Slovanské Noviny

4. marca 2024

K porozumeniu Čelovekom

Slabika RA

2 min read

Termín „RA“ v pradávnej minulosti našich predkov vyjadroval Prvopočiatočnú Inteligentnú Tvorivú a Milujúcu Silu, ktorá nie len že tvorí tento...

%d