Slovanské Noviny

5. februára 2023

K porozumeniu Čelovekom

Právnici Schmidt, Pirošíková & Weiss žiadajú vyvodenie zodpovednosti voči šéfke eurokomisie Leyenovej za multimiliardový biznis s nákupom covid-vakcín a rozpustenie Európskej komisie

Právnik a predseda OZ Za zdravú a spravodlivú spoločnosť Erik Schmidt v rozhovore pre eReport komentuje vlaňajšiu žalobu na štát vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov ohľadne testovania a aplikovania experimentálnych Covid-19 vakcín, ako aj najnovšiu petíciu na vyvodenie zodpovednosti voči predsedníčke Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej za korupciu súvisiacu s megamiliardovým nákupom vakcín od Pfizeru a porušenie práva EÚ.

Právnik Erik Schmidt sa do povedomia širšej verejnosti dostal v čase pandémie a covidových opatrení. Spolu s bývalou dlhoročnou zástupkyňou SR pred ESĽP Maricou Pirošíkovou a advokátom Petrom Weisom podal voči Slovenskej republike žalobu na Medzinárodný trestný súd v Haagu.

Minulý rok tiež založili OZ Za zdravú a spravodlivú spoločnosť. Ich občianske združenie nedávno zverejnilo petíciu, v ktorej žiadajú vyvodenie zodpovednosti voči predsedníčke EK Leyenovej a rozpustenie Európskej komisie. Kvôli vakcínam, ich účinkom a podozrivým nákupom cez sms správy.

Pán Schmidt ste predsedom OZ Za zdravú a spravodlivú spoločnosť. Kedy a prečo ste vznikli?

Dňa 8. septembra 2021 sme sa ako skupina slovenských právnikov – advokátov, ktorých spojil spoločný cieľ – dodržiavanie zásad právneho štátu a ochrana základných ľudských práv a slobôd na Slovensku, rozhodli založiť pre efektívnejšie naplnenie tohto cieľa občianske združenie „Za zdravú a spravodlivú spoločnosť.“

Založil som ho spolu s JUDr. Maricou Pirošíkovou a JUDr. Petrom Weisom. Združenie vzniklo počas cielene vyvolávaného nátlaku na spoločnosť v čase tzv. pandémie súvisiacej so šírením vírusu Covid-19.

Spolupracovali ste už predtým?

Je typické pre toto obdobie, že sa stretli ľudia, ktorí nemali absolútne žiadnu spoločnú minulosť, ale spojila ich snaha obhajovať ľudské práva počas obdobia klamstiev, neodôvodnených útokov na tých, ktorí sa odvážili kritizovať nezmyselné kroky výkonnej moci konajúcej bez potrebnej súdnej kontroly a zastrašujúca tých, ktorí upozorňovali na tieto prehrešky voči ľudským právam.

Združenie

Aké sú ciele tohto občianskeho združenia?

Občianske združenie je právnická osoba založená v Slovenskej republike na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. V zmysle stanov občianskeho združenia je jeho cieľom, ako som už spomenul, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Združenie vyvíja všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia cieľa združenia.

Len čas ukázal, že tento cieľ sa pretavil aj do boja o záchranu právneho štátu a jeho demokratických základov. Dokonca je možné hovoriť aj o záchrane právnych a demokratických princípov v celej Európskej únii.

Máte pocit, že mimovládne organizácie pôsobiace na Slovensku najmä na justičnom poli si neplnia svoju úlohu?

O nezávislosti tých mimovládnych organizácií, ktoré sú financované niektorými známymi „filantropmi“ zo zahraničia, mám vážne pochybnosti. Účinný boj proti krokom vlády a parlamentnej väčšiny, ktoré boli v evidentnom rozpore so stanoviskom Benátskej komisie týkajúcim sa nutnosti dodržiavania zásad právneho štátu aj počas obdobia núdzových stavov a mimoriadnych situácií, som nezaznamenal. 

Žaloba na štát

Kvôli protipandemickým opatreniam vlády ste minulý rok podal žalobu na štát. Ako sa to vyvíja?

Asi máte na mysli podania na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, ktorý bol vytvorený v roku 1998 tzv. Rímskym štatútom na stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie. Naše prvé (čisto slovenské) podanie súviselo s „atómovou bombou“ celoplošného testovania.

Napriek jeho evidentnej opodstatnenosti (porušeniu Norimberského kódexu) bolo bez zmysluplného odôvodnenia formálne (teda bez akéhokoľvek prerokovania či vyšetrovania) zamietnuté.

Medzinárodné podanie

Následne sme 12. augusta 2021 podali na ICC spoločnú sťažnosť vo veci páchania genocídy na ľudstve prostredníctvom použitia biologických zbraní – laboratórne vytvoreným vírusom (a jeho mutáciami) a experimentálnymi tzv. COVID-19 vakcínami. Sťažnosť sme podali spolu s právnikmi zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky. Toto konanie je stále „živé.“

20. septembra 2021 ho svojím otvoreným listom podporili aj viaceré obete holokaustu, ktoré prežili genocídu nacistických koncentračných táborov. V tých sa realizovali rôzne lekárske experimenty na väznených osobách. Títo ľudia v ňom súčasnú vakcináciu prirovnali k Mengeleho pokusom.

Zločiny proti ľudskosti

Vyšetrovanie vojnových zločinov na Ukrajine má ale asi v súčasnosti prednosť. Máme čas, zločiny proti ľudskosti sú nepremlčateľné. Navyše stále vychádzajú najavo nové skutočnosti, ktoré potvrdzujú naše pôvodné tvrdenia, vrátane toho, že zaočkovaní šírili Covid-19 a mohli mať aj jeho ťažký priebeh. Čiže akákoľvek diskriminácia a nútenie k očkovaniu bolo hrubým porušením ľudských práv. Takisto sa potvrdzujú naše tvrdenia o závažných nežiaducich účinkoch vakcín vrátane smrteľných.

Leyenovej nákupy

Pred pár dňami Vaše OZ zverejnilo petíciu na vyvodenie zodpovednosti voči predsedníčke EK Ursuly von der Leyen. Pri vypočutí na pôde EP sa riešili najmä dve veci – neštandardný spôsob nákupu vakcín a za druhé fakt, že napriek tomu, že „vakcína je sloboda,“ nikdy nebola testovaná na zabránenie šírenie vírusu. Myslíte si, že šlo len o nejaký druh „omylu,“ alebo biznis založený na klamstve?

Máme pekné príslovie – ryba smrdí od hlavy. Zápach sa šíril už z ministerstva obrany Nemecka. Ako vydierateľná osoba bola asi najvhodnejším kandidátom na „vodcu“ Európskej únie počas tzv. pandémie.

Tiež sa hovorí, že nič nie je náhoda. Verím, že osoby na vrcholných mocenských pozíciách na Slovensku i v orgánoch EÚ, náhodné nie sú.

Existujú jasné indície, že niečo v tomto obstarávaní nebolo v poriadku. Táto petícia má za cieľ pomôcť dôsledne vyšetriť všetky okolnosti a vyvodiť z toho náležité dôsledky. Európska prokurátorka takúto občiansku podporu iste ocení.

Mali podľa Vás o tom, že vakcína až taká sloboda nebola, vedomosť aj vlády v krajinách EÚ? Aj tá slovenská?

Bezpochyby. Dokonca si kladiem aj veľmi kacírsku myšlienku. „Čo ak väčšina našej a európskej mocenskej „elity“ nie je vakcinovaná vôbec alebo dostala len placebo (teda neúčinné) dávky?“

Verím, že pravda raz vyjde najavo. A všetci tí, ktorých prinútili k očkovaniu experimentálnymi vakcínami, sa im primerane poďakujú.

Je v poriadku a normálne, aby sa samotní europoslanci dozvedeli takto závažné skutočnosti po roku?

Poopravím Vás. Pravdepodobne to viacerí europoslanci vedeli od začiatku, teraz to už pre nikoho nie je žiadnym prekvapením. V EP však zdá sa, zastupujú iné záujmy, ako záujmy občanov jednotlivých štátov EÚ. Ľudia by na to mali pri budúcich voľbách myslieť. A nezabudnúť.

Vyšetrovanie

K vypočutiu zástupkyne spoločnosti Pfizer v EP došlo pred mesiacom. Máte vedomosť o tom, čo sa deje ďalej?

O ďalších krokoch sme informovaní len z alternatívnych médií, keďže bývalý mainstream drží bobríka mlčania. Preto pripravujeme aj ďalšiu petíciu adresovanú EP. Chceme, aby aj Európsky parlament pomohol vyšetriť všetky podivné okolnosti v súvislosti s vakcínami a covidom.

Môže byť podľa práva EÚ voči  predsedníčke EK vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť?

Právo EÚ obsahuje aj relatívne nové inštitúcie, ako je napr. európsky prokurátor, ktorý má oprávnenie vyšetrovať prípady korupcie v rámci orgánov EÚ. Na tejto úrovni je potrebné riadne vyšetrenie udalostí a vyvodenie zodpovednosti vrátane trestnoprávnej. Európska prokuratúra zároveň môže preukázať svoju skutočnú opodstatnenosť. A tiež nezávislosť od politických a finančných vplyvov. V neposlednom rade aj svoju efektivitu.

Žiadate aj rozpustenie EK. Prečo?

Je zrejmé, že bez podpory kolegov, by predsedníčka EK nebola schopná postupovať pri obstarávaní tzv. „vakcín“ tak, ako postupovala. Takže každý člen Európskej komisie na tom nesie svoj podiel viny.

Petícia

Môže petíciu podpísať ktokoľvek?

Každý občan Európskej únie a akákoľvek fyzická alebo právnická osoba s bydliskom v členskom štáte EÚ, má právo adresovať orgánom EÚ petíciu vo forme sťažnosti alebo žiadosti v otázkach, ktoré patria do ich pôsobnosti.

S ohľadom na sledovaný cieľ a právomoci jednotlivých orgánov EÚ sme sa v prvom rade zamerali na Radu EÚ a EP. Ako právnici sme sa naučili, že pred akýmikoľvek nesystémovými krokmi je potrebné vyčerpať existujúce možnosti nápravy.

Keď nefungujú tie vnútroštátne, tak medzinárodné. Zároveň týmto postupom odhalíme „miesta,“ ktoré sú nefunkčné a potrebujú zásadné zmeny. Aby sme našim deťom odovzdali krajší a slobodnejší svet.

Podpora

Môžu vašu prácu do budúcnosti ľudia nejako podporiť cez vaše OZ?

Všetky podania, články, osvetovú činnosť doteraz vyvíjame bezplatne, na úkor nášho vlastného času a z vlastných prostriedkov. Nemáme žiadneho osvieteného mecenáša, ktorý by nás finančne podporoval. Takže budeme vďační za akúkoľvek finančnú podporu, ktorú nám ľudia venujú. Všetky informácie sú na našej webstránke.

Zdroj: ereport.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: