce. Pre PLUS 7 DNÍ uviedol, že nepozná všetky okolnosti prípadu.

„Nechcete hádam povedať, že by sa našiel sudca alebo sudkyňa, ktorý by pri jednoduchých okolnostiach bránili podaniu inzulínu! Pri jednoduchých okolnostiach,“ presviedčal nás Mazák.

Kosová sa pýta: “Čo sú to tie jednoduché okolnosti a aké sú teda ´zložité okolnosti´, pri ktorých je akceptovateľné, že sudca hodinu a pol ignoruje nevyhnutnosť podania inzulínu obžalovanému, ktorý na to opakovane poukazuje v priebehu pojednávania a skončí to s jeho skolabovaním a odvezením záchrankou? Čo s tým mienime robiť? Opäť nič?”


Autor: Ľudmila Lacková & Lenka Dale


Zdroj: plus7dni.pluska.sk (1), (2)

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí ovládli...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: