Slovanské Noviny

4. marca 2024

K porozumeniu Čelovekom

tradície Predkov

1 min read

Tak Slavjané nazývali kněze, prostředníky mezi lidmi a bohy. V pohanských dobách mágové předsedali obřadům, vyráběli amulety, sestavovali kalendáře, věštili,...

%d