Slovanské Noviny

29. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

14.11.2020

Aktuálne prezidentské voľby v USA poukázali na stav demokracie nielen v tejto krajine, ale aj na samotnú jej podstatu. Asi 90% všetkých médií v USA počas volebnej kampani jednostranne, neobjektívne a nepriateľsky útočili na jedného z kandidátov – súčasného prezidenta Trumpa a nekriticky a servilne podporovali druhého kandidáta – Bidena. Pritom prinajmenšom polovica obyvateľov podporuje Trumpa. Táto situácia nás núti pýtať sa: komu teda slúžia médiá, ak takto arogantne a svojvoľne urážali a útočili proti hodnotám a záujmom prinajmenšom polovice Američanov? Je moc v rukách ľudí, ako to neustále zdôrazňuje Západ alebo je v rukách oligarchov, ktorí vlastnia tieto médiá? Na základe uvedeného správania môžeme jednoznačne konštatovať, že médiá slúžia záujmom malej skupine najbohatších, nepredstaviteľne bohatých Američanov a v ich rukách je aj skutočná politicko-ekonomická moc. Je potrebné konštatovať, že táto realita nie je typická len pre USA, ale je obdobná na celom svete. Hádam ešte nikdy doteraz sa demokratické princípy neukázali tak otvorene vo svojej nahote, teda v ich skutočnej a nie predstieranej realite. Demaskovanie skutočnej podstaty demokracie sa ukázalo aj v práve prebehnutých amerických voľbách. Otvorené, priehľadné a masové volebné podvody pri sčítavaní hlasov, odhalili aj to, že pilier demokracie – slobodné voľby nezávisia od toho, ako ľudia volia, ale od toho kto sčítava hlasy. Na margo toho sa estónsky minister vnútra vyjadril: „Verím, že nemôže byť pochýb o tom, že tieto voľby boli sfalšované, ak bude Trump „zosadený“, americká ústava „stratí svoju platnosť“. Na adresu víťaza volieb demokrata Joea Bidena sa navyše vyslovil, že je „skorumpovaný“. Podobne sa k americkým voľbám vyjadril aj bývalý český prezident a premiér Václav Klaus, ktorý poukázal na preukázateľné a do očí bijúce volebné podvody zo strany demokratickej strany a Bidena. Mnoho medzinárodných pozorovateľov poukazuje na to, že v amerických štátoch, kde Trump výrazne viedol, z ničoho nič počas niekoľkých hodín dostal Biden státisíce korešpondenčných hlasov a Trump takmer žiadne, čo je podľa nich jednoducho nemožné, ak pri sčítaní predchádzajúcich 90% hlasov v daných štátoch mal Trump dokonca prevahu. Navyše tieto korešpondenčné hlasy prichádzali často po ukončení volieb a figurujú v nich tisíce dávno mŕtvych ľudí a ďalších vymyslených, ktorí v skutočnosti nehlasovali. V niektorých volebných obvodoch volilo až výrazne viac voličov ako je tam obyvateľov a na jeden volebný preukaz bolo zapísaných až desiatky volebných hlasov, teda tí istí voliči chodili voliť niekoľkokrát, čo je vzhľadom k tomu, že voliči sa nemusia preukázať žiadnym dokladom totožnosti možné alebo sa pri sčítavaní hlasov vymýšľali čísla.

Ako možno vidieť, voľby možno mnohými spôsobmi falšovať, čo síce predpokladalo veľa odborníkov už dávno, ale súčasná realita z USA nám ukázala, že finanční oligarchovia sa už ani nenamáhajú to robiť skryte a sofistikovane, ako doteraz, ale očividne a hulvátsky. A keď sa pozrieme na mediálny mainstream či na Slovensku, v Čechách alebo inde v Európe, tak tak sa tieto podvody snažia arogantne ignorovať. Zmieňovaný estónsky minister vnútra bol dokonca pod obrovským tlakom médií a politikov donútený hneď na druhý deň po svojom verejnom vyhlásení podať demisiu, pri ktorej však vyhlásil, že radšej odíde z politiky ako by mal zakrývať očité volebné podvody a hrať falošné divadlo, že sa nič nedeje.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Napriek tomu, že Biden v USA vďaka volebným podvodom získal viac hlasov ako Trump, kto sa stane prezidentom USA je stále otázne. Aj keď médiá a mnohí politici, medzi inými aj slovenská prezidentka a premiér či český prezident už zablahoželali Bidenovi ako novému prezidentovi USA, čo svedčí o tom, že si v skutočnosti nevážia etické hodnoty a nerobí im žiadny problém schvaľovať volebné podvody. V USA však de jure nevolia prezidenta občania, ale Zbor voliteľov, ktorý má 536 členov, ktorých menujú súčasní predstavitelia jednotlivých zväzových štátov a aj keď to je výnimočné, aby volili inak ako občania vo voľbách, možné to je, už sa v histórii USA také precedensy stali. Vzhľadom na zjavné volebné podvody, mnohí členovia Zboru voliteľov možno uprednostnia česť pred tradíciou a dajú hlas tomu o kom sú presvedčení, že reálne, nie podvodom vyhral voľby. Tak sa môže stať, že prezidentom sa nakoniec stane Trump. A keby sa aj tak nestalo, Trump a republikánska strana už podali na americké najvyššie súdy množstvo žalôb na volebné podvody, o ktorých budú musieť súdy najskôr rozhodnúť a až potom sa môže nový prezident ujať svojho úradu. Je to zjavná odlišnosť oproti slovenskému právu, kedy napríklad po posledných prezidentských voľbách bolo podaných niekoľko žalôb na neregulárnosť volieb, o ktorých Ústavný súd ani po roku a pol ešte vôbec nejednal, ale pani Čaputová sa aj tak ujala funkcie prezidentky.

No a aby to v USA s voľbou prezidenta bolo ešte komplikovanejšie, tak dokonca ani po voľbe Zboru voliteľov a rozhodnutí súdov o žalobách na regulárnosť volieb nemusí dôjsť k tomu, aby sa nový prezident ujal svojho úradu. Menovať nového prezidenta musí predseda senátu a ním je súčasný Trumpov viceprezident, teda v stave bezprecedentne preukázateľných volebných podvodoch sa môže stať, že odmietne menovať Bidena prezidentom a ten sa tak nebude môcť ujať úradu. Volebné obdobie súčasnému prezidentovi Trumpovi síce aj tak skončí v polovici januára budúceho roku, ale Biden by sa v takomto prípade ani potom nemohol ujať svojho úradu, čo spôsobí, že dočasne bude musieť prevziať  úrad prezidenta predsedkyňa kongresu. Teoreticky to však Trump ani Biden nemusia akceptovať a tak formálne môže mať USA až troch prezidentov, čo by viedlo zrejme k totálnemu chaosu a možnému rozpadu USA. Prezident Trump aktuálne vymenil ministra obrany a ďalších generálov, čo je veľmi neštandardné, aby sa tak stalo po skončení volieb, a tak tým asi naznačuje, že moc v krajine môže prevziať aj armáda a to do doby, kým sa jasne nepreukážu volebné podvody a nepotrestajú ich páchatelia. Táto situácia môže dokonca viesť až k občianskej vojne, pretože je všeobecne známe, že tzv. „obyčajní“ a konzervatívne ladení američania vehementne podporujú Trumpa a odmietajú Bidena, kdežto tzv. samozvaná elita a liberáli zase naopak vehementne podporujú Bidena a až fanaticky odmietajú Trumpa. Amerika je teda opäť po niekoľkých storočí ideologicky a politicky rozdelená na dva nezlučiteľné tábory, približne rovnako veľké, ale pravdepodobne s prevahou na strane Trumpa, vďaka čomu sa ďalší vývoj môže uberať k čomukoľvek. Je celkom možné, že za tejto situácie Trumpove kroky cielene vedú k rozpadu USA, niektoré zväzové štáty podporujúce Trumpa môžu vystúpiť z USA. To by vyriešilo aj extrémne napätú politicko-ekonomickú situáciu vo svete v dôsledku strácania dominancie USA vo svete, ktorú by mnohí americkí elitári chceli riešiť vojensky, čo by asi viedlo k 3. sv. vojne. Rozpad USA by bol aj logickým vyústením rozpadu Sovietskeho zväzu, ako niekdajšej svetovej veľmoci. Ak chce svet aj do budúcnosti žiť v mieri, je nutné udržiavať rovnováhu vo svete v každej oblasti, teda nielen vo vojenskej, finančnej a ekonomickej, ale aj populačnej, teda postupne by sa mali rozpadať aj ďalšie populačno-megalomanské štáty: Čína a India.

V súčasných amerických voľbách zďaleka nejde o to, či bude prezidentom Trump alebo Biden, respektíve kandidát republikánskej alebo demokratickej strany. To je podružné. V skutočnosti tu ide o boj tzv. Deep state, teda americkej finančnej a politickej elity a Globálnej finančnej a politickej elity o moc nielen v USA, ale na celom svete. Ako všetci vieme, v  USA sa po 2. sv. vojne skoncentrovala rozhodujúca moc nad svetom a de facto žili na úkor zvyšku sveta, čo viedlo k extrémnej nestabilite a nespokojnosti zvyšku sveta. Je zrejmé, že takúto nerovnováhu a jednostrannú dominanciu nie je možné dlhodobo udržať, zvlášť, ak chceme žiť v mieri. Je teda logické, že svet, ktorý zastupujú globálne elity sa už dlhšie snaží eliminovať túto nebezpečnú nerovnováhu a mnohé nasvedčuje tomu, že prezident Trump sa podujal v mene globálnych elít dosiahnuť mierovou cestou stabilitu a rovnováhu. Hlavne preto je americkými, ale aj európskymi elitami, ktoré sú vzájomne úzko prepojené, tak nenávidení. Deep state sa snaží udržať svetovú dominanciu všetkými prostriedkami, nielen volebným podvodom, ale mnohí experti poukazujú aj na to, že by mohli vyvolať 3. sv. vojnu, keďže USA má zatiaľ stále vojenskú dominanciu vo svete. Aj k tomu im má slúžiť ich prezidentský kandidát Biden, navyše vo svojich 77 rokoch už so začínajúcou stareckou demenciou. Možno práve preto bol nimi vybraný, aby „neprekážal“ a plnil čo budú požadovať. Politický, hodnotový a ekonomický svet sa nachádza v chaose a v rozklade, o čom svedčí aj zorganizovanie falošnej umelej celosvetovej pandémie COVID-19, ktorá očividne pracuje na zrútení ekonomík celého sveta so zámerom výrazne obmedziť demokraciu a občianske slobody. Ďalším faktorom je organizovaná masová migrácia moslimov do Európy, ktorí otvorene hovoria, že si Európu prišli podrobiť a ktorých kultúra, náboženstvo a politický systém sú totálne nekompatibilné s našimi. To logicky musí viesť skôr či neskôr len k občianskej vojne v Európe a k nej sa akoby sa smerovalo aj v USA. Všetko toto poukazuje na to, že finančným a politickým elitám, ktoré svetu vládnu, sa ich moc začína rozpadať, nielen vďaka nastupujúcej ekonomickej a vojenskej sile ďalších krajín: Rusko, Čína, India a ďalšie, ale aj vďaka tomu, že ľudstvo už nedokážu tak ľahko ovládať ako predtým prostredníctvom náboženstiev a médií. Predovšetkým internet a sociálne siete spôsobili, že ľudia sa stali nezávislými už nielen od cirkví a ich zotročujúcich dogiem, ale aj od médií a ich manipulácií a navyše sa stávajú vo svojej nezávislosti  prostredníctvom sociálnych sietí natoľko akční, že sa stávajú pre nich hrozbou. Preto je tu riadená a financovaná moslimská invázia Európy, lebo moslimovia sú stále plne pod náboženskou kontrolou svojich cirkví ako my kedysi v stredoveku. A preto je tu umelo médiami a politikmi vyvolaná a zatiaľ stále falošná pandémia koronavírusu, ktorá sa podľa mnohých indícií má stať trvalou pandémiou, v dôsledku ktorej majú byť ľudstvu odobrané jej občianske a ľudské práva a nastolená politická polodiktatúra. Ľudia sú a budú médiami a politikmi neustále panicky strašení, aby bola zdôvodnená strata občianskych práv a demokracie a nastolenie polodiktatúry. Je zrejmé, že ak by ľudia tomuto strašeniu prestali dôverovať a začali sa búriť, čo už postupne nastáva, v laboratóriách sú už pripravené nové umelo vytvorené mutácie koronavírusu, ktoré budú omnoho nebezpečnejšie ako súčasná chrípka: COVID-19. Ľudia sa proste musia skutočne báť, aby boli opäť poslušní a v panike prijímali totalitu a despotizmus ako svoju záchranu. A tak budú médiá prezentovať ešte drastickejšie scény ľudí v bolestiach a umierajúcich, tentokrát viac sa približujúc pravde, ale aj tak samozrejme opäť desaťnásobne zveličene. No na druhej strane, Deep state, ktorí dá pokyn vypustiť z laboratórií novú nebezpečnejšiu mutáciu covidu si uvedomujú, že jeho voľné šírenie so sebou prináša aj značné riziká. Svet musí produkovať potraviny a teda musí fungovať výroba, doprava, zdravotníctvo, polícia, armáda, atď. Inak by sme zahynuli všetci a Deep state by nemal komu vládnuť. Navyše zahynúť by mohli aj tí, ktorí sa majú starať o to, aby boli ľudia zmanipulovaní, ovládaní a zotročení: novinári, polícia, politici, učitelia, občianske združenia, atď. Je teda veľmi pravdepodobné, že voľné šírenie nového vírusu bude obmedzené a bude snaha ľudí prostredníctvom vakcín a zrejme aj testovacích sád očipovať nanočasticami, ktoré sú také malé, že ich nevidno ani v bežnom mikroskope. Veda v tomto smere pokročila tak ďaleko, že prostredníctvom týchto nanočipov dokáže na diaľku ovplyvňovať správanie, vôľu, emócie ako aj biologické procesy v tele človeka a tak sa z ľudí opäť stanú poľahky ovládané a zotročené bytosti.

