Slovanské Noviny

13. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

Minister vnútra a jeho slovník barového výpalníka v komunikácii s primátorom Rimavskej Soboty, ktorý sa odmietal riadiť nulitnými nariadeniami Matovičovej vlády

Jozef Šimko avizoval, že mestská polícia nebude počas Dušičiek pokutovať ľudí za návštevu cintorína.

Mestská polícia v Rimavskej Sobote ľuďom, starým matkám, otcom, za to, že navštívia miestny cintorín a položia kvety a zapália sviece na hroboch svojich blízkych, pokuty ukladať nebude.

Vyplýva to zo statusu primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka, ktorý uverejnil na sociálnej sieti Facebook. V tom istom priestore sa potom vytvorila spŕška odkazov pre premiéra, pre ministra vnútra, ako aj pre samotného primátora.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Potom mu napísal minister vnútra Roman Mikulec, ktorého text tiež Jozef Šimko uverejnil:

„POZDRAVUJEM, PÁN ŠIMKO


Touto cestou by som chcel pozdraviť pána primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka, ktorý je ukážkovým príkladom človeka, ktorého pomýlené nazeranie na svet je v dnešnej dobe veľkou hrozbou pre spoločnosť. O to viac ma mrzí, že Rimavská Sobota a jej obyvatelia majú za primátora niekoho, kto si dovolí verejne nerešpektovať uznesenie vlády Slovenskej republiky a ešte sa tým chváli na sociálnej sieti.

Milý pán Šimko, odporúčam Vám, ešte raz a poriadne sa oboznámiť s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020.

Návšteva cintorínov – aj napriek tomu, že by sme si to všetci veľmi želali – vo výnimkách nie je. Robíme to preto, aby sme chránili presne tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré tým, že si na dušičky pôjdu uctiť svojich zosnulých príbuzných, budú môcť doplatiť vlastným životom. Zákon platí pre všetkých rovnako, pre mestskú políciu, ktorá ma nariadenia kontrolovať a aj pre Vás.

Ubezpečujem Vás, že ak nie mestská, tak štátna polícia na poriadok a dodržiavanie nariadení dohliadne.“

Roman Mikulec – minister vnútra SR“

Primátor Rimavskej Soboty Jzef Šimko s odpoveďou ( na sociálnej sieti FB) ministrovi vnútra neváhal:

„Vážení občania !

odpovedám na post od p. ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý reagoval na moje rozhodnutie ohľadne Dušičiek:

Vážený pán minister ! Chcem sa Vám poďakovať za Váš pozdrav, ale kým som primátorom mesta v Rimavskej Sobote ja, mestská polícia pokuty ukladať, pre našich občanov zato, že navštívia miestny cintorín a chcú si uctiť svojich zomrelých rodičov, predčasne zomrelé deti, príbuzných a priateľov, zapálením sviečky vonku na ich hrobe /a dokonca už ani s rúškom na tvári / – NEBUDE ! /Snáď stačí slušné upozornenie/

Som toho názoru, že kým naši občania, aj tí starší, môžu navštevovať Kaufland,Tesco, LIDL, kde sa tlačia jeden na druhého ako haringy, v uzavretom priestore, tak môžu navštíviť aj hroby svojich blízkych vo voľnom priestore.“Je táto „prestrelka“ slov prvou ukážkou aplikácie článku č. 32? Pripomeňme si, že čl. čl. 32 Ústavy SR stanovuje, že „občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Poslanec ĽSNS v súvislosti s nulitnými nariadeniami zdieľal na sociálnej sieti vyjadrenie bývalého šéfa Najvyššieho súdu SR a exministra spravodlivosti JUDr. Štefana Harabina, ktorý tvrdí, že pokiaľ nie ste nakazení, nemusíte nosiť rúško ani zaplatiť pokutu. Harabin zároveň označil nariadenia Mikasovho Úradu verejného zdravotníctva za protizákonné!

Stále viac právnikov sa začína ozývať proti bezpráviu páchaného Matovičovou vládou a jej nariadeniami pod pláštikom “boja proti Covid-19“

Po právnych analýzach bývalého šéfa Najvyššieho súdu SR a exministra spravodlivosti JUDr. Štefana Harabina a advokátky JUDr. Adriany Krajníkovej o nulitnosti nariadení Mikasovho Úradu verejného zdravotníctva SR o rúškach, o izolácii, o zatvorení prevádzok a ďalších opatreniach, vrátane uznesenia Matovičovej vlády o núdzovom stave, sa začínajú ozývať aj ďalší právnici. K protizákonným nariadeniam sa najnovšie vyjadrili advokáti Peter Ivor TU a Lukáš Machala TU. Za zmienku stojí aj dôrazná kritika od bývalého šéfa policajných vyšetrovateľov JUDr. Jozefa Šáteka TU.

Navyše aj Generálna prokuratúra (GP) SR skonštatovala, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR porušil zákon pri vydávaní opatrení v čase prvého vyhláseného núdzového stavu pre pandémiu nového koronavírusu. 

Bývalý šéf policajných vyšetrovateľov: Mikas od marca 2020 až doteraz vydávaním nulitných opatrení porušoval zákony a prekračoval svoju právomoc

Bývalý riaditeľ Odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti Jozef Šátek na margo nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v stredu uviedol, že hlavný hygienik Mikas mal veľkú moc preto, lebo vydávaním opatrení od marca 2020 až doteraz porušoval zákony a prekračoval svoju právomoc.

„Takéto nezákonné konanie nemožno tolerovať a zdôvodňovať „verejným záujmom“ (viď upozornenie generálneho prokurátora SR). Vereným záujmom naopak je, aby štátne orgány dodržiavali základnú ústavnú zásadu a konali v súlade s ústavou SR čl. 2 ods. 2/ „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“, napísal doslovne Šátek.

Harabin varoval policajtov, nech sa neopovážia ukladať pokuty za nenosenie rúšok, pretože budú niesť trestnoprávnu zodpovednosť

Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabin upozornil policajtov, že udeľovaním pokuty za nenosenie rúšok sa na základe nulitnosti nariadenia budú trestnoprávne zodpovedať. Zároveň im pripomenul, že im v tejto súvislosti nepomôže odvolávanie sa na právne nulitné nariadenie Hlavného hygienika SR Jána Mikasa ani na tzv. protipandemické opatrenia vlády Igora Matoviča (OĽaNO).

„Osoba nenakazená koronavírusom nemá právnu povinnosť nosiť rúško. Uloženú pokutu nemusí zaplatiť. Nútenie zdravého človeka používať rúško je zjavne mučením, ktoré je zakázané článkom 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,“ tvrdí bývalý predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefan Harabin, ktorý podal trestné oznámenie na Hlavného hygienika SR Jána Mikasa, lebo vydaním nulitných nezákonných opatrení, ktoré sú vynucované pokutou, zneužil právomoc verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškodzuje cudzie práva.

Exminister spravodlivosti sa v súvislosti s hrozbami Mikasovho úradu pre InfoVojnu vo štvrtok vyjadril, že nosenie rúšok je zjavne mučením. Odvolal sa pri tom na Článok 3 Európskeho dohovoru o Základných právach a slobodách, ktorý vylučuje mučenie nielen za núdzového stavu, ale aj za stavu vojnového.

„Nie je možné na podklade uvedeného Dohovoru uložiť pokutu. Ak by ju však príslušný orgán uložil, netreba ju zaplatiť. V takom prípade je potrebné žiadať písomné doručenie. Po doručení je potrebné podať opravný prostriedok, aj keby to bol trest pokarhania. A ak by nadriadený orgán potvrdil túto pokutu, tak treba podať správnu žalobu na súd, ktorá je oslobodená od súdneho poplatku,“ uviedol Harabin. Poškodeným občanom ďalej odporučil obrátiť sa na JUDr. Adrianu Krajníkovú, ktorá ich zastúpi s tým, že trovy zaplatí štát, takže netreba platiť zálohu.

Právne analýzy JUDr. Harabina a JUDr. Krajníkovej hovoria o nulitnosti opatrení ÚVZ

Celú právnu analýzu JUDr. Harabina zo dňa 7.9. 2020 si môžete prečítať TU.

Advokátka JUDr. Adriana Krajníková vo svojom liste predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi (OĽaNO) zo dňa 25.9.2020 upozornila na nulitnosť všetkých Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a súčasne vyzvala na okamžité zastavenie vydávania týchto paaktov, zastavenie ich vykonávania (pokutovanie) a vymáhania pokút.

Celú právnu analýzu JUDr. Krajníkovej si môžete prečítať TU a TU.

Viac sa dozviete aj po vypočutí relácie na rádiu InfoVojna so sudcom JUDr. Harabinom a advokátkou JUDr. Krajníkovou TU.

JUDr. Krajníková: Novela zákona o ochrane zdravia je neústavná. Mikasov úrad má schválené právomoci, aké nemá ani ministerstvo

Advokátka JUDr. Adriana Krajníková v súvislosti s novelou zákona o ochrane zdravia sa vyjadrila nasledovne:

„Novela“ Zákona č. 355/2007 Z.z. je neústavná, najmä je v rozpore s Čl. 1, ods. 1 Ústavy SR o právnom charaktere štátu. Úrad verejného zdravotníctva má v nej „popri“ Ministerstve zdravotníctva „schválené“ také nové právomoci počas núdzového stavu, aké ich nemá samotné ministerstvo. „Novela“ „povýšila“ nezákonné právne akty na zákonné, napriek deklarovaniu ich nezákonnosti Generálnou prokuratúrou SR. Non plus ultra (lepšie nad to už niet).

S poukazom na Upovedomenie Generálnej prokuratúry SR, zo dňa 2.10.2020, sp. zn. VI/1 Gd 444/20/1000-2, doručené mi dňa 2.10.2020, bolo po prešetrení môjho podnetu d e k l a r o v a n é, že

všetky predmetné Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sú nezákonné. Vláda a časť parlamentu v rozpore so zisteným stavom, teda v rozpore s Čl. 1, ods. 1, Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, dáva týmto nezákonným aktom platnosť a účinnosť, a to formou zákona !!! Takýto právny stav zákon a teória práva nepozná. Pozná to však Trestný zákon.

„Logikou“ platnosti a účinnosti nezákonného aktu je inak povedané, že Zem nie je plochá, ale zachová sa jej plochý tvar. Ani toto však nejde.

S poukazom na Čl. 1 ods. 1, Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, pokiaľ akt vydaný v právnom štáte nie je vydaný na základe zákona, nikdy mu platnosť a účinnosť nevznikla, a teda niet mu akú platnosť a účinnosť zachovať. Ani zákonom. Ničím.

Ide o tak ťažké právne bludy a právne nezmysly, pre ktoré „novela“ musí byť „eliminovaná“.

Konanie „zodpovedných jednotlivcov“ spočíva v strachu pred vlastnou zodpovednosťou z náhrad škôd, ktoré však oprávnene patria všetkým poškodeným Slovákom, od maloletých detí v školách a škôlkach, dusiacich sa pod rúškami, cez „bezrúška“ šikanu spotrebiteľov, zamestnancov, likvidáciu živnostníkov a podnikateľov, až po nútené izolácie v štátnom zariadení, alebo doma „pod apkou“. Strach z tejto zodpovednosti a vlastnej trestnej zodpovednosti je dôvodom predmetnej „novely“.

Viac v článku TU.

K Téme sa v Informačnej vojne dňa 16. októbra na InfoVojne vyjadrili bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabin a advokátka JUDr. Adriana Krajníková. Viac v článku TU.

Čo hovoria o šírení koronavírusu experti mimo mediálno-vládneho naratívu

Obrovské množstvo lekárov a expertov doma aj v zahraničí upozorňuje na manipulácie ohľadne informovania o ochorení na Covid-19 a varuje pred šírením strachu a paniky u ľudí.

MUDr. Igor Bukovský pred nedávnom vyhlásil, že slovenské médiá prispievajú k všeobecnej panike, neinformujú objektívne, nálepkujú a zosmiešňujú ľudí s iným názorom, ktorý je podložený a slušne prezentovaný, odmietajú polemiku a objektívnu diskusiu v priamom prenose. 


Dr. Bukovský minulý týždeň vyzval odborníkov, aby sa postavili proti celoplošnému testovaniu. Slovensku podľa neho hrozí ešte väčší vnútorný rozkol a medzinárodné fiasko. 

Prednosta Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice FD Roosvelta v Banskej Bystrici MUDr. Vladimír Malec poukazujena nezmyselnosť hystérie, väčšiny opatrení a vyhlásení epidemiológov a infektológov.

„Prečo klameme ľudí, že situácia je zlá a že nezmyselné „opatrenia“ môžu zastaviť šírenia vírusu, keď je niečo také absolútne nemožné?,“ pýta sa najnovšie vo svojom článku Dr. Malec.

„To že naši odborníci napomáhajú šíreniu strachu a navrhujú prísnejšie „opatrenia“ znamená že nepochopili problém. A prv než sa na mňa za toto vyhlásenie vrhnú rozzúrení hejteri a neuvažujúci, ale zato nesmierne snaživí redaktori niektorých médií, im odporúčam prečítať si deklaráciu z Great Barrington, ktorú 4. októbra 2020 publikovali svetovo uznávaní experti na virológiu a infektológiu z Harvardu, Stamfordu, Oxfordu, Cambridgu, Univerzity v Edinburgu a ďalších významných vedeckých inštitúcií. Napriek tomu že je zverejnená ešte len 7 dní, podpísalo ju už viac ako 7 600 vedeckých pracovníkov, vyše 17 800 lekárov a zdravotníckych pracovníkov a vyše 281 000 verejne činných osôb. Signatári deklarácie vyjadrili vážne obavy z dopadu prevládajúcich protzikovidových opatrení na fyzické a psychické zdravie,“ dodáva Prednosta Onkologickej kliniky FN FD Roosvelta v Banksej Bystrici.

„Zastavte to šialenstvo! Ako lekár konajúci podľa Hippokratovej prísahy v prospech pacienta, nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť s plošným testovaním, ako nám ho prezentuje vláda,“ uviedol v reakcii na plošné testovanie obyvateľov internista MUDr. Slavomír Šuch.

Vystúpenie nemeckých lekárov si môžete pozrieť TU.

Vážne znepokojenie v súvislosti s neprimeranými korona-opatreniami vyjadrili aj belgickí lekári. Viac v článku TU.

Čo hovoria mainstreamové médiá, vláda a polícia?

Kritici sú však terčom zosmiešňovania médií hlavného prúdu a vlád po celom svete. Na Slovensku si dokonca vláda dovolila poštvať políciu voči kritikom protiepidemických opatrení. Polícia pred pár týždňami oznámila, že šíriteľmi hoaxov sa bude zaoberať kriminálna polícia. Predpokladáme, že zmienenými šíriteľmi sú, aj na základe statusov polície na Facebooku, občania nesúhlasiaci s mediálno-vládnym naratívom o koronavíruse. InfoVojna v tejto súvislosti zaslala začiatkom októbra Policajnému prezídiu SR viaceré zásadné otázky. Medzi nimi aj tú, či polícia zo zákona chráni právo ľudí na názor a presvedčenie, ako tomu vyplýva z Ústavy SR. A teda aj v prípade, ak majú občania iný názor na tzv. protipandemické opatrenia vlády.

Na uvedené otázky sme dostali nasledujúce stanovisko od hovorcu Policajného prezídia Michala Slivku:

„Policajný zbor sa zaoberá trestnou činnosťou širokospektrálne, aj v rámci trestného činu šírenia poplašnej správy a ďalších možných súvisiacich trestných činov. Od roku 2018 je téma šírenia dezinformácií súčasťou strategickej komunikácie Prezídia Policajného zboru, prostredníctvom ktorej je verejnosti poskytovaná edukatívna a preventívna služba. Cieľom tejto služby je nielen zabránenie šírenia dezinformácií, ale aj zvýšenie kvality orientácie verejnosti v online priestor. Na uvedenú službu je k dispozícii stránka na Facebooku „Hoaxy a podvody – Polícia SR“, ktorá je vďaka modrému symbolu pri názve ľahko rozpoznateľná ako jeden z oficiálnych komunikačných kanálov Policajného zboru. Kontinuálny nárast počtu fanúšikov a sledovateľov je nielen dôkazom pozitívnej spätnej väzby od verejnosti, ale aj číselným ukazovateľom, podľa ktorého ide o najsledovanejšiu stránku zameranú na dezinformácie v celoeurópskom ponímaní. Policajný zbor odmieta tvorbu a šírenie dezinformácií, čo v súčasnom náročnom období považuje za jednu zo svojich kľúčových činností.“

V reakcii na jeho odpoveď sme hovorcu opätovne požiadali o odpovede na nezodpovedané otázky. Michal Slivka však viac nereagoval.

Veríme, že Polícia SR a predovšetkým jej slobodne zmýšľajúci príslušníci konajúci v medziach zákonov a Ústavy SR si zachová v tomto smere chladnú hlavu a nebude podnecovať napätie, tak ako to bohužiaľ robí admin facebookovej stránky polície, ktorej spôsob komunikácie voči verejnosti, vo forme zosmiešňovania iných názorov, je na úrovni nenávistnej stránky Zomri a je nehodný oficiálnej komunikácie Policajného zboru SR voči občanom Slovenskej republiky. Pripomíname, že množstvo Slovákov je pobúrených týmto štýlom komunikovania s verejnosťou a dôvodom kompetentných zamyslieť sa nad komunikačnou stratégiou Policajného zboru SR na sociálnej sieti. O spôsobe komunikácie ministra vnútra SR voči poslancovi Národnej rady SR a predstaviteľovi miestnej samosprávy si každý občan nech urobí názor sám.

JFK o nepohodlných názoroch a kritike establishmentu

V apríli roku 1961 predniesol 35. prezident Spojených štátov John F. Kennedy pred vydavateľmi tlače pamätný prejav, v ktorom sa vyjadril aj k snahám cenzurovať nepohodlné názory:

„Bez diskusie a bez kritiky žiadna administratíva ani krajina nemôže byť úspešná – a žiadna republika nemôže takýmto spôsobom prežiť. Preto aténsky zákonodarca Solón vyhlásil za zločin, ak sa občan stráni kontroverzie. Preto je aj naša tlač chránená Prvým dodatkom – ako jediný podnik v Amerike je osobitne chránený ústavou. Nie baviť a zabávať, nie zdôrazňovať triviálnosť a sentiment, nie dávať verejnosti iba to, čo chce … ale informovať, vzdelávať, burcovať, zrkadliť, formulovať a zdôrazňovať naše nebezpečenstvá a naše príležitosti, naznačiť naše krízy a naše rozhodnutia, viesť, formovať, vzdelávať a niekedy dokonca pohnevať si verejnú mienku.“

RFK Jr. a kritika koronadivadla

Jeho synovec Robert F. Kennedy Jr. koncom augusta 2020 v Berlíne varoval pred nástupom globálnej totality pod zámienkou opatrení namierených proti pandémii koronavírusu.

Drakonické opatrenia voči ľuďom na celom svete

InfoVojna už 18. septembra vo svojom článku upozorňovala, že v rámci medializovania druhej vlny koronavírusu vládami, covid epidemiológmi a korporátnymi médiami, možno očakávať v najbližích dňoch a týždňoch sériu drakonických opatrení namierených proti ľuďom s odvolaním sa na snahu zamedziť šírenie ochorenia na Covid-19. Predpovede sa naplnili v plnej miere …

Zdroj: hlavnydennik.sk / InfoVojna

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

Odber newsletter. Každý večer súhrn najdôležitejších správ dňa do mailu.