Slovanské Noviny

12. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

Ruský ATGM „Kornet“