Slovanské Noviny

18. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

Schumannová rezonancia

3 min read

AKTUÁLNÍ MĚŘENÍ Schumannovy rezonance z ruského měřícího radaru na Uralu: Staří Indové nazývali frekvenci 7.83 frekvencí ÓM. Podle Wikipedie Schumannova rezonance...

%d