Slovanské Noviny

12. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

Predstavte si situáciu, že niektorí obyvatelia mrakodrapu zbadajú požiar, ktorý sa môže rozšíriť na celú budovu, a zazvonia na poplach. Správca budovy však namiesto urýchlených opatrení na uhasenie požiaru vhodí do ohňa ešte horľavejšie veci, takže plamene začnú stúpať a šíriť sa oveľa ďalej, čím sa nebezpečenstvo požiaru rozšíri na celú budovu.

Keď vystrašení ľudia kladú otázky, manažér hovorí – toto konkrétne poschodie patrí môjmu rivalovi a musím ho zničiť. Ľudia kričia, že pri tom môže zničiť celú budovu vrátane vlastného poschodia, ale manažér naďalej eskaluje požiar namiesto toho, aby ho hasil.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Väčšina ľudí si povie, že takáto absurdná situácia pravdepodobne nikdy nenastane. Ale pozornejšie sa pozrite na situáciu celej planéty za posledné dva roky.

Toto je čas, keď starší vedci čoraz viac varujú, že ohrozenia životodarných podmienok planéty v dôsledku klimatických zmien, iných environmentálnych problémov a veľmi nebezpečných a ničivých zbraní sa stupňujú, a predsa, napriek týmto varovaniam, niekoľko poprední svetoví lídri pokročili vpred a vytvorili podmienky na spustenie a eskaláciu niekoľkých nových a vysokorizikových vojen, a to natoľko, že reči o tretej svetovej vojne a vypuknutí jadrovej vojny boli za posledné dva roky počuť viac ako počas posledných dvoch desaťročí.

Nezdá sa to až desivo blízke prirovnaniu správcu budovy, keď sa povie o požiari, ktorý reaguje hádzaním horľavých materiálov do budovy? Akákoľvek analýza súčasnej svetovej situácie by tiež odhalila, že najnebezpečnejšie eskalácie rizík sú spôsobené neuvážene s cieľom udržať si svetovú dominanciu, udržať si pozíciu číslo jeden bez ohľadu na obrovské škody spôsobené na bezpečnosti celý svet v procese.

V tejto situácii sa momentálne nachádzame začiatkom roku 2024, pričom tisíce ľudí zomierajú každodenne najbolestivejším spôsobom v nebezpečných vojnách a iných katastrofách spôsobených ľudskou činnosťou a navyše možnosť, že toto všetko bude v dôsledku sveta ďalej stúpať. vedenie je príliš zaneprázdnené skôr eskaláciou rizík než nápravnými opatreniami.

Každý, kto o tom pochybuje, by si mal vyhľadať informácie o tom, ako rýchlo rastie vojensko-priemyselný komplex, ako rastú iné vysoko rizikové a vysoko rizikové odvetvia, ako sa prijímajú rozhodnutia ohrozujúce ľudský život kvôli peňažným ziskom a ako málo ľudí hromadí čoraz väčšiu moc, ktorú bez váhania využívajú spôsobmi, ktoré ďalej zväčšujú ich moc a bohatstvo, no zároveň stále viac ohrozujú životy tejto a budúcich generácií.

V tomto procese sa priepasť medzi tým, čo svet potrebuje, a tým, čo sa v skutočnosti deje, čoraz viac prehlbuje. Toto treba preklenúť skôr, než bude neskoro. Toto musí byť naša najvyššia priorita.

Najdôležitejšou otázkou našej doby je, že základné životodarné podmienky našej planéty sú vážne ohrozené a túto hrozbu treba čo najnaliehavejšie kontrolovať. Táto hrozba prichádza z dvoch strán – po prvé, rôzne environmentálne krízy a po druhé, zbrane hromadného ničenia.

Aby sme to preverili, najzrejmejším prvým krokom je minimalizovať možnosť vojny, eliminovať (alebo rôznymi významnými spôsobmi obmedziť) všetky zbrane hromadného ničenia a tiež kontrolovať celkové preteky v zbrojení.

V ideálnom prípade sa najmocnejšie krajiny vrátane stálych členov Bezpečnostnej rady OSN môžu spojiť a vložiť svoju kolektívnu silu do zabezpečenia budúcnosti bez vojen pre svet.

Bez medzinárodných vojen a obmedzení pretekov v zbrojení sa tvorivá energia ľudí vo svete môže venovať kontrole environmentálnej krízy a zároveň uspokojiť základné potreby všetkých ľudí. Ľudia prejavujú úžasnú kreativitu, keď sú jasne stanovené ciele a úlohy, sú jasné, čo robiť a čo nie, a je tiež zavedený systém povzbudzovania a odrádzania. Mala by existovať politická vôľa kontrolovať silných znečisťovateľov a okrem toho by ľudia mali byť dostatočne motivovaní a vzdelaní, aby sa vyhli luxusnému, znečisťujúcemu životnému štýlu.

To by bola ideálna situácia, ale nezdá sa, že by to teraz vôbec bolo na obzore a s vypuknutím nových vojen sa zdá, že už aj tak nebezpečne posadený svet sa stále viac vzďaľuje od skutočných riešení, pričom agentúry ako napr. Organizácia Spojených národov sa prizerá viac-menej bezmocne.

Extrémne nešťastnou realitou sú zhoršujúce sa vojny a preteky v zbrojení, rastúca sila znečisťujúcich priemyselných odvetví, väčšie rozšírenie konzumného myslenia a s tým súvisiaceho životného štýlu. Ochrana životného prostredia sa nejakým spôsobom podporuje, ale je tu viac rétoriky ako reality, viac slovných slov než skutočných zmien, takže základné faktory, ktoré spôsobujú zničenie životného prostredia, zostávajú na svojom mieste alebo sa dokonca môžu v niektorých ohľadoch zosilňovať.

Kam ideme odtiaľto?

Samozrejme, v rôznych krajinách sveta ešte stále existuje niekoľko vynikajúcich, brilantných a veľmi dobre mienených politických vodcov, ale celkový záznam svetového politického vodcovstva v poslednom období, najmä v niektorých z najmocnejších krajín, nevzbudzuje dôveru, že budú môcť dať najvyššiu prioritu výzve ochrany životne dôležitých podmienok našej planéty.

Preto musí čoraz viac zohrávať úlohu nenásilná mobilizácia ľudí a akcie na splnenie tejto najväčšej výzvy našej doby a budúcich generácií, aj keď, samozrejme, bude neustále potrebné spolupracovať s politickým vedením a svetovými organizáciami ako napr. Organizácia Spojených národov, vytvára podmienky, v ktorých sú niekedy povzbudzovaní, inokedy nútení prijímať väčšie rozhodnutia na ochranu planéty.

To znamená, že hnutia ľudí s porozumením a hlbokým záujmom o túto zásadnú otázku ochrany životodarných podmienok našej planéty sa musia spojiť v rôznych krajinách a potom sa musia zblížiť v rôznych krajinách. Musia vytvárať podmienky na to, aby mali k dispozícii viac demokratických slobôd vo všetkých častiach sveta. Musia spolupracovať na vytvorení spoločného, ​​širokého programu na dosiahnutie základných podmienok záchrany planéty a všetkých jej obyvateľov včas, v rámci spravodlivosti, mieru a demokracie.

Dokonca aj veľmi dôležité úlohy, ako je klimatická šanca, sú niekedy unesené mocným záujmom, aby slúžili ich úzkym záujmom. To prináša vážne deformácie, takže sa presadzuje environmentálna agenda, ktorá vytlačí a poškodí chudobných ľudí (a zároveň bude podporovať a prospievať záujmom superbohatých), čomu ľudia musia rázne vzdorovať.

Preto je dôležité tvrdiť, že najlepším spôsobom, ako riešiť krízu prežitia (S), je kráčať po ceste spravodlivosti (J), rovnosti (E), ochrany životného prostredia a biodiverzity (P) a samozrejme mieru ( P). Aby bolo možné identifikovať túto cestu jedným slovom, tento autor ju nazval cestou JEPPS. Práve táto kombinácia princípov a politík je našou najväčšou nádejou na ochranu životodarných podmienok našej planéty a zároveň na vyriešenie a zníženie niekoľkých ďalších vážnych problémov.

To nebude jednoduché. Okrem impozantných organizačných výziev spojených s vytvorením celosvetového hnutia existujú aj problémy súvisiace s dosiahnutím širokej dohody o základoch spoločnej agendy. Redukcionistické a úzke myslenie je bežné aj vo viacerých hnutiach, ktoré sa viac zaujímajú o skôr úzko definované ciele.

Proti týmto problémom a obmedzeniam je sila, ktorú s odstupom času získava každé hnutie, ktoré sa zaoberá najdôležitejšími problémami a mobilizuje ľudí k týmto otázkam úprimne a čestne, a skutočnosť, že s ohrozením život vyživujúcich podmienok prejavujúcich sa v tvrdšie spôsoby, mladšia generácia môže byť rýchlejšie a pevnejšie priťahovaná k takémuto celosvetovému hnutiu. Toto hnutie pravdepodobne získa čoraz väčšiu silu od žien.

Napriek niekoľkým pretrvávajúcim neistotám niet pochýb o tom, že spojenie hnutí za mier, ochranu životného prostredia a biodiverzity, spravodlivosť a rovnosť, ženské a mládežnícke hnutia, hnutia za práva detí bude dobré pre ľudstvo a pomôže vytvoriť lepší svet. . Aj keď to nepovedie k veľkolepému úspechu pri kontrole a potláčaní život ohrozujúcich stavov, aspoň to pomôže postaviť svet na bezpečnejšiu cestu.

Ďalším dôvodom nádeje je, že aj keď počiatočný pokrok môže byť pomalý a ťažkopádny, ak sa úsilie udrží s kontinuitou po určitý čas, akonáhle bude základňa pripravená, môže dôjsť aj k veľmi rýchlemu úspechu, dokonca aj takému čo sa v súčasnosti môže zdať pritiahnuté za vlasy, dokonca až veľkolepý úspech.

Tieto snahy nevyhnutne zahŕňajú veľmi veľké vzdelávacie a mobilizačné úsilie na rôznych úrovniach. To nevyhnutne zahŕňa snahu zmeniť prevládajúce ľudské hodnoty spôsobmi, ktoré sú viac v súlade s potrebami sveta založeného na ochrane životného prostredia, mieri, spravodlivosti a rovnosti. Ako začiatok v tomto smere tento autor navrhuje, aby sa nasledujúce desaťročie považovalo za desaťročie záchrany (životných podmienok) Zeme, desaťročie, keď sa ľudstvo naučí dávať tomu najvyššiu prioritu v rámci spravodlivosti. , mier a demokracia.

Ďalším dôležitým aspektom je teraz prinútiť OSN, aby vyhlásila roky 2025 – 2035 za Dekádu záchrany Zeme, pričom okolo tejto základnej témy sa pripravuje a plánuje mnoho vysoko kreatívnych programov, najmä na úrovni komunity a na úrovni školy, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie.

Bharat Dogra

O autorovi: Bharat Dogra  je čestným organizátorom kampane za záchranu Zeme. Medzi jeho posledné knihy patrí Planéta v ohrození, Ochrana Zeme pre deti, Zem bez hraníc a Deň v roku 2071.  Pravidelne prispieva do Global Research.

skspravy.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d