Slovanské Noviny

12. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

egregor

10 min read

ČLOVEK žije v energetickom priestore a zažíva vplyv rôznych štruktúr poľa, ktorými je okolitý svet presýtený. Myšlienka človeka má energický výraz...

2 min read

EGREGOR – skupinové psycho-energetické pole. Egregor = druh rodovej duše akéhokoľvek javu, bytosť, generovaná myšlienkami a emóciami ľudí získavajúca nezávislú...