Slovanské Noviny

8. februára 2023

K porozumeniu Čelovekom

MUDr. Kuric: Treba mať odvahu vykričať pravdu: Faucimu, Krčmérymu a spol. uleteli netopiere! Covid zvliekol vede a medicíne plášť dôveryhodnosti a Covid ukázal v plnej nahote, aká je veda a medicína súčasnej západnej civilizácie skorumpovaná

MUDr. Vladimír Kuric vo svojom článku retrospektívne hodnotiacom ostatný rok a pol vyjadril hlbokú nespokojnosť s úrovňou diskusie okolo takzvanej Covidovej pandémie.

Po dvoch rokoch pandémie  

Druhý rok Covidu už umožňuje hodnotenie celej kampane. A v tomto druhom roku tzv.  pandémie už treba mať odvahu vykričať pravdu: Faucimu, Krčmérymu a spol. uleteli  netopiere. 

Samovražedná pasivita  

Musím sa priznať, že som hlboko nespokojný s úrovňou diskusie a aj ostatných diskusií  okolo takzvanej Covidovej pandémie. Dôvod je jednoduchý: V čase keď zomreli  pravdepodobne zbytočne alebo predčasne státisíce ľudí, keď iba v Európe zomrelo kvôli  očkovaniu údajne viac ako desaťtisíc ľudí, keď opatrenia a celé riadenie tzv. pandémie  nielenže neriešia, ale napomáhajú šíriť infekciu, keď nás tieto opatrenia zjavne krok a  krokom približujú k občianskym vojnám, keď sa doslova pošliapávajú profesionálne  princípy a údajne ešte stále platné zákony, keď sa salámovými taktikami presadzujú  otrasne nemorálne taktiky a stratégie, napríklad sa najnovšie postupne pripravuje úplne  nezmyselné a rizikovo vražedné očkovanie našich detí, tak v takýchto časoch ostávať ticho, alebo v takýchto časoch mať strach že verejné priznanie reality nesie v sebe riziko  šikovania, tak mlčanie v takýchto časoch sa rovná prakticky samovražde.  

Profesionálna degenerácia  

Je známe, že ak človeka bolí brucho alebo koleno a zájde k chirurgovi, tak ten ho  najpravdepodobnejšie bude chcieť operovať. Ak zájde k internistovi, tak ten mu  najpravdepodobnejšie predpíše nejaké tabletky. Psychiater bude pravdepodobne hľadať zdroje neurózy ako príčiny potiaží a kúpeľný lekár doporučí kúpeľné procedúry – každá  medicínska špecialita má tendenciu presadzovať svoje diagnózy a svoje liečebné metódy.  Je preto pochopiteľné, že mikrobiológovia, epidemiológovia a im podobní špecialisti vidia  všade mikróby a z nich vyplývajúce nebezpečenstvá, lebo sa s týmito stretávajú vo svojej  každodennej praxi. Doktori tento fenomén sebaironicky označujú ako profesionálnu  degeneráciu. Ak sa vedenie spoločnosti a verejná mienka dostane pod neúmerný vplyv  akéhokoľvek fanatizmu či degenerácie, nemožno očakávať dobré výsledky. 

Šelmy Korporatokracie  

Takisto je aspoň pre mňa pochopiteľné to, čo asi idealisti nedokážu stráviť – že  farmakologické koncerny majú záujem hlavne a prioritne na maximalizovaní ziskov, a to aj  za cenu ľudských životov. Samozrejme životov iných ľudí než sú životy ich vlastné. Toto je  realita korporatokracie. Rizika a náklady na výzkum, vývoj, propagáciu a obhajobu  vlastných produktov je tvrdý existenčný boj. Je fakt, že dnešné farmakologické koncerny  sa podobajú lobbystom zbrojného priemyslu, ktorí podobne vnímajú a presadzujú vojny  ako prostriedok zisku a nie ako ľudské utrpenie.  

Akceptancia tejto reality je podobná akceptancii existencie divokých šeliem –  pravdepodobne nikto nevyčíta levom, krokodílom, divým sviniam či medveďom že  existujú, ani to, ako žijú. Naším úkolom nie je ich vyhubiť, naším úkolom je zariadiť, aby si  žili tam, kde patria – vymedziť im miesto ktoré im patrí. A zamedziť, aby sa nemohli  nasťahovať do nášho dvora, do našej kuchyne, aby ovládli naše myslenie, zdravie a naše  peňaženky. 