Popri týchto chmúrnych prognózach je potrebné zmieniť aj tie protikladné. Pretože náš duálny fyzický svet funguje na princípe protikladov, ktoré vždy musia byť v rovnováhe. Ak je rovnováha narušená, opačný protiklad sa automaticky, sám od seba aktivuje a tak nastoľuje rovnováhu. Volebné podvody v USA, invázia migrantov do Európy podporovaná politikmi, elitami a médiami ako aj falošná pandémia COVID-19 a nastoľovanie polodiktatúry spôsobuje, že veľmi veľa ľudí prestáva dôverovať politikom, médiám aj tzv. elitám. Ľudia začínajú odkrývať falošnú podstatu tzv. parlamentnej demokracie a slobodných volieb a začínajú si uvedomovať, že boli doteraz klamaní, podvádzaní, manipulovaní a de facto sofistikovane zotročovaní. Uvedomujú si, že skutočnú politickú moc majú oligarchovia, tí globálni a miestni a médiá nimi vlastnené. A že politici sú nimi vyberaní a financovaní, aby hrali pred verejnosťou divadlo o tom ako navzájom medzi sebou bojujú aby získali ich volebné hlasy, čo dáva takmer dokonalú ilúziu, že politická moc je v ich rukách a že ak stále žijeme v biede, je to preto, lebo oni, ľudia zvolili zlých, skorumpovaných a neschopných politikov. Teda, že politici a oni ich voliči sú na vine. Neskonalá naivita a musíme otvorene povedať, že aj hlúposť ľudí spôsobuje, že túto falošnú hru nevidia napriek tomu, že opakovane x volebných období prichádzajú stále noví alebo aj tí istí politici, politické strany k moci a vždy to dopadne úplne rovnako: z volebných sľubov splnia nanajvýš 10% a kradnú a korumpujú. To je realita, ktorú naivne nechce vidieť a pripustiť ešte stále veľa ľudí. Na tieto skutočnosti a fakty bezducho reagujú slaboduchou formulkou o konšpiračných teóriách, ktorú im podsúvajú médiá a politici. Tam kde niet protiargumentov a kde sa pravda, realita už nedá zakryť a obhájiť, tam prichádzajú frázy o konšpirácii, ktoré  majú spochybniť, dehonestovať a potlačiť kritické myslenie, odlišné názory, fakty a pravdu. No zároveň môžeme konštatovať, že ľudí, ktorí vidia a chápu stúpa, čo je dozaista pozitívum.

Vývoj volebnej a politickej situácie v USA napovie, čo nás bude čakať nasledujúce roky. Ak sa podarí Bidenovi obhájiť prezidentský úrad vývoj vo svete bude veľmi pochmúrny, smerujúci k polototalite, k obmedzovaniu ľudských a občianskych práv, k vojenským a masovým občianskym konfliktom. Ak sa podarí Trumpovi obhájiť prezidentský úrad, vývoj bude o čosi pozitívnejší. Môžeme očakávať odhalenie falošnej covid pandémie ako aj odhalenia ohľadom pravej podstaty moslimskej invázie Európy. Deep state značne oslabí. Pravdepodobne budú znárodnené najväčšie mediálne trusty ako sú google, twitter, facebook a ďalšie. Vo svete bude viac rovnováhy a posilní sa význam národných štátov. EÚ sa pravdepodobne rozpadne.

Čo je však potrebné dodať je, že Biden absolútne nie, avšak ani Trump nestojí na strane ľudí, skutočnej slobody a demokracie. Aj on obhajuje záujmy finančnej a politickej elity ovládať, manipulovať a zotročovať ľudstvo, tak ako tomu bolo doteraz a je už niekoľko tisícročí. Akosi sme si zvykli, že máme po celý život byť otrokmi systému, zamestnávateľov, peňazí, médií, konzumu, hypoték, náboženstiev a cirkví, politikov, úradov, policajtov, sudcov. Zvykli sme si na zneužívanie školského vzdelávania, výchovy, vedy a medicíny na manipuláciu, ovládanie a zotročovanie ľudstva. Ľudia sa v tomto otrockom systéme už narodili, žili tak ich rodičia aj prarodičia a tak to pokladajú za normálne. Väčšinu ani len nenapadne, že by to mohlo byť aj inak, a že to nie je normálne.

Autor PhDr. et Mgr. Silvester Sawicki, PhD. je psychológ a pedagóg

zdroj: zem a vek

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d