Slovanské Noviny

16. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

Skryť sa im už nič nepodarí: USA majú 336 biolaboratórií v 30 krajinách sveta