Slovanské Noviny

26. marca 2023

K porozumeniu Čelovekom

Foto: Shutterstock

Obraciame sa na medzinárodnú komunitu všetkých občanov s nasledovným odkazom. Slovenská republika sa stala dejiskom obludného masového experimentu na ľudských životoch. Vláda premiéra Igora Matoviča dňa 31.októbra 2020 pod rôznymi hrozbami a zastrašovaním nahnala ľudí ako dobytok na celoplošné testovanie na COVID-19, experimentálnymi antigénovými testami, ktoré neboli schválené Slovenským štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a nie sú registrované v žiadnej krajine a teda nikto nenesie zodpovednosť za ich nezávadnosť! Svetová zdravotnícka organizácia WHO, testovacej súprave udelila výnimku pre experiment na slovenských občanov. Testovanie robia aj veterinári!

V pilotnom teste, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň v meste Bardejove došlo k závažným ochoreniam ihneď po testovaní a po nútenom masovom zhromaždení ochoreli aj na ďalšie ochorenia ako chrípky a COVID-19. Vláda Slovenskej republiky na túto nátlakovú akciu zmobilizovala slovenskú armádu a políciu a  pozvala cudzie vojská z Rakúska a Maďarska a boli zachytené aj uniformy americkej armády.

Tí, ktorí sa testovania odmietli zúčastniť, budú vylúčení zo života, budú uväznení v domácom väzení, nesmú nastúpiť do práce, nesmú si nakúpiť potraviny, ani lieky. Svet sa musí dozvedieť, čo sa deje. Slovenskí občania sa stali obeťou mengelovských experimentov a obeťou genocídy v priamom prenose. Dnes sme to my, ale ak sa my občania celého sveta nepostavíme proti násiliu páchaného na našich životoch, zajtra to budete aj vy. Prosím zdieľajte, podpisujte petície, protestujte, bráňte sa, dnes je to testovanie, zajtra to môže byť vakcína!

Call to the international community!

We are addressing the international community of all of your citizens following message. The Slovak Republic has become the scene of a monstrous mass experiment on human lives. On October 31, 2020, government of the Slovak Prime Minister Igor Matovič’s under various threats and intimidation, drove people like cattle for nationwide testing at COVID-19, experimental antigen tests, not approved by the Slovak State Institute for Drug Control and not registered in any country and therefore no one is responsible for its safety! The World Healthy Organization WHO granted to the test kit an exemption for the experiment on Slovak citizens. Testing is also performed by veterinarians!

In a pilot test conducted last week in Slovak city Bardejov, serious illnesses occurred immediately after testing, and after a forced mass assembly, they also contracted other illnesses such as influenza and COVID-19. The Government of the Slovak Republic mobilized the Slovak army and police and invited foreign troops from Austria and Hungary and there were seen also troop of US Army uniforms were captured. Those who refused to take the tests, will be excluded from life, will be imprisoned under house  arrest, will not be allowed to work, will not be allowed to buy food or medicine.The world needs to know what’s going on. Slovak citizens became  the victims of Mengele ‘s experiments and live genocide.

Today we are the victime, but if we citizens of the whole world do not revolt,  you will be the victime tomorrow. Please share, sign petitions, protest, defend yourself, today it is testing, tomorrow should be the vaccination!

Призыв к международному сообществу!

Мы обращаемся к международному сообществу всех вас, граждан!Словацкая Республика стала ареной чудовищного массового эксперимента над человеческими жизнями.Правительство премьер-министра Матовича 31 октября 2020 года под различными угрозами и запугиванием гнало людей, как скот, на общенациональное тестирование на COVID-19, экспериментальные тесты на антигены,который не был одобрен Словацким государственным институтом по контролю за наркотиками и не зарегистрирован ни в одной стране, и поэтому никто не несет ответственности за его безопасность!WHO предоставил исключение для проведения эксперимента на гражданах Словакии!Ветеринары также проводят тестирование!В ходе пилотного тестирования, проведенного на прошлой неделе в городе Бардейов, сразу после тестирования возникли серьезные заболевания, а после принудительного массового собрания они также заразились другими заболеваниями, такими как грипп и COVID-19. Правительство Словацкой Республики мобилизовало словацкую армию и полицию для этой принудительной акции и пригласило иностранные войска из Австрии и Венгрии, а также была захвачена военная форма США.Те, кто откажется от участия, будут исключены из жизни, будут заключены под домашний арест, им не разрешат работать, им не разрешат покупать еду или лекарства.Миру нужно знать, что происходит!Граждане Словакии стали жертвами экспериментов Менгеля и живого геноцида!Сегодня это мы, но если мы, граждане всего мира, не восстанем, это будет завтра вы.Делитесь, подписывайте петиции, протестуйте, защищайтесь, сегодня тестирование, завтра вакцина!!

Un appel à la communauté internationale!

Nous contactons la communauté internationale de tous vos citoyens avec le lien suivant. La République slovaque est devenue  la scène d’une monstrueuse expérience de masse sur des vies humaines. Le gouvernement du Premier ministre Igor Matovič 31 octobre 2020, sous diverses menaces et intimidations, a conduit des personnes comme du bétail à des tests à l’échelle nationale à COVID-19, des tests antigéniques expérimentaux qui n’ont été approuvés par l’Institut d’État slovaque pour le contrôle des drogues et ne sont pas enregistrés dans aucun pays et par conséquent, personne n’est responsable de leur sécurité! L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé une exemption pour le kit de test aux citoyens slovaques. Les vétérinaires font également des tests!

Lors d’un essai pilote la semaine dernière à Bardejov, des maladies graves sont survenues immédiatement après le test et après un rassemblement de masse forcé, ils ont également contracté d’autres maladies que la grippe et le cocidus-19. Le gouvernement de la République slovaque a mobilisé l’armée et la police slovaques pour cette action coercitive et a invité des étrangers des troupes étrangers, d’Autriche et de Hongrie et des uniformes de l’armée américaine ont été capturés.

Ceux qui ont refusé de passer les tests seront exclus de la vie, seront incarcérés en résidence surveillée, ne seront pas autorisés à travailler, ne seront pas autorisés à acheter de la  nourriture ou des médicaments. Le monde a besoin de savoir ce qui se passe. Les citoyens slovaques ont été victimes des expériences de Mengele et du génocide vivant. Aujourd’hui, c’est sommes nous, mais si nous n’opposerons pas la violence de nos vies ,aux citoyens du monde entier, ce sera vous demain.

Partagez, signez des pétitions, protestez, défendez-vous, aujourd’hui c’est sont des tests, demain ça pourrait être un vaccin!

Autor: Ing. Iveta Michalíková

AUTOR: IVETA MICHALIKOVA 

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: