Slovanské Noviny

28. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Agresívnym presadzovaním svojej ideológie rozdelili spoločnosť do nepriateľských táborov a občanov vlastnej krajiny s inými ako nimi predpísanými názormi, stavajú do pozície nepriateľov štátu a demokracie. Základom sa stali teórie presadzujúce progresivizmus, neoliberalizmus, LGBT ideológiu, globálnu likvidáciu suverenity národov a vysmievanie tradíciám.

Burcovanie ľudí na uliciach klamstvami a grobianskym urážaním politických protivníkov je vašou základnou politickou výbavou. Kádrujete všetkých, ktorí s vami nesúhlasia. A dopracovali ste to až k nebezpečnému vyhrážaniu sa smrťou,“ vyhlásila šéfka rezortu kultúry Šimkovičová.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Občania väčšinovo a často vášnivo vyslovujú želanie, aby po takmer štyroch rokoch covidového, ekonomického a morálneho rozkladu nášho štátu predchádzajúcimi vládami nastali časy pokoja a hľadania súdržnosti. Je však evidentné, že pokoj a konštruktívna práca sú pre vás neznámy pojem, uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v Národnej rade (NR) SR počas diskusie k opozičnému návrhu na jej odvolanie. Dodala, že mainstreamové médiá vrátane RTVS slúžiace progresívnym liberálom šíria ideovo tie isté informácie a iným názorom poskytujú minimálny alebo žiadny priestor.

Vláda a Ministerstvo kultúry (MK) SR tu nie sú na plnenie programu opozičných, progresívnych a liberálnych strán, ale aby sme napĺňali naše sľuby a záväzky. Demokraciu na Slovensku nikto neohrozuje. Uviedla to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v Národnej rade (NR) SR počas diskusie k opozičnému návrhu na jej odvolanie. Kritizovala rozdeľovanie spoločnosti a urážky voči ľuďom s odlišným názorom.

„Nikto demokraciu v našich končinách neohrozuje. Po tri a pol roku marazmu má Slovensko konečne demokraticky zvolenú kompetentnú vládu a konečne viditeľné MK,“ uviedla Šimkovičová. Čo sa týka práce rezortu pod jej vedením, deklarovala napĺňanie programového vyhlásenia vlády.

„Ide o základný dokument koaličnej vlády troch politických strán,“ podčiarkla s tým, že jej rezort sa ho bude držať a napĺňať.

Opozíciu viní z umelého vnášania hádok do spoločnosti, ale aj z klamstiev a urážania politických oponentov. Tvrdí, že predošlá vláda si do rôznych funkcií nominovala svojich ľudí a aj preto opozícia teraz zvoláva rôzne protesty. „Chápem, že veľmi ťažko znášate volebnú porážku a odvolávanie členov vlády je pre vás akýsi politický rituál,“ prihovorila sa opozícii.

Okrem toho hovorila o unifikácii mediálneho prostredia, odstránení objektivity zo slovenskej žurnalistiky či o aktivizme v nej.

„Mainstreamové médiá vrátane RTVS šíria ideovo tie isté informácie. Iným názorom poskytujú minimálny alebo žiadny priestor,“ uviedla s tým, že základom sa stali teórie presadzujúce progresivizmus, neoliberalizmus, genderideológiu či globálnu likvidáciu suverenity národov. V tom vidí odpoveď na otázku, prečo vznikli alternatívne médiá.

„Verejnosť nestratila záujem o objektívne informácie,“ dodala. Deklarovala tiež, že diskutovať je pripravená s umelcami z každého spektra a odmietla obvinenia z homofóbie.

Viac vo videu:

Prepis vystúpenia ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej:

Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, vážení prítomní hostia.

V úvode môjho vystúpenia chcem vám všetkým pripomenúť, že dokumentom, ktorým sa vo svojej činnosti Ministerstvo kultúry SR riadi a bude riadiť, je programové vyhlásenie vlády. Ide o základný dokument koaličnej vlády troch politických strán Smer, Hlas a Slovenská národná strana. Úlohy z neho vyplývajúce určujú aj základné smerovanie rezortu kultúry a predstavujú dohodu víťazných koaličných politických strán v slobodných a demokratických voľbách.

Je to tak, či sa to niektorým z vás páči alebo nie.

V zásade by ste si už od volieb mohli všimnúť, že vláda a teda aj rezort kultúry, tu nie sú na to, aby plnili program opozičných progresívnych a liberálnych strán, ale aby sme napĺňali svoje vlastné sľuby a záväzky zo svojich volebných programov, pre ktoré nás občania zvolili a poverili riadením štátu.

Takto SaS odvolávala vedenie STV

Dovoľte mi na úvod jeden citát, ktorý vás v kontexte snáh o moje odvolávanie opozíciou uvedie do reality. Samozrejme iba v prípade, že si ho vypočujete s pochopením a porozumením.

„Hlavným cieľom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým predísť ďalšiemu zadlžovaniu verejnoprávneho vysielania a vytvoriť podmienky pre jeho konsolidáciu. Zámerom predkladaného návrhu zákona je taktiež prinavrátiť vysielanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie verejnosti, pre ktorú bolo vytvorené, a vo vzťahu k tomuto vysielaniu posilniť atribúty verejnoprávnosti, nezávislosti, objektívnosti, pravdivosti, transparentnosti, ako aj efektivity využívania zverených verejných financií a nastoliť čo najväčšiu mieru spoločenskej dôveryhodnosti týchto médií. Základnými premisami, od ktorých sa odvíja postupnosť realizácie jednotlivých krokov nevyhnutných na dosiahnutie optimálneho stavu tohto modelu, je spojenie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, zrušenie výberu úhrad za služby verejnosti tzv. koncesionárskych poplatkov a ich nahradenie každoročným jednorazovým príspevkom zo štátneho rozpočtu a následné jednotné priestorové riešenie existencie novovzniknutého verejnoprávneho média.“

Možno toto konštatovanie prekvapí niektorých z vás, ktorí v tomto parlamente nederiete stoličky už viac volebných období. V tejto sále sa však stále sedí dostatok poslancov, ktorí by si mohli na tento text spomenúť. Tieto presvedčivé a skutočne obsažné slová sa totiž nachádzajú hneď v úvode všeobecnej časti Dôvodovej správy k návrhu zákona 532 z roku 2010. Týmto zákonom strana SaS za vlády Ivety Radičovej a asistencie mnohých z vás, doslova zo dňa a deň vyprášila zo Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie celé vedenia a odborné rady týchto dvoch inštitúcií. A, samozrejme, okamžite dosadila svojich nominantov do novovzniknutej RTVS. A ako to dopadlo po toľkých rokoch? „Hlavným cieľ predísť ďalšiemu zadlžovaniu verejnoprávneho vysielania a vytvoriť podmienky pre jeho konsolidáciu sa úplne stratil.“

Zámer prinavrátiť vysielanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie verejnosti, pre ktorú bolo vytvorené? Úplne mimo.

Chceli ste posilniť atribúty verejnoprávnosti, nezávislosti, objektívnosti, pravdivosti, transparentnosti a nastoliť čo najväčšiu mieru spoločenskej dôveryhodnosti týchto médií. A vám sa podaril úplný opak.

Písali ste v zákone niečo o jednotnom priestorovom riešení existencie novovzniknutého verejnoprávneho média? Unifikovali ste len tvorbu a názory. Podarilo sa to len v Banskej Bystrici, keď ste rozhlas s televíziu natlačili do jednej budovy, vtedajšie sídlo štúdia STV manažment predal a dnes sú tam byty. S jednotným priestorovým riešením to ale fakt nemá nič spoločné.

Jediné, čo ste z týchto bohumilých predstáv splnili, je zrušenie výberu úhrad za služby verejnosti tzv. koncesionárskych poplatkov a ich nahradenie každoročným jednorazovým príspevkom zo štátneho rozpočtu a to až po trinástich rokoch existencie zákona č. 532 z roku 2010.

Verejné fondy ste obsadili svojimi progresívnymi nominantmi

V minulých obdobiach ste absolútne dôsledne obsadili svojimi progresívnymi nominantmi najmä z mimovládnych organizácií všetky verejné fondy a rozhodujúce funkcie v štátnych organizáciách. Preto chápem, že pri akejkoľvek zmene zvolávate ľudí na námestia, protestujete v spriaznených médiách a staviate sa do pozície záchrancov demokracie na Slovensku. Pritom aj vám samým je jasné, že nikto demokraciu v našich končinách neohrozuje. Po 3,5 roku marazmu má Slovensko konečne demokraticky zvolenú, kompetentnú vládu a konečne viditeľné ministerstvo kultúry.

Zástavu týchto vyvolaných protestov vysoko dvíhajú stále tí istí politológovia, umelci, novinári. Snažíte sa spolu s nimi vytvárať dojem, že ide o celospoločenský pohyb nespokojných občanov. Pritom mnohí umelci sa k tým najviac kričiacim pridávajú len preto, aby mali pokoj, aby sa vyhli možno nejakej šikane a ostrakizácii. Aj rôzne petície a výzvy spravidla organizujú len tie isté osoby a partie. Mohla by som ich čítať zo zoznamu pod každou akciou v online priestore.

Som presvedčená, že umelé konflikty, ktoré permanentne opozícia už od volieb často vulgárnym spôsobom dlhé týždne vnáša do celej spoločnosti, nijako neprispievajú k rozvoju ani k prosperite slovenského národa a národností. Naopak, sú zdrojom k prehlbovaniu neprirodzených a zbytočných sporov v rodinách, na uliciach, v obciach, mestách a spoločenstvách.

Občania očakávajú riešenie problémov

Za niekoľko mesiacov vo funkcii ministerky som sa stretla osobne so stovkami ľudí od východu na západ našej krajiny a so zahraničnými predstaviteľmi. A musím povedať, že drvivá väčšina z našich občanov očakáva riešenia problémov, ktoré nám predchádzajúca politická garnitúra zanechala. Neočakávajú deštrukciu. Občania väčšinovo a často vášnivo vyslovujú želanie, aby po takmer štyroch rokoch covidového, ekonomického a morálneho rozkladu nášho štátu predchádzajúcimi vládami nastali časy pokoja a hľadania súdržnosti. Je však evidentné, že pokoj a konštruktívna práca sú pre vás neznámy pojem.

Chápem, že stále veľmi ťažko znášate volebnú porážku a že odvolávanie členov vlády je pre vás akýsi politický rituál. Nie som jediná ministerka kultúry, ktorú odvolávajú, aj minister Maďarič bol odvolávaný. Žiaľ aj burcovanie ľudí na uliciach často klamstvami, všeobecnými frázami a grobianskym urážaním politických protivníkov je vašou základnou politickou výbavou. Nikto vám právo na takýto štýl činnosti neberie. Môj názor však je, že vaša frustrácia vás, panie poslankyne a páni poslanci v opozičných laviciach, nijako neoprávňuje k nejakej hrubosti a na rozdúchavanie nenávisti v spoločnosti.

Defenestrácia Martiny Šimkovičovej

Poviem vám len jeden stručný citát, ktorý je jedným z výsledkov vašej doterajšej deštrukčnej činnosti a činnosti niektorých vašich vyjadrení v médiách a umeleckých kruhoch.

Pripomeniem vám výrok jedného mladého človeka, ktorého s veľkou chuťou citovali médiá hlavného prúdu a televízie.

„Rozmýšľam o defenestrácii Martiny Šimkovičovej. A tá škvrna na chodníku bude 1. umenie…“ – toto vyhŕkol zo seba nabudený pseudoumelecký bojovník verejne na pódiu divadla. (herec SND Ľuboš Kostelný – pozn. red.)

Tento mladý človek a jemu podobní sú vami hecovaní na námestiach a sociálnych sieťach. Tam ste to dopracovali, k nebezpečnému vyhrážaniu sa smrťou. Dúfam, že väčšina z vás rozumie tomu, čo slovíčko defenestrácia znamená.

A výroky najmä vás progresívnych a liberálnych politikov a bohužiaľ aj političiek a niektorých angažovaných hercov a bohužiaľ aj herečiek na moju adresu sa bez hanby hemžia termínmi ako fašistka, neofašistka, nacistka, homofóbka, transfóbka…A tam hľadáte aj dôvody môjho dnešného odvolávania. Ja však nehajlujem na verejnosti.

Poviem vám, je to odporné.

Urážate ženu a matku, dehonestujete a špiníte

Zdá sa mi, že máte až extrémne potešenie z toho, že tieto slová môžete nalepiť na ženu, matku, a to len preto, že nie som z vášho politického košiara! Uvedomujem si, že politika na Slovensku je tvrdé remeslo, ale zamýšľam sa aj nad tým, aký má toto význam, dehonestovať, pošpiniť ženu? Čo vás vedie k tomu, že ste ochotní vynaložiť toľko energie na zničenie niekoho za každú cenu? Takéto správanie by v našich končinách nemalo mať miesto. A chcem vám jasne povedať, že takéto drastické rozdeľovanie spoločnosti, hrubé osočovanie občanov, ktorí si dovolia mať odlišný názor ako vy, absolútne odmietam.

Je viac-menej jasné, že časť kultúrnej a umeleckej obce najmä z nášho hlavného mesta, kašle na to, že Martina Šimkovičová je tiež žena, matka, kamarátka, suseda a kopú do mňa hlava-nehlava. Táto vaša bezbrehosť ma presvedčila, že vy, progresívci a liberáli nie ste žiadni predstavitelia etických noriem, podľa ktorých by sme všetci mali žiť a myslieť. Snažíte sa vytvárať mýtický obraz progresivizmu ako jedinej spásy pre Slovensko, ako jedinú nádej pre slovenskú kultúru a umenie, ako jedinú nádej pre náš národ. Je to ale falošná hra s občanmi našej Slovenskej republiky, ktorú predvádzate za asistencie médií tzv. stredného prúdu. A dokonca aj verejnoprávneho rozhlasu a televízie.

V mnohom to pripomína dobu totalitného režimu, pretože v uplynulých rokoch znovu začala na Slovensku pod vašim vedením cenzúra, potláčanie iného názoru ako je predpísaný.

Všetky mainstreamové média vrátane RTVS šíria ideovo rovnaké informácie

Niektorí z vás si pamätajú, že v 90 rokoch vznikom súkromných televízií a rozhlasových staníc sa vytvoril duálny systém, ktorý mal zabezpečiť slobodné šírenie informácií. Vtedy nikto nepredpokladal, že príde k flagrantnej unifikácii mediálneho prostredia, že sa zo slovenského žurnalizmu úplne odstráni objektivita a aktivizmus sa stane základom pre novinársku tvorbu. A že samotní tvorcovia sa dobrovoľne zbavia svojej nezávislosti a slobodnej tvorby. Faktom je, že všetky mainstreamové média vrátane RTVS šíria ideovo tie isté informácie, iným názorom poskytujú minimálny, alebo žiadny priestor.

Základom sa stali teórie presadzujúce progresivizmus, neoliberalizmus, gender ideológiu a globálnu likvidáciu suverenity národov, vysmievanie tradícií. Tu nájdete napríklad odpoveď na otázku, prečo vznikli a sú úspešné alternatívne médiá, ktoré tak často spomínate. Pretože verejnosť nestratila záujem o objektívne informácie. Rovnako je to aj s politickými stranami, keď tie progresivistické násilným presadzovaním svojej ideológie a svojou agresivitou rozdelili spoločnosť do nepriateľských táborov a občanov vlastnej krajiny s inými ako nimi predpísanými názormi, stavajú do pozície nepriateľov štátu a demokracie. Tvárite sa a rozprávate akoby ste len vy boli predurčení na spásu národa a demokracie, pritom nie ste schopní rešpektovať ani tie najobyčajnejšie princípy ľudskej slušnosti. Nie ste predurčení! A občania vám to dali jasne najavo napríklad aj vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky.

Aktivistické kruhy z Bratislavy spustili krik

Aktivistické a progresívne kruhy najmä z Bratislavy spustili urputný krik hneď potom, ako som presunula 300 tisíc eur určených pre mimovládky blízke progresívnym politikom a prezidentke na boj s dezinformáciami. A aj dnes som presvedčená, že na streche Slovenskej filharmónie sú tieto peniaze užitočnejšie. Poslankyne z Progresívneho Slovenska sa v médiách hnevajú, lebo som len spomenula, že sa pozrieme na rozdeľovanie miliónov z kultúrnych fondov. Pričom vedia, že v súčasnosti nemám na rozdeľovanie týchto financií žiadny vplyv.

Kultúra politiky a politikov v prejavoch na námestiach a uliciach, v médiách a aj v parlamente sa prepadla do najhlbšej žumpy a túto úroveň vy progresívci a liberáli úspešne prenášate do rodín a škôl, kde máte prístup. Príčina je veľmi jednoduchá. Deklarovala som totiž verejne záujem rezortu na spravodlivom a efektívnom prerozdeľovaní peňazí z verejných fondov, ich využitie v prospech všetkých umelcov a skutočného umenia. Nielen vami určeným. Priznávam, že som stále proti štátnej podpore vyučovania 16 ročných chlapcov v ženských šatách, ktorí sa točia okolo tyče v baroch. Zároveň som za podporu aj LGBT umelcov tak, ako si to ich talent a umenie zaslúži. V tom som svoj názor nezmenila. Áno vážení, tak ako si to zaslúži ich talent a umenie. Nie ideológia. Ale je zrejmé, že v prvom rade vám ide o financie.

Odkaz Zore Jaurovej

Pani Jaurová, hlavná iniciátorka výzvy na moje odvolávanie, z verejných fondov a RTVS pre firmu, v ktorej pôsobila, vytiahla takmer 600 tisíc eur na jeden mega neúspešný projekt. Jej doterajšími povolebnými vystúpeniami v podstate nerobí nič iné, len obhajuje mimovládky, ktoré sú nacucnuté na štátny rozpočet a verejné fondy, a k tomu dosť primitívne vyhlasuje, že ja nemám rada kultúru a umelcov. Pani poslankyňa Jaurová, ja mám rada kultúru, umelcov, rada maľujem, rešpektujem ľudí pracujúcich v prospech kultúry a tiež rešpektujem umelcov. Mám medzi nimi veľké množstvo skutočných priateľov a priaznivcov. Dokonca aj medzi LGBT umelcami. A som pripravená diskutovať aj s umelcami, ktorí so mnou primárne nesúhlasia, ale správajú ľudsky a nedávajú také tie hrubé nálepky. Vy totižto kádrujete všetkých, ktorí s vami nesúhlasia. Najskôr som bola pre vás len ministerka nekultúry, nevzdelaná, nemožná. Lenže potom, keď začalo ísť o peniaze z fondov, som sa stala pre vás a vašich donorov nebezpečnou. V jednom svojom publikovanom videu som citovala informáciu z konzervatívneho portálu Štandard, že „Chlapci v mejkape a ženskom oblečení, ktorí pred publikom predvádzajú sexualizovanú šou. Divoko zmaľované dievčatá robia to isté. Volá sa to Drag workshop.“ Išli ste vyskočiť z kože a hneď ste ma obvinili z homofóbie a nenávisti k sexuálnym menšinám.

Ale ja som naozaj, milé dámy, proti tomu, aby ministerstvo kultúry v zastúpení štátu míňalo financie daňových poplatníkov na takýto druh pseudoumenia, ktoré sa najčastejšie predvádza v baroch. A to ešte v čase, keď vďaka vašim opozičným partnerom naša republika padla finančne na úplné dno európskych štatistík. Verejné financie sú po predchádzajúcej vláde v kolapse, samosprávy kŕkajú. Konsoliduje a škrtá sa kde sa dá. A preto chcem znova aj z tohto miesta verejnosti oznámiť, že na takýto druh školenia mládeže na sexualizovanú šou LGBTI mimovládkou už nebude rezort kultúry vynakladať peniaze daňových poplatníkov. Hovorím to znovu skôr ako sa zdvihne ďalšia vlna nenávisti a hrubosti v niektorých médiách a na sociálnych sieťach. Takže na produkciu Pridov, školenia mládeže a aktivistov v LGBTI témach po školách a baroch bude ministerstvo kultúry, tak ako aj v iných oblastiach, šetriť. Hádam tento druh v úvodzovkách umenia prežije aj bez štátnych dotácií.

Predstava o činnosti rezortu? Návrat k normálnosti

Už viackrát som sa vyjadrila, že odmietam progresívnu normalizáciu a moja zásadná predstava o ďalšej činnosti rezortu je návrat k normálnosti. Ctím si rôzne názory, ale nech je každému dovolené, a teda aj mne, vyslovovať svoj postoj. Bohužiaľ stále viac a viac sa ukazuje, že súčasní liberáli a progresívci sú väčšinou ľudia, ktorí chcú, aby všetci mysleli a konali tak, ako si oni predstavujú. A nedokážu si ani predstaviť, že by bola možná schéma života a vzťahov, v ktorých by liberáli a progresívci žili tak, ako chcú žiť liberáli a progresívci, ale nám ostatným by bolo dovolené žiť nejako inak. Povedzme tradične.

Nevnucujte slovenskej spoločnosti váš pochmúrny štýl správania. A ak sa ľudia s iným názorom vzoprú, nesnažte sa ich zastrašiť, očistiť či prinútiť k vášmu videniu sveta a vašej morálke. A ešte jedna drobná poznámka pre tých, ktorý neradi memorujú a teda si nemôžu pamätať napríklad ani rok vzniku Československej republiky, či meno prvého čs. prezidenta. Slovo dekadencia znamená podľa slovníka cudzích slov úpadok, zhoršenie, pokles; v umení označenie úpadkovosti; je to filozofický smer z prelomu 19. a 20.storočia orientovaný na nihilizmus, depresiu a individualizmus. A nihilizmus je popieranie všetkých spoločensko-mravných zásad, bezzásadovosť. Túto cestu, o ktorej niektorí z vás stále snívajú, na súčasnom ministerstve kultúry opúšťame.


Zdroj: bleskovky.sk / ereport.sk / YouTube / InfoVojna

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d