Slovanské Noviny

24. septembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Ale niektoré zdroje píšu iné informácie; nakoniec, ak by sakncie boli účinné, už by sa to za ten čas muselo nejako prejaviť, či nie? Našiel som dobrý článok ako sa o tom píše. Označuje sa to slovom „farce“, význam je „komédia“ ako typ divadelného predstavenia.   

Sankcie proti Rusku sa ukázali byť komickým predstavením, so značne poškodzujúcim „spätným rázom“ proti Európskym ekonomikám, pokračujúcim (ale nehovorí sa o nich) západným importom enegrgetického typu z Ruska, ako aj obrovské oživenie Ruského GDP – rast od včasnej fázy roku 2022, a aj veľký Ruský program substitučného importu zameraného na dlhodobú sebestačnosť v tovaroch a službách, ktoré predtým nakupovali na Západe.

V prvých siedmich mesiacoch roku 2023 Rusko bolo druhým najväčším dodávateľom  LNG – skvapalnený prírodný plyn – do krajín EU:

Zákaz plynu, ale import produktov z plynu

Zatiaľčo Ruská ropa je zakázaná, palivá odvodené z Ruskej ropy zaplavujú Európu. To je tým, že Ruská ropa predaná do Číny, Indie a Turecka vyletela nahor – boomed – vo forme keď sa zmenila na ropné produkty, ktoré sa exportujú na Západ.

Import ropy z Ruska Indie dosiahol vrchol na 69 milión barelov v Máji, skoro desaťkrát viac ako v tom istom období v roku 2021, zatiaľčo India vyviezla 5.1 milión barelov motorovej nafty (diesel fuel) a 3.2 milión barelov leteckého paliva do EU v Júni, oproti 1.68m barelov a 0.51m barelov v Júni 2021.

Ukrajine vyzvala Západ, aby zakázal zásobovanie všetkými produktami z rafinovanej ropy do krajín G7, ak boli vyrobené za použitia Ruskej ropy, ale také opatrenie by vytvorilo riziko vážnych ekonomických nákladov/strát (costs) pre priemyselné ekonomiky v čase vysokej inflácie a obavy z recesie.

Na dôvažok k vysokým predajom do Európy tá NGO s názvom Global Witness – Globálny Svedok – zistila, že Čína bola najväčším nákupcom Ruského LNG. Celkové importy do Európy vzrástli o 40 percent v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2021, a hodnota importovaného LNG medzi Januárom a Júlom bola €5.29 billion (t.j. po našom miliárd).

Ako klasický prípad/ukážka energetických sankcií ktoré zasiahli iniciátora (backfiring) Nemecko zastavilo Ruský plyn, ale bolo nútené importovať (only to import) masívne množstvá hnojív vyrobených z toho plynu. Lacnejšie nákupy Ruských hnojív vzrástli o 334%.

A v protiklade s mytológiou Západu, že Rusko je “len benzínka – only a gas station”, priemyselná výroba v krajine zaznamenala významné zotavenie sa –  recovery

Ako toto kontrastuje s USA’s PMI – Purchasing Managers Index

Pokrytectvo Pokračujúceho Západného Obchodu s Ruskom

Zatiaľčo kážu (preaching – od kázeň) nenávisť voči Rusku, isté západné krajiny stále dokážu exportovať do krajiny obrovské množstvá (vast amounts).

Napríklad, nastal obrovský vzrast Nemeckého exportu do Kyrgyzstanu! Prečo? – pretože odtiaľ sa dá exportovať do Ruska!

Podobne, Nemecké exporty áut do Kazachstanu vzrástli o 507% medzi rokmi 2021 a 2022, a do Arménska o 761%.

Exporty chemických produktov do Arménska vzrástli o 110 percent, a do Kazachstanu o 129 percent. Predaje electrických a počítačových zariadení do Arménska vzrástlo o 343%. Skoro všetko smerujúce na predaj do Ruska!

A, USA, ako vypichuje Bloomberg, stále importujú obrovské množstvá uránu z Ruska, pretože Rosatom je stále najväčší dodávateľ uránu na svete, a ešte stále zásobuje skoro štvrtinu z tých 92 US jadrových reaktorov.

20% produkcie elektriny USA je z jadra, a USAsú najväčším svetovým producentom energie z jadrovej, ktorá sa rovná približne 30% z elektriny vyrobenej na základe jadrovej energie.

USA sú totálne závislé na Ruských dodávkach uránu pre svoju energetickú bezpečnosť, pretože posledné zariadenie na obohacovanie uránu v USA bolo zatvorené v roku 2013, a zásoby/rezerva paliva vydrží na 18 mesiacov. 24. Augusta bolo oznámené, že USA prudko zvýšili svoje nákupy uránu-235 od Ruska. Objem dodávok jadrového paliva vzrástol 2,2-násobne (by 2.2 times). USA zaplatili $696.5 milión za dodávky, čo je rekord od roku 2002.

Ďalší príklad pokračujúceho a pokryteckého obchodu s Ruskom sa týka Estónskej predsedkyne vlády – Estonian Prime Minister, Kaja Kallas, jednej z najotvorenejších Rusofóbov, ktorá požaduje, aby akýkoľvek obchod alebo biznis s Ruskom skončil.

Stark Logistics, transportná firma čiastočne vlastnená manželom Kallasovej, Arvo Hallik, stále operuje v Rusku, a predsedkyňa vlády poskytla “úver – loan” 350 tisíc eur inej firme svojho manžela, Novaria Consult, ktorá drží 24.8% podiel v Stark Logistics. Kallas je pod tlakom aby rezignovala.

