Slovanské Noviny

18. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

08.11.2020

Advokát a bývalý hovorca Kotlebovej ĽSNS Vladimír Gürtler na vlastnej skúsenosti ukazuje, ako Kotlebovci umožnili KORUPČNÉ KONANIE A PÁCHANIE ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME.

Blog bude možno dlhší ale kvôli pochopeniu súvislosti a kontextu vecí je to dámy a páni asi nevyhnutné. Myslím si.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Ďakujem za pochopenie.

Tento blog je súčasťou mojich blogov (prečítajte si ICH – klik) a logicky súvisí najmä s blogmi: Agent Kyselica, agent Šťastný a 307 agentov s krycou legendou sudca a Infiltrácia agentov do parlamentu a súdnej rady. Kto pochybil?

Takže poďme k veci poslanca Kotlebu a spol. :

Úporná snaha bývalého župana BBSK a v súčasnosti poslanca NR SR Mariána Kotlebu stať sa predsedom parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva je „zvláštna.“

Ako informuje včerajší Denník N „Poslanci opäť nezvolili Mariana Kotlebu za predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Z 95 poslancov hlasovalo za šéfa ĽSNS len 21.“

Prečo šéf politickej strany s názvom: Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (dalej aj „Kotlebovci“) opakovane tak túži získať túto funkciu predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva?

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predovšetkým:

• kontroluje dodržiavanie zákonnosti Vojenského spravodajstva a prerokúva návrhy, sťažnosti, podnety v oblasti Vojenského spravodajstva

• prerokúva Štatút Vojenského spravodajstva

• prerokúva interné predpisy upravujúce zameranie a organizáciu Vojenského spravodajstva, podmienky upravujúce používanie osobitných prostriedkov a spôsoby vedenia evidencií

• prerokúva správu o činnosti Vojenského spravodajstva za príslušný kalendárny rok

• prerokúva informáciu o plánovaní rozpočtu a čerpanie limitov z rozpočtu v rámci kapitoly Ministerstva obrany SR


Vojenské spravodajstvo je de facto a aj de iure TAJNÁ SLUŽBA. Tajnou službou je detto aj Slovenská informačná služba

a

v zmysle bodu 122 odôvodnenia NÁLEZU Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96 aj Národný bezpečnostný úrad je tajnou službou.

Na Slovensku teda máme svojím spôsobom 3 (slovom: TRI) TAJNÉ SLUŽBY.

Áno, minimálne až tri tajné služby vykonávajú na území Slovenskej republike svoju činnosť.

Každá z týchto tajných služieb by mala v zmysle zákona podliehať adekvátnej kontrole, či tieto tajné služby dodržiavajú zákony a tiež napríklad kontrole, či tieto tajné služby svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť ne/rozkladajú a/alebo ne/deštruujú.

Kontrola tajných služieb v zmysle vyššie uvedených kritérií by mala byť vykonávaná svojim spôsobom v demokratickej spoločnosti troma kontrólnymi mechanizmami. Viz aj napr. opis v Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies

Takže ak si to v podstate zhrnieme, tak existuje:

1. kontrola vnútorná, tzn. interná kontrola v rámci organizácie (na tú sa spoliehať veľmi na Slovensku asi nemôžme, lebo veď vidíme, príkladmo, čo sa dialo v POLÍCII a čo teraz/aj dnes vychádza na „Svetlo božie“).

Na základe čoho by bolo možné usudzovať, že v tajných službách nebol v minulosti stav obdobný stavu v polícii, kde „Vyšetrovateľ NAKA zadržaných obvinil pre viaceré trestné činy, okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa“ ?

– Viz napr. – Akcia Očistec. NAKA má v rukách Gašpara, Hraška i Slobodníka https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/567858-naka-zasahuje-u-byvalych-spiciek-policie-gaspara-hraska-a-slobodnika/

2. kontrola súdnymi orgánmi (o tom viac nabudúce)

3. kontrola parlamentná

Pristavím sa zámerne pri kontrole TAJNÝCH služieb parlamentom.

Je to totiž kľúčový faktor, prečo niektoré veci sú tak alebo inak, resp. úplne naopak a prečo si dovolím tvrdiť, že slovenskú politiku infiltrovali agenti tajných služieb, ktorí spôsobili, že Slovensko je svojím spôsobom trojským koňom cudzej mocnosti v štruktúrach Európskej únie a NATO (bližšie a viac tiež niekedy nabudúce).

Kontrolu troch TAJNÝCH SLUŽIEB na Slovensku teda vykonáva:

• Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ 

• Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS 
• Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva 


Mám osobnú skúsenosť s ne/činnosťou Osobitného kontrolneho výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=168 na čele ktorého je poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu kontroluje dodržiavanie zákonnosti Národného bezpečnostného úradu a prerokúva najmä: 

• rozpočet rozpočtovej kapitoly bezpečnostného úradu na nasledujúci kalendárny rok; 

• podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu bezpečnostného úradu; 

• správu o činnosti bezpečnostného úradu a jej výsledkoch; 

• návrhy, sťažnosti a podnety v oblasti Národného bezpečnostného úradu.


Dňa 14.09. 2020 som informoval Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a jeho poslancov o závažných informáciách, ktoré indikujú NEZÁKONNÝ ALEBO NESPRÁVNY POSTUP ALEBO NEZÁKONNÉ ROZHODNUTIA VEREJNÝCH ČINITEĽOV A ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI, KORUPČNÉ KONANIE A PÁCHANIE ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.

Viac v prílohe TU.

požiadal som Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu na čele ktorého stojí poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci, aby mi bolo umožnené sa rokovania Osobitného kontrolneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu dňa 23. septembra 2020 zúčastniť, kde som chcel predniesť okrem iného aj ďalšie informácie, ktoré nasvedčujú, žedochádzalo k „vypaľovaniu kandidátov na vymenovanie za sudcov“ prostredníctvom rôznych subjektov.

Viz. doklad verejnosti na prečítanie TUTU a TU.

Poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci v súčinnosti ďalšími poslancami vec „stopil“ a oznámil mi aj toto:

Poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci, ktorý mal v minulosti a stále má „veľa rečí3“ boja proti súčasnému establišmentu a vyhlásení v štýle „Za Boha a za národ“ a pod. mal by ako šéf Osobitného kontrolneho výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu byť prvým, ktorý umožní, aby „KORUPČNÉ KONANIE A PÁCHANIE ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky na ktorom podľa všetkých okolností participovali aj tajné služby“ bolo odhalené a elimonované. 

Poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci však vec „stopil“ a oznámil mi ex post aj toto:

Následne, dňa 30.09.2020 na mňa šéf tajnej služby (riaditeľ NBÚ JUDr. Roman Konečný) podal na Slovenskú advokátsku komoru (som jej členom od 1.1.2004) „Sťažnosť na JUDr. Vladimíra Gürtlera pre podozrenie zporušenia zákona o advokácii a predpisov Slovenskej advokátskej komory“ – o veci píšem aj na blogu: Tajná služba zaútočila na advokáta. Zabijú ma, aby ma zastavili?

a okolo mojej osoby sa začali diať „zvláštne veci“.

Pýtam sa verejne: Splnil Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu na čele ktorého je poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci svoju povinnosť oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky akékoľvek porušenie zákona, ktoré zistí pri výkone svojich právomocí, podľa povahy veci informuje aj vládu Slovenskej republiky ?

Kvôli čomu tak túži Marián Kotleba (šéf politickej strany Kotlebovci) stať sa predsedom parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva? 

Činnosť agentov tajných služieb v slovenskom parlamente je tristnou záležitosťou, nemali by tam vôbec byť, ale sme na Slovensku a na Slovensku je to niekedy TAK.

Pokračovanie nabudúce. Snáď.

1. Demokratická zodpovednosť spravodajských služieb si vyžaduje exekutívnu kontrolu a parlamentný dohľad ako aj vstupy občianskej spoločnosti. Celkovým cieľom je izolácia bezpečnostných a spravodajských služieb od politického zneužitia bez izolácie od exekutívneho riadenia.7 Bezpečnostné a spravodajské služby musia reagovať na potreby ľudí prostredníctvom ich volených predstaviteľov, t.j., volených civilov v kabinete a parlamente, ktorí stelesňujú prevahu politickej kontroly nad bezpečnostnými a spravodajskými službami.

2. Každý činiteľ alebo inštitúcia dohľadu má svoju funkciu. Exekutíva kontroluje služby tým, že im stanovuje usmernenie, vrátane úloh, priorít a poskytuje dostupné zdroje. Okrem toho, parlament sa zameriava na dohľad, ktorý je zameraný skôr na všeobecné otázky a schvaľovanie rozpočtu. Parlament je aktívnejší pri ustanovovaní výborov na vyšetrenie škandálov. Súdnictvo má za úlohu monitorovať používanie špeciálnych právomocí (okrem adjudikovania nekalých praktík). Občianska spoločnosť, expertné skupiny (think-tanks) a občania môžu obmedziť fungovanie služieb poskytovaním alternatívnych názorov (think-tanks), odhaľovaním škandálov a kríz (médiá), alebo sťažnosťami týkajúcimi sa nekalých praktík (občania).

3. pozn. snáď pán poslanec znesie väčšiu mieru kritiky, keďže ako verejný činiteľ musí v zmysle stabilizovanej judikatúry ESĽP strpieť vyššiu (najvyššiu) mieru kritiky v porovnaní s inými fyzickými osobami

§1

(1) Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

§2

Úlohy Vojenského spravodajstva

(1) Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre zabezpečenie obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky a v zahraničí zamerané na

a)  činnosti ohrozujúce suverenitu, ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky,

b)  aktivity cudzích spravodajských služieb,

c)  terorizmus, jeho financovanie alebo podporovanie, kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotáž a záškodníctvo,

d)  politický extrémizmus alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a škodlivú propagandu, ak súčasne ohrozuje plnenie úloh ozbrojených síl a extrémizmus profesionálnych vojakov,

Kotleba a tajné služby. Príslušník odhalený? 

e)  škodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie úloh ozbrojených síl a škodlivé sektárske 
zoskupenia profesionálnych vojakov,

f)  organizovanú trestnú činnosť a trestnú činnosť proti obrane Slovenskej republiky,

g)  nelegálne obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,1a) so zbraňami hromadného ničenia alebo s položkami dvojakého použitia,1b)

h)  aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore,1ba)

i)  nelegálnu medzinárodnú prepravu osôb,

j)  skutočnosti spôsobilé vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky,

k)  ohrozenie alebo únik údajov obsahujúcich utajované skutočnosti.1c)

§6

(1) Národná rada Slovenskej republiky volí na začiatku každého volebného obdobia členov kontrolného orgánu, určuje počet členov, zloženie a spôsob práce tohto orgánu. 198/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve

Zdroj: gurtlervlado.blog.pravda.sk/ infovojna

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d