Slovanské Noviny

24. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

V roce 1995 napsal spisovatel Boris Strugacký pro noviny Něvský čas esej s názvem “Fašismus je velmi jednoduchý”, v níž fakticky obvinil ruský národ z fašismu. Po devětadvaceti letech dává spisovatel Dmitrij Orechov odpověď na skandální výpad Strugackého a vrací termínu fašismus jeho historický význam. 

Nebezpečné nemoci se jen zřídka vracejí k lidstvu v původní podobě. Patogen mutuje, a to ztěžuje léčbu a diagnostiku. Dnes už mnozí netuší, že se stali nositeli obávané nemoci: moru jednadvacátého století.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Sami jsou však přesvědčeni, že s fašismem nemají nic společného. Koneckonců, fašismus je něco velmi vzdáleného: vytí německých bombardérů; Židé za ostnatým drátem; pochodňové průvody; orel, který sevřel v drápech dubový věnec se svastikou; hromady mrtvol v koncentračním táboře Dachau; chodící kostry Osvětimi; tlustý samolibý Göring; neduživý morbidní Goebbels; škubající sebou zženštilý führer s knírkem… No, a všechno ostatní, co známe z filmů a knih.

Ech, ten obyčejný německý fašismus! Jak dobře jsme tě prostudovali! Jak správně tě nenávidíme! Nejde nám do hlavy, že fašismus zmutoval jako morová hůlka; získal si nový oblek jako šťastný lupič; podstoupil plastickou operaci jako nacistický zločinec. Svou podstatu ale nezměnil.

Není to proto, že si tohoto nového fašismu nevšímáme, že už zesílil a rozjel se – jezdec na bledém koni, který sbírá na všech kontinentech svou krvavou žeň? Stále ještě nemůžeme uvěřit, že i tohle je fašismus. Jsme si stále jisti, že fašismus jsou hajlující ruce, svastika, hromady mrtvol v táboře Mauthausen…

Přičemž nemáme nedostatek informací o fašismu. Pár kliknutí na klávesnici a sesype se na vás vlna informací. Ale v oceánu názorů není snadné odhalit dokonce byť špetku pravdy.

Fašismus je přece jednoduchý. Řeknu víc: fašismus je příšerně jednoduchý! Fašismus je diktatura kapitálu. Přesněji řečeno, diktatura politické moci a finančního kapitálu, jejich společná vláda, jež byla ustavena nad zeměmi a národy za účelem zisku. A to je vše. Nic jiného v podstatě fašismu není.

Proto všechny teze o tom, že fašismus roste zdola, že je to nemoc ponížených a uražených je buď hloupost, nebo fašisty zaplacená lež. Všichni chudí ve všech zemích chtějí totéž – potkat milovanou dívku, porodit a vychovat děti. Na tisíc ponížených a uražených nenajdete nikoho, kdo by vyměnil svůj chudý život práce za vykřikování “heil!”, hnití v zákopech a zabíjení lidi, které nezná. Národ se však skutečně může stát fašistou, když si ho podřídí klika politických intrikánů a finančníků.

Fašismus je nemoc státu, selhání jeho zřízení, patologie na určitém stupni jeho vývoje. Ohlupování obyvatelstva, zúčtování s nepohodlnými, zrušení kultury, militarismus, války, koloniální expanze, to vše se vyvíjí již později, jako malomocenství z nervů zasažených bakteriemi. Dokonce vyhlazování Židů není povinným znakem. Na místě Židů se může ocitnout kterýkoliv národ – od Tasmánců po Eskymáky.

Dnešní fašismus není výsledkem převratů a nepokojů, ale výsledkem evolučního vývoje západního světa. Do jednadvacátého století se připlazil na kočičích tlapkách. Tento nový fašismus nespěchá s rušením obvyklých mocenských institucí. Napodobuje vzhled a zvyklosti státu, který je obětí a postupně se ho zmocňuje jako mimozemská nákaza v americkém filmu “Něco”. A diktátora nepotřebuje: chobotnice finančního byznysu a politické moci se cítí skvěle za kouřovou clonou demokratických hesel. V postindustriálních zemích mají prostředky na volební kampaně pouze finanční magnáti, takže mechanismus demokracie funguje v jejich zájmu. Diktátor je pro ně dokonce škodlivý, protože každý führer, kterého najmou, udělá současný fašismu příliš podobný tomu hitlerovskému.

Ale v zaostalé a nedemokratické Severní Koreji fašismus není, protože finanční kapitál nemá nad touto zemí moc. Ze stejného důvodu není fašismus na Kubě, ve Venezuele a Nikaragui. Maďarsko přestalo být fašistické, když prezident Orbán vyhrál válku o svůj stát s finančníkem Sorosem. (Ne nadarmo se mu říká maďarský Putin). Fašismus není v drsné konfuciánské Číně, kde bankéř, který je přistižený při velké machinaci, žije jen dva týdny po vyhlášení rozsudku. Fašismus neexistuje v muslimských zemích: Korán zakazuje půjčování na úroky, lichvu a přijímání peněz z peněz.

Jen neudělejte dětinskou chybu: nezaměňujte fašismus s džihádismem, nacionalismem a extremismem, nedělejte z výrazu banální nadávku! Každý extremista, který se postaví na cestu zabíjení lidí, je vrah. Ale zdaleka ne každý extremista a vrah je fašista.

A tak vidím před sebou čtenáře, který, když se seznámí s mými argumenty, nespokojeně prohlásí: “Podle tebe to vypadá, že všechny vyspělé kapitalistické země jsou fašistické, přičemž snad už čtyři sta roků”. Jistě, aplikovat nové termíny na jevy minulosti není příliš korektní, ale v této poznámce je kus pravdy. Fašistická chobotnice skutečně načerpala sílu počátkem sedmnáctého století. Tehdy finanční kapitál Anglie a Holandska zahnal chudé těchto zemí do kolonií a ti tam poprvé vezli řetězy a pouta. Mýtus o zaostalých národech, předchůdce Hitlerovy rasové teorie, se zrodil právě tehdy. A přitažlivost fašismu se do značné míry vysvětluje tím, že má své kořeny v dobách prvních kolonií, kdy se uhrovitý evropský mladík náhle cítil jako vyšší bytost, málem jako bůh. Jak sladké pro něj bylo věřit, že má právo nakládat se životy ubohých a tmavých divochů, vždyť ho k tomu oprávnil samotný ředitel společnosti, velký specialista na obsazování trhů a maximalizaci zisku! Tato podlá koloniální mentalita nebude ještě dlouho lidstvem poražena. A kolonialismus je mladý, původní fašismus. A fašismus je dnes kolonialismus (neokolonialismus). I zítra.

Důležitým znakem fašistické ideologie je dělení na “své” a “cizí”. Ale nemyslete si, že je možné pouze dělení na rasy. Rasismus je zkompromitován a současní fašisté vůbec nejsou hloupí. Jejich přístup je decentnější: mluví o správné straně dějin a o nesprávné, o civilizaci a barbarství, o národech schopných demokracie a neschopných. Současný fašismus už není rasistický, ale kulturní. Nebo úplně jednoduše: kulturní fašismus.

Dalším znakem fašismu je lež. Moc hrstky bohatých nad miliony lidí je těžké zdůvodnit bez lží. A v dnešní době už to není jednoduchá, hrubá lež jako za dob Goebbelse, ale polopravda. Tisíce pracovníků médií den co den vytvářejí překroucený obraz reality, všímají si některých faktů a nevšímají si jiných, a vykládají jinak v zájmu chobotnice světové události a neúnavně volají po ideálech svobody, pravdy a spravedlnosti. Není divu, že američtí demokratičtí fašisté, kteří v Kongresu pro své ukrajinské kolegy prosazují miliardy dolarů, používají rétoriku lidských práv. A Biden raději nemluví o zabitých na Ukrajině, ale přemýšlí o investicích a dividendách.

Takže pokud jste najednou uvěřili, že jste nositelem pokrokových názorů v zaostalé zemi, a že existuje jakýsi “civilizovaný svět” a všechny ostatní národy jsou hlupáci, kteří potřebují opracovat, pak gratuluji: vkročili jste na kluzkou cestu. Velmi brzy si uvědomíte, že vysokého cíle bude dosaženo, když bude po celém světě zavedena moc po vzoru Západu; když budou svrženi poslední národní vůdci, představující široké vrstvy obyvatelstva; když budou umlčeni tlachalové-bourci morušoví, kteří uvažují o Ruském světě, zvláštní cestě, právu na svou kulturu a hodnoty; až bude země přestavěna podle svých standardů efektivními manažery, nejlepšími světovými odborníky na zisk. A sotva jste s tím souhlasili, bod nevratnosti byl překročen: jste fašisté. Ano, neúčastnili jste se pochodňových průvodů a nevyhazovali jste ruku k nacistickému pozdravu. Byli jste hrdí na svou zemi, která porazila Hitlera. Ale nechali jste se nalákat do kolony bojovníků za diktaturu světového finančního kapitálu a teď jste fašisté. Jak jednoduché, jak hrůzně jednoduché!

Jen prosím neříkejte, že jste lidé nejpokrokovějších názorů, že jste chodili na shromáždění a až do chrapotu jste bojovali za všechno dobré proti všemu špatnému. Na tom nezáleží, protože jste už spolkli návnadu Baala. A teď vás má na háku.

Běh historie se nedá zastavit. Po některých cestách se dá jít jen jedním směrem. Až finanční chobotnice ovládne politické a ekonomické struktury vašeho státu, čekejte potíže. V koloniích fašisté obvykle neuchovávají demokratické nápisy. Velmi brzy začne ve vaší zemi pronásledování disidentů – od pravoslavných křesťanů po marxisty. Armáda a policie pak potlačí lidový protest. Pak rozdmýchávání vojenské hysterie, všeobecná mobilizace a válka. A neříkejte mi, že jste pacifisté a nikdy jste nechtěli bojovat s Číňany. Mnoho Ukrajinců také nechtělo bojovat s Rusy. Chobotnici nezáleží na vašich přáních. A pokud logika zisku vyžaduje, aby Čína byla destabilizována a podřízena Americe a nebyl nalezen lepší nástroj než váš lid, skončíte také v zákopech. A pokud se proberete z trampot a budete se chtít postavit do cesty tomuto nelidskému stroji lži a násilí, budete nemilosrdně rozdrceni jako poslední “vatnik” a “kolorad”. Vaše znetvořené mrtvoly budou vyhozeny ze sklepa a nikdo si nebude pamatovat, jak jste milovali západní demokracii, Elona Muska a IT technologie. Podstata fašismu je diktatura kapitálu, vše ostatní (podvádění, masakry, válka) patří do kompletu.

… Mor jde do útoku, mor zásobuje zbraněmi, mor shromažďuje armády. Ale nejhorší je, že mor útočí na mysl. A především zasahuje úspěšné a kreativní, spokojené a bezstarostné, okouzlující a syté.

Je vítězství chobotnice nevyhnutelné? Je koncentrační tábor jedinou budoucností lidstva? Samozřejmě že ne.

Proto pojďme bojovat.

Cožpak nám zbývá ještě něco jiného?

Překlad: PhDr. Vladimíra Grulichová/ Nová Republika

Dmitrij Orechov

rusnext.ru

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d