Slovanské Noviny

22. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

Putin a jeho Rusko v roku 2024 sa budú líšiť od jeho prvého funkčného obdobia v roku 2000 a druhého funkčného obdobia v roku 2012.

Vladimir Putin , súčasný prezident, oznámil, že sa bude opäť uchádzať o prezidentské voľby, ktoré sa budú konať v Ruskej federácii 17. marca 2024. Hoci Putinova kandidatúra nie je prekvapením v režime, ktorý trvá od začiatku 20. -1. storočie a ktorý niektorí nazývajú „putinizmus“, nie je pochopiteľné tvrdiť, že on a jeho politika sa počas tohto obdobia nezmenili. Hoci forma vlády je kontinuálna, Putin a jeho politika sa tiež menia ako odraz vývoja v Rusku aj v medzinárodnom systéme.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

V Rusku, ktoré je vďaka svojej geografii bezpečnostným štátom, predstavuje bezpečnostná byrokracia/siloviki hlavný mocenský prvok medzi rôznymi záujmami a mocenskými centrami v rámci nemonolitického mocenského bloku.

V skutočnosti odtiaľto pochádza Putin a väčšina jeho základného tímu. Putin, ktorý od začiatku udržiava rovnováhu medzi rôznymi mocnosťami a virtuálne riadil koalíciu za imidžom slobodného muža, sa však nebráni tomu, aby svojich kolegov a politiku aktualizoval podľa meniacich sa podmienok.

V tejto súvislosti sa po voľbách v roku 2000 a 2012 zdá rozumné hovoriť o troch rôznych Putinoch, ktorých poslednú verziu uvidíme v roku 2024.

Keď sa Putin prvýkrát dostal k moci v roku 2000, prevzal krajinu, ktorá sa po rozpade Sovietov zmietala a bola takmer zatiahnutá na okraj útesu pod vládou Jeľcina.

Koniec koncov, Rusko v 90. rokoch bolo krajinou, ktorej ekonomika skolabovala neoliberálnymi politikami a šokovými terapiami, jej majetok bol rozkrádaný prostredníctvom privatizácií, zápasila s terorizmom a politickou nestabilitou. V tom istom období sa USA, kedysi rival Ruska, tešili globálnej hegemónii v medzinárodnom systéme, ktorý sa stal unipolárnym.

Za týchto podmienok sa Putin vo svojom prvom funkčnom období začal riadiť politikou, ktorá bola navonok kompatibilná so západným systémom a uprednostňovala bezpečnosť a ekonomickú obnovu doma.

Bol úspešný a postavil svoju krajinu na nohy. Západný vplyv bol viditeľný v jeho prvom kabinete. Okrem toho si vybudoval oveľa pevnejšie vzťahy s Európou a mimoriadny význam pripisoval Nemecku, kde počas studenej vojny roky pôsobil ako spravodajský dôstojník. Na rozdiel od USA rastúci predaj plynu do Európy a investície získané na oplátku ukázali hľadanie integrácie.

Keď sa skončilo jeho dvojročné prezidentské obdobie, ktoré bolo v tom čase štyri roky, odovzdal predsedníctvo Medvedevovi, ktorý mal úzke väzby na Európu, hoci zostal ako predseda vlády naďalej účinný.

Pretože vo svete toho obdobia bola Európa veľmocou, ktorú brala do úvahy aj Moskva. Svetová hospodárska kríza, ktorá vypukla koncom roka 2008, však narušila mnohé rovnováhy a európske krajiny boli najviac negatívne ovplyvnené globálnou krízou. Okrem toho „arabská jar“, ktorá sa objavila v nasledujúcich rokoch, a konkrétne udalosti v Líbyi a Sýrii, začali otriasať nielen Blízkym východom, ale aj medzinárodným systémom.

Hoci si to všetko vyžadovalo nové účtovníctvo, zintenzívnili sa diskusie o tom, či Rusko pôjde západným smerom alebo pôjde vlastnou cestou. Za týchto okolností čelil Putin prvej vážnej výzve svojej vlády, keď ohlásil svoju kandidatúru na prezidentské voľby v roku 2012 ako jeho zástupca.

V dôsledku opozície vedenej rôznymi politickými hnutiami, liberálmi a západnou klikou v rámci štátu proti Putinovi došlo najmä vo veľkých mestách k intenzívnym pouličným demonštráciám. Putin, ktorému sa podarilo prekonať demonštrácie, v ktorých uviedol, že bol osobne terčom západných rozšírení, ako je Soros, vydláždil cestu k tomu, aby bol v roku 2012 zvolený za prezidenta na ďalšie dve funkčné obdobia, tentoraz na šesť rokov.

Putin, ktorý si v tomto období udržiaval odstup od Západu vplyvom sýrskej občianskej vojny, formoval svoj nový tím okolo tejto osi, no napriek všetkému naďalej udržiaval rovnováhu so Západom. Hoci by už nepálila mosty, mala by zahraničnopolitickú definíciu, ktorá by neváhala konfrontovať USA a bola by čoraz tvrdšia.

Konflikty, ktoré sa začali na Ukrajine v roku 2014, viedli k zostreniu tohto postoja. Keďže však Rusko stále predávalo svoju ropu a plyn najmä na trh EÚ, intenzívne vzťahy s európskymi štátmi, najmä Nemeckom, boli udržiavané.

Aj keď bol ruský politický poriadok obnovený ústavnými zmenami vykonanými v roku 2020 a právna prekážka pre Putina vo voľbách v roku 2024 bola odstránená, nebolo jasné, či bude Putin znovu kandidovať. Skutočný veľký rozchod so Západom nastal s vojnou, ktorá sa začala na Ukrajine vo februári 2022.

Podmienky sa úplne zmenili, keď sa EÚ dostala pod plnú kontrolu nad USA a ruské hospodárstvo sa stalo terčom sankcií, a čo je najdôležitejšie, kritických energetických plynovodov pre Rusko ako Nord Stream boli sabotované.

Dnes by nebolo vhodné hovoriť o prvom Putinovi v roku 2000 a dokonca ani o druhom Putinovi v roku 2012.

V období, keď sa Ázia dostáva do popredia medzinárodného systému, na rozdiel od predchádzajúcich, by nebolo prekvapujúce vidieť iné Rusko a jeho prezidenta. Multipolárny svetový systém, ktorý Rusko dlhé roky zdôrazňovalo vo svojej zahraničnopolitickej koncepcii, je teraz realistický.

Rusko odhodlane pokračuje vo svojej ázijskej orientácii

Predaj ropy a zemného plynu, ktoré sú hlavným prvkom integrácie krajiny do svetovej ekonomiky, sa v súčasnosti väčšinou realizuje na ázijských trhoch a nie v Európe. Projekty integrácie východo-západnej osi s Európou v rámci širokého euroázijského partnerstva navyše nahrádzajú dopravné projekty severo-južnej osi.

Partnerstvo s Čínou sa zvýšilo vo všetkých oblastiach. Aktívna účasť sa prejavuje v štruktúrach ako BRICS, ktoré sú alternatívami k západným inštitúciám vedeným Pekingom. Výstrednú rétoriku vyjadrenú na začiatku ukrajinskej vojny, ako napríklad, že ruská ekonomika bude zruinovaná a Putin stratí moc, vyvrátili protiopatrenia Moskvy, ako napríklad dedolarizácia, ktorá zasiahla ázijskú sféru.

Naopak, možno tvrdiť, že vojna na Ukrajine viedla k tomu, že Putin obnovil svoj vlastný vertikálny mocenský blok a získal odtiaľ novú autoritu. Vojna na Ukrajine, ktorú Moskva oficiálne nazýva „Špeciálna vojenská operácia“, priniesla neutralizáciu odstredivých síl v zmysle systému, ako je vidieť na príkladoch ako Wagnerova kríza, a prakticky zmenila ruskú politiku.

V dnešnom Rusku, na rozdiel od roku 2012, odpor voči režimu môže v najlepšom prípade pochádzať skôr od jastrabských a etatistických klik ako prozápadných skupín. Putin však stále ovláda moc s veľkou podporou verejnosti.

V treťom volebnom období sa Putin a jeho tím budú líšiť paralelne so zmenami vo svete. Na predpovedanie toho, akú politiku bude Putin nasledovať v novom období, možno zvážiť jeho predstavy o troch hlavných otázkach.

Prvým z nich je vybudovanie mocenského centra, ktoré bude na geopolitickej/vojenskej úrovni priamo oponovať Západu a NATO. Ako sa to stane, záujem Moskvy o organizácie ako Šanghajská organizácia spolupráce a Eurázijská ekonomická únia sa zvýši. Udalosti v ukrajinskej vojne a príslušné Putinove vyhlásenia v tomto smere dávajú znamenie.

Po druhé, je užitočné spomenúť debaty o identite štátu. Zatiaľ čo ruskí predstavitelia začínajú kritizovať západné hodnoty a často vyjadrujú koncept civilizačného štátu konzervatívnejším tónom, Putinov výrok o ruskej histórii je tiež pozoruhodný.

Vzhľadom na situáciu v ukrajinskej vojne je dôležitým zlom, že Putin interpretoval politiku Nevského, dôležitého mena v ruských dejinách, a povedal, že bráni ruskú štátnu tradíciu prísľubom vernosti chánom Zlatej hordy na východe proti západným útočníkom.

Mainstreamové čítanie dejín v Rusku bolo doteraz eurocentrické a príslušné obdobie je vnímané negatívne ako tatársko-mongolské jarmo. Putin sa však posunul bližšie k perspektíve, ktorá toto obdobie vníma pozitívne.

V skutočnosti Lev Gumilyov, jedno z významných mien myšlienky eurazianizmu, túto tézu vyslovil už pred rokmi, no zostal sám. Je pozoruhodné, že Putin oficiálne podporil Gumilyovovu tézu vo svojej funkcii prezidenta.

Po tretie, je možné hovoriť o rôznych cieľoch hospodárskej politiky. Alternatívny ekonomický model, vedený ekonómami ako Glazyev a uprednostňujúci reálny sektor a zdôrazňujúci etatizmus a rovnosť, v protiklade k hospodárskym politikám guvernéra centrálnej banky Nabiullinovej orientovanej na finančný sektor, Kremeľ ešte úplne neakceptoval, sa prejavuje čoraz silnejšie. Toto je oblasť, kde je zmena politiky najťažšia.

Jediná vec, ktorá sa od začiatku 21. storočia nezmenila, je, že Putin naďalej riadi svoju krajinu s nemenovanou koalíciou. Čo sa zmenilo, je štruktúra koalície. Zatiaľ čo medzinárodný systém je svedkom rýchleho prechodu k multipolarite, Rusko tiež zaujíma svoje miesto v novom poriadku. Nebude prekvapujúce, že po voľbách vytvoríme vhodnú politiku a personál.

Je jasné, že dôjde k zmenám v troch hlavných otázkach uvedených vyššie, ale nie je jasné, ako a do akej miery. Čas ukáže. Napriek tomu je isté, že Putin a jeho Rusko v roku 2024 sa budú líšiť od prvého volebného obdobia v roku 2000 a druhého volebného obdobia v roku 2012.

Volkan Özdemir/skspravy.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d