Jadro problému  

A tu je práve asi jadro problému s Covidom: Farmakoncerny a iné šelmy v ľudskej koži  pomocou peňazí a morálneho úpadku väčšiny spoločnosti našli cestu, ako nielen zarobiť na infekcii, ale pravdepodobne aj ako rozvrátiť celú spoločnosť, aby ju mohli pretvoriť podľa vlastného scenára.  

Sumár preukázaných faktov  

Koncom druhého roku pandémie sa na základe toho čo zažil a čo vidí normálny človek  dajú zhrnúť fakty o maškaráde, ktorá vraždí nevinných ľudí, ničí ekonomické existencie,  zadlžuje budúce generácie a pravdepodobne hrozí vytvorením nového Feudalizmu, teda  vrstvy vyvolených ktorí majú a môžu všetko a poddaných, ktorí za pár rokov prídu o  všetko a zosunú sa na úroveň chudobných, špinavých a nevzdelaných sluhov. Na konci  roku 2021 už možno zosumarizovať v krátkosti nasledovné preukázané fakty: 

1. Génové sekvencie Covidu dokazujú, že Covid nie je prirodzenou mutáciou, ale je  to produkt genetickej manipulácie. Takisto aj tzv. nové varianty vírusu nie sú mutantami pôvodného, ale ide o ďalšie genetické manipulácie, ktoré sú uvoľňované  medzi ľudí.  

Covid a jeho mutanty sú dokonca patentované:

Tento fakt má základný význam  pre zvládnutie tzv. pandémie: Zvládnutie pandémie nespočíva v očkovaní, ani v  dodržiavaní opatrení. Ďalšie pokračovanie Covidovej pandémie sa dá zvládnuť iba  odstránením a potrestaním jej organizátorov. Dokiaľ budú fungovať ľudia zarábajúci na  pandémii, dovtedy bude covidová pandémia existovať.  

2. Covidová pandémia bola pripravovaná a opakovane predpovedaná. 

Existujú dokumenty (napr. “Scenarios for the Future of Technology and International Development”,  GBN, 2010), existujú výroky jej dnešných organizátorov ktoré pandémiu predpovedali (napr.  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158896241003431&set=a.10150384458978431&type=3).  Existuje simulácia pandémie ako bude treba v čase pandémie ovládať masy, uskutočnená  pár mesiacov pred prepuknutím covidovej infekcie (Event 201, napr. https:// www.centerforhealthsecurity.org/event201/ ) Scenár tzv. prasačej chrípky bol zjavným predvojom,  skúškou alebo prvým pokusom pre realizáciu pandémie.  

3. Covidovej infekcii bolo typicky umožnené, aby sa rozšírila.  

Počiatočné tvrdé ututlávanie, bagatelizovanie, pri súčasnom pootvorení dverí infekcii a  nakoniec “rázne opatrenia”, keď sa už infekcia usídlila v populácii, opatrenia ktoré navyše  blokujú efektívne možnosti zvládnutia infekcie, toto je typický scenár pre organizovanú  epidémiu. Podobné scenáre boli popísané už cez Druhú svetovú vojnu pri činnosti  japonských medicínskych jednotiek v čínskom Mandžusku. Takýto priebeh mal aj  začiatok covidovej pandémie. 

4. Medicínska diagnostika nemoci bola zamenená za nespoľahlivé laboratórne testy. 

Diagnóza a definícia nemoci sú niečo iné ako laboratórny test a prevalencia a incidencia  infekcií je parameter založený na nemocnosti a nie na iluzórnych, nespoľahlivých,  pozitívne financovaných a sfalšovaných testoch. Možno otvorene povedať, že Covid zvliekol vede a medicíne plášť dôveryhodnosti a Covid ukázal v plnej nahote, aká je veda  a medicína súčasnej západnej civilizácie skorumpovaná. Tvrdenie že človek s pozitívnym  testom na Covid je nemocný je ešte väčšia sprostosť ako tvrdenie že človek s pozitívnym  Tuberkulínovým testom má Tuberkulózu. 

5. Štatistiky ohľadom Covidu sú nielen permanentne falšované, ale falšovanie  štatistík je doslova financované.  

Covid ulázal, ako oficiálne štatistiky klamú. Je známym faktom, že priradenie pacientovi  diagnózu Covidu bez overenia znamenalo pre lekárov príjem, rovnako napájanie  pacientov na umelú pľúcnu ventiláciu. Tieto fakty defraudujú celú medicínu – doktori  neliečia, doktori zarábajú. Neúmerne financované sú aj ďalšie úkony podporujúce scenár  pandémie. Covid v tomto smere rôznymi korupčnými aférami ukázal v plnej nahote  skutočnú hodnotu tzv. “európskych”, “západných” či “demokratických” “hodnôt”. 

6. Bola a je zablokovaná klinická evidencia príčin úmrtí “na Covid” 

Skutočnosť, že ľudia zomrelí na novú, smrteľnú chorobu nie sú ani v malom percente  pitvaní, čo by umožnilo nielen presnú diagnózu a určenie príčin smrti, ale na základe  patologicko-anatomického obrazu by to podstatnou mierou mohlo pomáhať nachádzať úspešnú liečbu, tento fakt je priamym dôkazom, o čo v prípade Covidovej infekcie  vlastne ide – o zahmlievanie pravdy

7. Zavádzané opatrenia sú logicky, aj podľa výsledkov nielen neúspešné, ale  kontraproduktívne.  

Slovensko je skvelým príkladom toho, ako z krajiny s najnižšou mierou premorenosti  infekciou sa vďaka totálne prehnaným opatreniam pripominajúcim presadzovanie sa  komunizmu po vojne ocitla naša vlasť medzi krajinami s najvyššou úmrtnosťou. Tento  jediný fakt dokladuje nielen “profesionalitu”, ale doslova kriminalitu zodpovedných  verejných činiteľov. Zodpovednosť za dlhodobé ekonomické, psychologické a civilizačné  dôsledky propagandisticky falošnej pandémie majú všetci aktéri – politici, vedci, lekári,  štátni úradníci, policajti a v neposlednom rade zblbnutí fanatici z radov obyčajných  občanov. 

8. Možnosti prevencie a liečby vírusovej epidémie sú doslovne blokované 

Zamlčovanie nádejných možností prevencie a liečby, hlavne počiatočných štádií virózy,  kedy je liečba tradične najúčinnejšia, ba dokonca aktívna propaganda proti akejkoľvek  naskytujúcej sa možnosti boja s infekciou, doslovné zosmiešňovanie liečebných stratégií  ktoré sa v praxi ukázali ako účinné, často s neuveriteľne debilnými argumentami  skrývajúcimi sa za vedu, tieto fakty možno dnes považovať za dôkaz, že v prípade Covidu  ide o niečo zásadne iného ako o vírusovú infekciu – Covid je zjavne iba lešením pre  murárov temného väzenia. 

9. Očkovanie dokázateľne experimentálnymi vakcínami úplne nového typu bolo  zamenené za liečbu a je naďalej falošne propagované ako jediná ochrana proti  Covidu, hoci výsledky hovoria opak.  

Dňa 20. októbra 2020 informovala štátna televízia v Nemecku o výskyte 14 964 nových  “infekcií” za jeden deň. Dňa 28.októbra roku 2021, o rok neskôr, po aplikácií 110 000 000  (sto desiatich miliónov) očkovacích dávok informovala štátna televízia o výskyte 28 037  nových “infekcií” (ARD, tagesschau, https://pr0gramm.com/new/Impfung/4834987). Tento jediný 
príklad za mnohé-mnohé iné dokladuje fakt, že Covidovú “pandémiu” možno označiť za  škandál aký nemá v ľudskej histórii obdobu

10. Systematicky sú propagandisticky zamlčované, prekrúcané a degradované  zjavne klinicky neakceptovateľné nežiadúce účinky vakcín proti Covidu. 

Blokuje sa liečba chorých a zároveň sa násilne presadzuje poškodzovanie zdravých.  Výroba nemocných zo zdravých ľudí je nielen propagovaná, ale násilne presadzovaná.  Miera a závažnosť nežiadúcich účinkov hrubo prekračuje klinickú akceptovateľnosť vakcín. Propagandistické argumenty relatívnej prospešnosti vakcín v porovnaní s  nežiadúcimi účinkami sú v pravom slova zmysle propagáciou medicíny prevádzanej vo  vojnových koncentračných táboroch. Zmuvy ktoré uzavreli štáty a Európska Únia s  farmakologickými koncernami priamo dokazujú bezbrehú servilnosť a skorumpovanosť tých, ktorí by mali brániť záujmy občanov: Očkovanie proti Covidu je zločinom proti  ľudskosti

11. Salámová taktika postupného presadzovania ďalších a ďalších opatrení je  hrozbou nielen pre ekonomickú a aj fyzickú existenciu celej masy ľudí, ale aj  hrozbou pre spoločnosť ako ju poznáme.  

Spôsob akým sa narába so štatistikami, ako prebiehajú rôzne kampane a aké majú  dôsledky ukazuje na oprávnenosť domnienok ešte o horšom pozadí covidového scenára  ako je ekonomické vyrabovanie planéty. Očkovanie tehotných a propagácia  akceptovateľnosti očkovania detí je deštrukciou nielen medicínskej, ale celej ľudskej etiky.  Scenáre “novej doby” sú otvorene diskutované, ale pre masy šikovne propagandisticky zaretušovávané ako sprisahanecké teórie. Pritom organizátor Ekonomického fóra v  Davose Klaus Schwab otvorene publikoval knihu s názvom ‘Covid-19: Veľký reset’. (Klaus  Schwab a Thierry Malleret: “Covid-19: The Great Reset”, Forum Publishing, ISBN 978-2-940631-11-7)  Podobne jeho kniha ‘Štvrtá priemyselná revolúcia’ hovorí naprosto otvorene o  spoločenských zmenách zavádzaných v priebehu Covidu. (Klaus Schwab: The Fourth Industrial  Revolution”, World Economic Forum, ISBN-13: 978-1-944835-01-9ISBN-10: 1944835016). 

Citát na záver 

“Môj otec, (Robert Kennedy), mi povedal keď som bol ešte malý chlapec: ‘Ľudia na pozíciách  autorít klamú.’ A my všetci, ak máme aj naďalej žiť v demokracii musíme pochopiť, že vrchnosť klame a zneužíva každý druh moci, ktorý jej zveríme. A práve teraz im dávame moc rozhodovať o  každej maličkosti v našom živote. 24 hodín denne budú vedieť kde sa nachádzame, budú poznať každú sumu ktorú zaplatíme. Budú mať prístup k naším deťom, nútiť nás do neželaných  medicínskych zákrokov. Toto už poznáme – Nacisti toto robili v (koncentračných) táboroch. Cez  Druhú svetovú vojnu (nacisti) testovali očkovacie látky na Cigáňoch a Židoch. A celý svet bol po  vojne tak rozhorčený, že sme podpísali Londýnsky štatút (Norimberskú protokol). A keď sme to  podpisovali, tak sme všetci prisahali: Nikdy nebudeme zaťažovať ľudskú bytosť neželanými  medicínskymi zákrokmi bez jej zvolenia a následného vysvetlenia. A predsa v priebehu dvoch rokov  sa celý tento princíp zrazu vytratil. A ľudia chodia s maskami na základe vedomostí ktoré im neboli  vysvetlené. Konajú tak, ako im bolo povedané. Tieto vládne orgány orchestrujú poslušnosť. A toto  nie je výsledkom demokracie. Toto je výsledkom farmako-koncernami navodenej bio bezpečnostnej agendy, ktorá zotročí celé ľudstvo. A nás vrhne do jedného dystopického zlého sna  v ktorom apokalyptické sily ignorancie a chtíčov budú určovať náš život, ktoré skazia naše deti. a  zničia všetky sny a všetku česť v ktoré dúfame a ktoré predávame naším deťom.” 

Robert F. Kennedy Jr. (https://pr0gramm.com/new/Impfung/4302040)     

Autor: MUDr. Vladimír Kuric

Zdroj: InfoVojna 

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: