Slovanské Noviny

28. februára 2024

K porozumeniu Čelovekom

SLOVÁ SLOVANOV

2 min read

Termín „RA“ v pradávnej minulosti našich predkov vyjadroval Prvopočiatočnú Inteligentnú Tvorivú a Milujúcu Silu, ktorá nie len že tvorí tento...

%d