Slovanské Noviny

16. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

Šambala

4 min read

Šambhala (z tibetského Šam bha la) alebo Šambala je mysteriózna zem, o ktorej sa počas celej histórie ľudstva hovorí veľa. O Šambhale sa hovorí, že...

%d