Ruský Program Náhrady Importu – Import Substitution Programme

Po odchode Visa a MasterCard z Ruska pri nasadení sankctií Rusi boli schopní obrovsky rozšíriť svoj vlastný platobný systém Mir, ktorý bol uvedený v roku 2015 Ruskou Centrálnou Bankon a Ministerstvom Financií, a aj spustený v roku 2015. Mir bol značne rozšírený od roku 2022 a zrejme aj preto, že sankcie znamenali, že Ruské banky boli vylúčené z medzinárodného platobného systému SWIFT.

Spolu s podstatnými štrukturálnymi zmenami v oblasti obchodu s pynom a ropou preč od Európy a smerom na Východ, takéto základné zmeny zároveň aj v oblasti financií, také štrukturálne zmeny sú vždy dlhodobé a nie ľahko zvrátiteľné, a znamenajú nie ľahko reverzibilné straty pre Západné záujmy ktoré predtým poskytovali tieto tovary a služby. Niet divu, že Nemecké noviny Bild publikovani detaily z konverzácie medzi Scholzom a Macronom, ktorí nariekali nad skutočnosťou, že Putin ani len nespomenul sankcie počas jeho konverzácie s nimi! Zoznam okamžitých aj dlhodobých Ruských „sebstačností“ ktoré prinesú straty Európe a Západu vo všeobecnosti je rozsiahly:

Civilné lietadlá

Prototyp Ruského SJ-100 lietadla na krátke vzdialenosti (short-haul aircraft) vyrábeného v „Yakovlev Production Center“ už má za sebou prvý let (maiden flight). Ten bol úspešný a tie Francúzsko-Ruské motory ktoré boli použité budú nahradené čiste Ruskými.

3D Printers

Moskovský Digitálny Podnik – The Moscow Digital Plant (MDP) – bol oficiálne otvorený. Obsahuje:

– výrobu a design priemyselných 3D tlačiarní;

– FHZL RUS is a Russian-Chinese enterprise localising the assembly of 3D printers

– “SPIN” – full-cycle additive manufacturing with 3D printing services.

Nie je potrebný import pasty! (t.j. cestovín istého typu)

Prvý podnik na výrobu pasty bol spustený v Kalmykii – projekt úplneho cyklu – z poľa až po predajný pult. Ten projekt zahrnuje vývoj podniku na pestovanie rastliny, a organizáciu prvej produkcie „pasty“ v regióne. Bude obsahovať približne 10 typov pasta produktov, včítane tých vyrábaných z pšenice typu durum.

Produkcia ocele

V Rostovskej oblasti bola otvorená výrobňa potrubí – Šachta Pipe Plant. Jej produktom budú rolované oceľové plechy – rolled steel sheets. Kapacita počas prvej fázy je 8 tisíc ton za mesiac, a pri maximálnom nasadení – až po 15 tisíc ton za mesiac. Tá nová továreň je súčasťou firmy Techmaš, ktorá vyrába oceľové potrubia. Západosibírska Továreň na Železo a Oceľ – West Siberian Iron and Steel Works – rozšírila produkciu niektorých typov. Predtým si táto firma nakupovala tie komponenty pre výrobňu niektorých typov ramien a nosníkov v zahraničí.

Kombajny

Keď bola oznámená rekordná úroda v oblasti Rostova, bolo zdôraznené, že kombajny sú vyrobené doma, nie importované.

Vojenské transportné lietadlá

Ďalší IL-76MD-90A – ťažké vojenské transportné lietadlobolo vyrobené a dodané zákazníkovi – firma Aviastar, divízia firmy PJSC “IL”. Reprezentuje významne modernizovanú verziu lietadla IL-76MD cvyrobeného za použitia komponentov z domácich zdrojov. Je špecificky vyrobené pre transportovanie a para-nasadenie vojenských zariadení, personálu, a nákladu.

Námorné motory

Zlieváreň Petrozavodskmaš (Karélia) skompletizoval výrobu prvého Ruského bloku motora pre novú rodinu D500 námorných motorov. Predtým sa nevyrábali v Rusku, nie sú podradné voči zahraničným ekvivalentom.

Niet teda divu, že Rusko smeruje k rastu niekde medzi 2.5% a 3% v roku 2023, čo je vyšší ako USA, Británia, a každá krajina EÚ okrem Českej Republiky. Očakáva sa, že Eurozóna porastie o menej ako 1%. Medzitým Nemecký priemysel kolabuje.

Áno, tie sakcie boli vynikajúci nápad – Yes, those sanctions were a great idea!

Koniec pôvodného článku. Dovolím si komentár: Autor nemá skúsenosť – lebo namôže mať – s tzv. komunistickým systémom, kedy ideológia je nadradená všetkému ostatnému, teda aj ekonomike. Navyše, dnešní autori ideológie nie sú teoretici, ale oligarchovia, resp. ľudia oligarchami platení. Takže systém je skoro rovnaký ako komunistický, ktorý bol pritom známy aj ako „ekonomický systém ktorý nefungoval“, lebo v ňom primárnym faktorom nebola ekonomika. A to sa vrátilo, primárnym faktorom je pohľad oligarchov, a to nie je totožné – s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nemá vôbec nič spoločné – s nejakou optimalizáciou ekonomiky, alebo celého fungovania spoločnosti. Ani Event 201 nie je riešením, darmo ho dodatočne prepisujú, už si to každý prečítal. 

Ivan Hečko

Slovanské Noviny

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  Vplyv križiackych výprav na Bratstvo sv. Jána. V októbri 1096 v malom francúzskom mestečku Clermont rímsky pápež vyzval všetkých veriacich kresťanov v Európe, aby išli do ťaženia...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty. To,...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: