Slovanské Noviny

22. februára 2024

K porozumeniu Čelovekom

28.11.2020

Rozmáhá se nám tady takový nešvar. Konspirační teorie. Tento nešvar, narušující nerozbornou jednotu strany a pracujícího lidu, je tak nebezpečný, že proti němu musí bojovat řada fízlů a udavačů, pardon, řada statečných bojovníků proti hoaxům. Podle „odporné konspirační teorie“ prý mocenské elity Západu chtějí zneužít současné pandemie, kdy tisíce a tisíce lidí padají na ulicích mrtví po zásahu koronavirem (který zcela dokonale eliminoval chřipku, protože chřipka zcela zmizela z oficiálních médií i oficiálních statistik a všechna onemocnění i úmrtí s – „S“ vůbec ne „NA“ – respiračním onemocněním jsou připisována výhradně koronaviru).

Foto: Shutterstock

Tato konspirační teorie říká, že mocenské elity plánují takzvaný Great Reset, Velké Vynulování nebo Velký Restart. Tak to rozhodně v žádném případě není pravda. New York Times dokonce musely publikovat článek „The baseless ‘Great Reset’ conspiracy theory rises again“ (česky: Zcela nepodložená konspirační teorie „Velkého Vynulování“ se opět objevuje). Je dobře, že se ještě najdou stateční, moudří, vzdělaní novináři, kteří vystoupí veřejně proti lživé ruské propagandě.Je jen škoda, že si tento článek nepřečetla Ursula von der Leyenová, která „pandemii“ koronaviru vidí jako velikou příležitost pro Great Reset a pro destrukci svobodné společnosti západní civilizace prostřednictvím prosazení multikulti a zeleného fašismu anti-ekologických a ekonomicky-destruktivních halucinací mocenských elit. (https://www.weforum.org/great-reset)

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Pozn.: Jako chápete to? Světové ekonomické fórum, kde jsou stovky a stovky mega-korporací, stovky a stovky politiků z nejvrchnějších pater moci, tak tedy tato skupina má na webu „Great Reset“ jako svůj program a plán. A nějaká presstitutka z New York Times napíše, že kdo mluví o nějakém plánu mocenských elit na Great Reset, tak je hloupý konspirační teoretik.

Na uvedené stránce Světového ekonomického fóra máte video ze 24.září, kde von der Leyenová a John Kerry jásají, jakou skvělou příležitost předělat západní civilizaci podle jejich představ nabízí koronavir a koronavirem odůvodňovaná, intenzivně nastolovaná totalita a uměle vytvářená krize.

Aby bylo zcela zřejmé, co je cílem Great Reset, Velkého Vynulování, které samozřejmě vůbec jako cíl mocenských elit neexistuje, protože to tvrdí presstitutka z NYT, a je jedno, že to samotné mocenské elity jako svůj cíl veřejně hlásají, tak tedy aby bylo zřejmé, co je cílem Velkého Vynulování, stačí se podívat na další podklady ze Světového ekonomického fóra. Přeloženo významově:

Nacházíme se na prahu možnosti zformovat obnovu společnosti podle představ nás, mocenských elit, bez ohledu na zájmy a cíle lidí samotných, kteří by spontánně a svobodnou aktivitou zformovali společnost podle svých a nikoli podle našich představ, našich zájmů a našich cílů. Proto tato naše skupina Světového ekonomického fóra „Velké vynulování“ (Great Reset) bude vyvíjet nátlak a manipulovat všechny politiky a vlády a všechny další lidi, kteří předurčují budoucnost globálních vztahů, směřování národních ekonomik, priorit lidské společnosti, povahu podnikání a ovládání všech lidí globálně (management of global commons). Z naší vize a velké expertní znalosti účastníků této skupiny, iniciativa Velký Restart (Great Reset) ustanovila parametry k vytvoření nového sociálního uspořádání, která bude vyhovovat nám, mocenským elitám, a prosťáčkům z „global commons“ to prodáme jako zajištění důstojnosti pro každého.

Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra dokonce napsal knihy o tom, jak skvělou příležitost mají mocenské elity teď, během stanného práva vyhlášeného pod záminkou ve skutečnosti neexistující pandemie. Jak úžasná příležitost to je nastolit režim, který by jinak lidé sami dobrovolně nikdy nepřijali. A také nám napsal, co konkrétně by se dalo udělat v rámci „protipandemických opatření“. Například by se měli všichni lidé očipovat. Konkrétně by podle vyjádření samotných mocenských elit v čele s Klausem Schwabem mělo jít o čipy, které budou číst lidem myšlenky. Pro vlády a jejich sledovací aparát. Tyto implantáty do mozku by podle mocenských elit ze Světového ekonomického fóra měly být podmínkou pro to, aby daný člověk měl právo cestovat. Možná také aby měl vůbec právo pracovat. Možná také aby vůbec směl mít a vychovávat svoje děti. Možná také aby měl daný člověk vůbec právo na život. A přímo Klaus Schwab ze Světového ekonomického fóra osobně: 

Přijde vám jako fantazírování očipování lidí čipy, které jim budou číst myšlenky a odesílat je vládám k dispozici? V předmluvě ke Schwabově knize „Tvarování budoucnosti Čtvrté průmyslové revoluce“ píše CEO Microsoftu o takových čipech na čtení myšlenek toto „taková technologie je zcela v našem dosahu“. Tesla experimentuje s čipy implantovanými do mozku – zatím prasat. Ale kontrola mozku prasat jistě nebude tím skutečným cílem, že? Zdezdezde a zde.

(Umožní ovládat počítač myšlenkami? No, k tomu je nutné myšlenky číst. A posílat je ven z mozku jako data. 😉

John Kerry, bývalý kandidát na prezidenta, ministr zahraničí Obamovy vlády a insider Deep State struktur, rovněž zcela neinformovaný presstitutkou z New York Times, také na tomto videu: “The notion of a reset is more important than ever before,”

Tedy „uvědomění si Vynulování je důležitější než kdy jindy“.

A dále:

I personally believe… we’re at the dawn of an extremely exciting time.

Tedy „Osobně jsem přesvědčen, že jsme na počátku extrémně vzrušující doby“.

Což jistě říkal Adolf Hitler a všichni z jeho okolí v roce 1939 také. Jen si nejsem jist, zda to stejně “exciting time“ byl tehdy i pro Židy, Slovany a jiné „global commons“ určené k vyhlazení v rámci tehdejšího budování tehdejší představy spravedlivého světa, světa, který „honours the dignity of every human being“, tedy který „zajišťuje důstojnost každého člověka“, samozřejmě tedy kromě těch, kterým není přiznán potřebný status „human being“. Například nějakých Židů, Slovanů a jiných méněcenných ras. Nebo dnes nějakých kverulantů z fejsbuku.

Aby nebylo pochyb o tom, jak moc myslí mocenské elity (von der Leynová, Kerry, Schwab a spol) na všechny občany Evropy, pak účastníci této zločinecké organizace zvané Světové Ekonomické Fórum – Velký Restart ve videokonferenci meditují nad tím, o koho jim ve skutečnosti jde.

Z pohledu nesmyslných, zločinných opatření pod záminkou boje proti „pandemii“ stojí za zmínku z uvedeného videa: World Bank predikce 70 milionů lidí se propadne do extrémní chudoby, první vzestup globální chudoby od roku 1988, 2 miliony úmrtí v důsledku problémů ve zdravotních systémech v důsledku „proti-pandemických“ „opatření“ a zároveň opatření anti-covid vytváří zárodek nevyhnutelných budoucích krizí (hladomory, krize ve vzdělání, masová nezaměstnanost).

Dále soudružka z Velkého Vynulování uvádí, že podle (nějakého) průzkumu, celých 70% dotázaných omezilo jídlo od začátku krize uměle vytvořené pomocí pseudo-proti-pandemických opatření, kvůli pseudo-proti-pandemickým opatřením nemůže do školy atd. Soudružka z Velkého Vynulování tedy pláče – ale pak se ukáže, že jí jde jen o „uprchlíky“. Takže jde o negramotné a líné příživníky, kteří chudáci všichni do jednoho v Africe přestali posílat svoje děti do školy a přestali pracovat kvůli proti-covidovým opatřením v Evropě. Další soudruh se zase rozčiluje, že když vlády omezují cestování pro všechny, tak že chudáci okupanti-„uprchlíci“ nemohou volně přicházet okupovat evropské země. Soudruh je úplně rozčilením bez sebe.

Takže shrnuto – oni se nestarají o Evropany a o to, jak Evropané trpí díky nesmyslným, absurdním a totalitním opatřením vlád. Oni se starají o to, aby Evropané dál byli zavřeni, ale chudáci negramotní, líní příživníci z Afriky mohli dál volně přicházet okupovat evropské země a parazitovat na sociálních systémech evropských zemí, na které musí svojí PRACÍ vydělat evropští občané.

Tady máte celý přehled podcastů světového ekonomického fóra na téma Great Reset. Velkého Vynulování: Čeká vás Great Reset. Čeká vás Velké Vynulování. Jak bude vypadat svět po Velkém Vynulování, které pro vás plánují von der Leyenová a spol?

Tady je popis přímo ze Světového ekonomického fóra:

Vítejte v roce 2030. Vítejte v mém městě – nebo spíše bych měl říci „v našem městě“. Nic mi nepatří. Nemám vlastní auto. Nemám vlastní dům. Nemám žádné domácí spotřebiče ani žádné oblečení.

Může se vám to zdát divné, ale dává to perfektní smysl pro nás v našem městě. Všechno, co kdysi bylo zbožím, se stalo službou. Máme přístup k dopravě, bydlení, jídlu a všem věcem, které potřebujeme v našich každodenních životech. Jedna po druhé tyto věci začaly být zadarmo, takže přestalo dávat smysl je vlastnit.

V budoucnosti vysněné von der Leyenovou a spol. nic nevlastníte. Ani byt nebo dům. Takže vám třeba může nějaký dobroser nastěhovat do vaší domácnosti kohokoli. Třeba i deset „nezletilých“ „syrských“ „univerzitně vzdělaných“ čtyřicetiletých negramotných „sirotků“ z Afghánistánu nebo jiné enklávy islámských teroristů. Také vám nepatří ani lednice. Takže vám nepatří ani lednice, sporák, vana, oblečení, svetr, kabát, ponožky, triko, košile, gauč, počítač (takže si na váš počítač může kdykoli přijít vládní správce a probrat a zkopírovat si všechny vaše soubory, historii vyhledávání na netu atd.). A ideologové nové totality sice slibují, že to bude zadarmo. Ale reálně to zadarmo nebude. V reálném světě to bude mít samozřejmě další možnosti pro dobroserské totalitní režimy. Například pokud čip přečte a nahlásí nějaké vaše myšlenky, které budou nějakým počítačovým programem shledány málo loajální, tak vám bude přidělen byt někde v prdelákově, v suterénu, bez tekoucí vody a splachovacího záchodu. A nějak na vás nevybyde lednička, kterou by vám režim dodal jako službu „zadarmo“. Což vás nebude muset příliš trápit. Protože jednak ve vám přiděleném bytě bude zima jako v ruským filmu. Jednak taky váš byt stejně bude bez elektřiny. A jednak si stejně nebudete do té ledničky mít, co dát, protože na vás zrovna nějak nevyjde režimem dodávaná služba „jídlo“. Ani se nebudete moci jít napást, protože na vás nevyjde služba „procházka po louce“.

Protože jak slibují autoři a pachatelé spiknutí (konspirace) Great reset:

Čas od času mě naštve, že nemám vlastně žádné skutečné soukromí. Nikde, kam bych mohl jít a nebýt sledován. Vím, že někde je zaznamenáno vše, co dělám, na co myslím a o čem sním. A jen doufám, že to nikdo nepoužije proti mně.

Celkem vzato, je to dobrý život. O hodně lepší než jaký jsme měli (dříve)….

Takže ten svět, ten báječný skvělý život, který nám mocenské elity chtějí vnutit, je svět, kde nemáte žádné soukromí. Kde i vaše myšlenky jsou nahrány, zkontrolovány (a vy případně potrestáni za myšlenky shledané jako nedostatečně loajální). Kde vám nic nepatří, takže vám mohou kdykoli cokoli sebrat a nikdy nevrátit.

„A jen doufám, že to [nahrané všechny moje myšlenky] nikdo nepoužije proti mně.“ No, tak to doufej, blbče. Všechno nejen, že bude zaznamenáno. Ale všechno také bude použito proti „global commons“, proti obyčejným lidem, proti vám. Každá myšlenka, každá vzteklá reakce na manžela, manželku, souseda, kamaráda, známého, známou, spolužačku, to vše bude použito jako nástroj ovládání. Dokážete si představit, jakou bych nad vámi měl moc, kdybych měl každou vaši myšlenku nahranou? Mohl bych zcela zničit jakýkoli váš vztah s ostatními lidmi. Mohl bych naprosto a zcela zničit vaši reputaci mezi všemi vašimi známými a kamarády a kolegy v práci. Mohl bych zničit jakoukoli vaši šanci na postup v kariéře a dokonce i jakoukoli vaši šanci, že nebudete vyhozeni z práce při první příležitosti.

Mimochodem, pokud bychom připustili možnost, že v reálném světě je možná vize všech – těch minulých i těch dnešních – komunistů, vize, kdy lidé nepracují a vše za ně dělají roboti (a podle dnešních komunistů také umělá inteligence, jak se dozvíte v uvedené vizi WEF), pak to, jak bude vypadat společnost je zřejmé – bude to peklo na zemi. Lidé, kteří nebudou nic dělat, nebudou mít žádný cíl a smysl svých aktivit, žádný smysl svého života. Budou se vraždit a napadat navzájem. Ovládne je jen slepá nenávist a vztek. Bude to obrovský Calhounův experiment.

Zdezde a zde.

Mimochodem, to je možná důvod, proč nelegální migranti nebo cikáni nejsou vděční za to, že v drtivé většině dostávají sociální dávky a nic nemusí dělat. Naopak, mají o to větší vztek a o to více nenávidí společnost, která je živí. A o to více se cítí „diskriminováni“. Calhounovy lidské myši. A možná právě proto dnešní neomarxisté/multikulturalisté prosazují sociální dávky pro různé nepřizpůsobivé skupiny – přesně podle své ideologie, že svobodná a prosperující západní civilizace musí být rozvrácena různými nezačleněnými a nezačlenitelnými skupinami, které nenávidí svobodnou západní civilizaci. Sociálními dávkami pro nepřizpůsobivé si dnešní neomarxisté/multikulturalisté nekupují ani dočasný sociální smír. Kupují si armádu lidí, kteří bytostně nenávidí svobodnou prosperující západní civilizaci a kteří jsou připraveni tuto civilizaci kdykoli zničit. Přesně dle záměru neomarxistů/multikulturalistů. Armáda Calhounových lidských myší. Ze stejné kategorie bude i tzv. zaručený příjem – Calhounovy myši, přes zaručený příjem uměle vyvolaný rozpad společnosti, rozklad psychiky lidí a tím daný rozvrat západní civilizace.

Dřívější komunisté se sdružovali v Komunistické internacionále. Ti dnešní komunisté se sdružují ve Světovém ekonomickém fóru. A je poměrně pikantní, že mezi partnery neomarxistického Světového ekonomického fóra patří z České republiky skupina PPF.

A Světové ekonomické fórum zase prosazuje nejen globální fašismus s očipovanými lidmi, kterým vláda čte myšlenky, ale podporuje i v současnosti aktuální Black Lives Matter.

Ještě vloni se mocenské elity snažily nastolit globální fašismus pod záminkou boje proti „globálnímu oteplení zaviněnému člověkem“. Ale tahle možnost se ukázala jako málo efektivní z hlediska možností rychle a nezvratně zničit prosperující civilizaci. A pak, jako na zavolanou, přišel koronavirus.

Nemyslím si, že by mocenské elity vypustily koronavirus SARS-CoV-2 do světa úmyslně s cílem zavést globální fašismus dle receptu WEF. Myslím, že koronavirus utekl z Fort Detrick, když tam rok (až do konce léta 2019) nefungovalo dekontaminační zařízení. Pak bylo na jaře a v létě 2019 v USA velké množství případů záhadné nemoci, v příznacích naprosto shodné s nemocí COVID-19, která byla americkým CDC označena za nemoc z elektronických cigaret. Taková nemoc z elektronických cigaret se ovšem nikde jinde na světě nevyskytla – tedy až do doby, kdy se objevily (až později a zpětně zveřejněné) první případy ve Francii, Španělsku a Itálii (léto a časný podzim 2019) a pak v listopadu 2019 ve Wuchanu. Ale tehdy se už tomu neříkalo nemoc z elektronických cigaret ale rovnou COVID-19. Rozšíření z USA po světě zřejmě proběhlo minimálně částečně nevědomky (turisté z USA v evropských destinacích na jaře a v létě 2019). V případě rozšíření do Číny šlo buď o nevědomé (ale pozdější propagandou obviňování Číny vítané) nebo vědomé a úmyslné rozšíření, zřejmě během světových armádních sportovních her ve Wuchanu na konci října 2019 (což by velice dobře odpovídalo zpětně vystopovanému prvnímu případu Covid-19 ve Wuchanu v polovině listopadu). Možná už bylo v USA zřejmé určitým strukturám moci, že půjde o celosvětový průšvih a Čína byla vybrána jako ten, na koho se vše svede. (Tomu by nasvědčoval fakt, že již v listopadu 2019 varovala americká vojenská zpravodajská služba, že dojde k propuknutí epidemie koronaviru ve Wuchanu – ale první případ zaznamená ve Wuchanu byl na začátku prosince; v listopadu byl jen zpětně dohledaný pacient nula. Takže americké tajné služby věděly, že ve Wuchanu vypukne epidemie koronaviru dříve, než se tam objevil první pacient.)

Viz zde.

Koronavirus se ale prostě začal šířit sám od sebe – nejspíše po úniku z Fort Detrick.

Ale jak kdysi prý řekl Churchill, a jak po něm již několikrát zopakoval například bývalý Obamův poradce Rahm Israel Emanuel (neplést s Ernst Julius Günther Röhm; mezi nimi je rozdíl, i když rozhodně ne v míře amorálnosti):

„Nikdy nenechte vážnou krizi nevyužitou. A tím myslím, že je to šance udělat věci, o kterých jste si předtím mysleli, že je udělat nemůžete.“

A tak se koronavirus stal vítanou šancí pro mocenské elity udělat věci, o kterých si předtím mysleli, že by jim u lidí neprošly. Například vyhlásit zákaz vycházení. Zakázat sport, kulturu i obyčejné setkávání se lidí. (Jak řekl Rudý Svetr z Aspenu: Jedinou možností, jak toho před příchodem vakcíny dosáhnout, je však podle něj omezení kontaktů mezi lidmi. „Jak to uděláme? Tím, že znemožníme lidem, aby se potkávali,“ odpověděl si Hamáček. Viz Novinky.cz)

Až koronavirus a s ním spojená masívní mediální hysterická kampaň umožnily mocenským elitám strašit staré lidí vizemi tisícovek mrtvých a vizí mrazáků na mrtvoly v ulicích. A tím nemálo starých a nemocných lidí doslova a do písmene zabít – zabít staré a nemocné lidi zbytečně, ale zcela úmyslně vyvolávaným strachem a stresem. Von der Leyenová i všichni další dobroserové ze Světového ekonomického fóra to přesně tak vidí – koronavirus je pro ně šance změnit, zprznit lidskou společnost podle jejich představ, podle představ, které by jinak lidé nikdy nepřijali a se kterými by se jinak lidé nikdy nesmířili.

První jarní vlna zastihla mocenské elity nepřipravené. Nikdo nevěděl, jak moc nebezpečná nemoc je Covid-19. A zřejmě jen některé části velice skryté moci si již tehdy jely svoji agendu – nejen na využití krize, ale přímo na VYTVÁŘENÍ KRIZE JAKO PŘÍLEŽITOSTI K REALIZACI TOHO, CO BY JINAK NEBYLO MOŽNÉ REALIZOVAT. V USA se tehdy masově objevily testovací sady na koronavirus – kontaminované koronavirem. Nikde se o tom příliš nemluvilo, jen krátké zmínky:

Zdezde a zde.

Nikde jsem nezjistil, zda byly koronavirem kontaminovány třeba jen ampulky na vzorky nebo rovnou ty odběrové tyčinky, co narvou málem až do mozku každému, který je takový cvok, aby se šel nechat testovat. Takže možná testy na koronavirus byly kontaminované a šířily virus na každého, kdo se jimi nechal testovat. Možná máme také takové sady. Nečetl jsem nikde, že by někdo testoval testovací sady, jejich bezinfekčnost (natožpak jejich spolehlivost). Já vím, konspirační teorie. Ale ty testovací sady byly v USA kontaminované. Takže možná že lidem do nosu strčili při testech nejen tu špejli, ale rovnou i virus z kontaminované sady. A proč nebyl nikdo vyšetřován a odsouzen? Šíření nakažlivé nemoci v době ohrožení státu je jistě trestný čin i v USA. Ale tady někdo rozesílal infikované „testovací sady“ a ticho po pěšině…

Možná prostě někdo vytvářel krizi. Protože jak by zcela jistě řekl nejen Rahm Israel Emanuel ale i kterýkoli z dobroserů u moci:

Nenechte žádnou pořádnou krizi nevyužitou. A když žádnou pořádnou krizi nemáte k dispozici, tak si nějakou pořádnou krizi vyrobte a hned máte příležitost dělat věci, které by vám jinak nikdy nemohly projít. Proč by ne? Jak řekl Karl Rove, jeden z představitelů neo-konzervativců (většinou bývalých trockistů, kteří za Bushe jásali, jak mohou konečně dělat ty barevné revoluce v rámci trockisty vysněné světové revoluce): „Když jednáme, vytváříme svoji vlastní realitu“.

A vše ukazuje na to, že druhá fáze „pandemie“ není skutečnou krizí, ale uměle vytvářenou krizí. Mocenské elity si vytváří svoji vlastní realitu uměle vytvářené „krize“. „Krize“, kde je za nakaženého označen každý člověk s pozitivním výsledkem velice pofiderního testu, navíc testu, který nikdo nekontroluje, netestuje, neprověřuje laboratoře ani testovací sady, zda nejsou kontaminovány atd. Hospitalizovaný je i člověk, který nemá vůbec žádné příznaky a tedy není vůbec nemocný (nemůžete mít třeba kašel bez kašle, zápal plic bez zápalu plic, rýmu bez rýmy, ale nemoc covid prý můžete mít i bez nemoci covid). Masmediální propaganda přináší „rekord každý den“ – když se nedá najít nic jiného, tak jde o rekordní počet „nakažených“ první pondělí v podzimním měsíci s převážně oblačným počasím bez dešťových srážek.

Za odborníky jsou označovány psychopatologické osoby s narcisistní nebo sadistickou poruchou (záliba některých expertů v popisování tisíců mrtvol v ulicích pak asi navíc signalizuje možnou nekrofilní úchylku) a tyto psychicky narušené osoby nás z televizních obrazovek i titulních stran novin ujišťují, že budou tisíce mrtvých denně, že o Vánocích budou umírat dva tisíce lidí denně, že se tomu už nevyhneme, že v ulicích budou mrazáky na mrtvoly, které nebude čas ani pohřbít do masových hrobů. A jakoby neplatil paragraf trestního zákoníků Šíření poplašné zprávy, který je právě a přesně dán pro takovéto psychopaty a jejich velice nebezpečné jednání v době ohrožení státu.

Jako „úmrtí covid“ je vykázán kdokoli, kdo měl pozitivní výsledek velice pofiderního testu (a možná zcela nespolehlivého nebo rovnou kontaminovaného – nikde jsem nezachytil prohlášení ministerstva zdravotnictví, že jsou testovací sady testovány na spolehlivost a na bezinfekčnost; jak to, že se netestuje spolehlivost testů? Jak to, že si testy zřejmě může dovážet laboratoř aniž by někdo testoval a kontroloval spolehlivost každé dodávky? Jak to, že nikdo neprověřuje procedury a ne-kontaminovanost laboratoří a odběrných míst?). Viz Ministerstvo zdravotnictví:

Úmrtí: uvedená statistika počtu úmrtí osob (dále jen „počet úmrtí“) vychází z datového zdroje ISIN (Informační systém infekčních nemocí, ISIN) a obsahuje úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na přítomnost původce onemocnění SARS-CoV-2 (metodou PCR), bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí a k jejichž úmrtí došlo dříve, než byly v databázi ISIN označeny za vyléčené. Není zde zohledňována příčina smrti, která je vykazována lékaři prostřednictvím Listu o prohlídce zemřelého, neboť tyto informace je nutné vyhodnotit a validovat podle mezinárodních doporučení a standardů ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Vyhodnocení těchto úmrtí z pohledu statistiky příčin smrti je zvláště v případě COVID-19 složitým procesem s ohledem na častý souběh mnoha dalších zdravotních komplikací.

Nemocnice jsou motivovány k tomu, aby vykazovaly pacienty jako pacienty s covidem. Nemocnice jsou motivovány k tomu, aby pacienty vykázané jako covid daly na JIPku. Nemocnice dostane za běžného pacienta od pojišťoven 45 800 korun za týden. Takže za pacienta na lůžku třeba s obyčejnou chřipkou nebo obyčejným zápalem plic je 45 800 korun za týden. Za stejného pacienta s připsaným slovem „covid“ je pak o 16 317 korun více (tedy o 36% více – to je slušný bonus, za jeden stručný zápis, na který nikdy nepřijde kontrola, protože COVID-19 bubububu).

Za pacienta na intenzivní péči pak dostávají nemocnice 166 400 korun za týden. Za pacienta s kolonkou „covid“ pak rovnou o 413 448 korun více (o neuvěřitelných 249% více!!!). Pozn.: Konstatování v článku, že na covidové pacienty jsou na JIPce vyšší náklady tak úplně nesedí:

Vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Balík však upozorňuje, že nákup ochranných pomůcek s sebou zvýšené náklady přináší. Jde podle něj o desítky tisíc denně navíc.

Z léků snad jen stojí za zmínku remdesivir, což je 58 tisíc za pět dní, vlastní péče nebude o mnoho dražší než obvykle,“ napsal Balík Seznam Zprávám.

Nákup ochranných pomůcek není za desítky tisíc denně na jednoho každého pacienta. Jednorázový ochranný oblek stojí okolo 500 korun jeden. Za desítky tisíc by jich denně bylo 40 a více. Ale příplatky jsou na jednoho pacienta. Pokud budete mít na oddělení deset covid pacientů, dostanete denně příplatek na deset covid pacientů. Takže máte třeba 30 lidí, kteří pracují na vaší JIPce. Spotřebují denně třeba 150 jednorázových ochranných obleků. (Každý z nich si vymění ochranný oblek pětkrát za směnu). Příplatek dostanete na deset pacientů, každý den. Denně máte na příplatku od pojišťovny 59 tisíc na pacienta se zápisem covid. Celkem na oddělení 590 tisíc korun denně v příplatku. Za 590 tisíc každodenního příplatku si denně koupíte: za 110 tisíc remdesivir pro všechny pacienty na den, plus ochranné obleky v počtu 960 kusů denně. Každý váš pracovník se musí během směny převléknout 32x. takže se bude převlékat každých čtvrt hodiny. Pokud mu převlékání zabere pět minut (přesun z pokoje s pacienty, svléknutí, navléknutí nového, odnesení starého obleku….), pak třetinu směny stráví převlékáním. Vážně?

Možná, že ano. Připusťme to na chvíli. Ale pokud ano, pak je zcela zřejmé, že úhrada za pacienta covid na běžném lůžku naprosto nemůže stačit k pokrytí ani zlomku nákladů – remdesivir, 32 ochranných obleků na zdravotníka na směnu. Pokud bychom připustili, že opravdu se spotřebují ochranné obleky za částky vypočtené výše, pak by šlo o více-náklady v rozsahu desítek tisíc korun denně na pacienta. Ale příplatek na covid pacienta na ne-jipkovém lůžku je jen 2 331 korun denně.

Výsledek? Buď je zcela přestřelená úhrada za JIPkové pacienty covid a nemocnice jsou tak finančně velice silně motivovány poslat co nejvíce pacientů na JIP s diagnozou covid. Nebo je tato částka adekvátní ale pak je zcela nedostatečná částka za pacienta covid ne-JIPkového – a to znamená, že nemocnice MUSÍ co nejvíce pacientů s covid přesunout na JIP-lůžko, aby nezkrachovaly. Tak jako tak, nemocnice mají velice silný finanční stimul vykazovat co nejvíce pacientů jako covid a co nejvíce jich přesunout na JIPky.

Já vím, že teď začnete křičet, že to by přeci lékaři a zdravotní sestřičky „bojující v první linii“ nikdy neudělali. Jasně. Někteří by to neudělali. A někteří by to neudělali vědomě jako podvod, jen z opatrnosti. A snadno to udělá i ten nejpoctivější lékař v atmosféře všeobecné hysterie, kde lékař nemůže přestřelit v šílené iracionální opatrnosti, zato může být snadno vláčen bahnem pomluv při jakékoli pochybnosti o dostatečně hysterickém postupu tohoto lékaře. Každý lékař v dnešní atmosféře ví, že se ho nikdy nikdo nebude ptát, proč dal pacienta XY na JIPku, když stačilo obyčejné lůžko, zato se mu může snadno stát, že jeho profesní život i sociální status budou zcela zničené, pokud bude jakákoli možnost mu vyčíst, že někoho covid na JIPku nedal.

Pohřebáci mají také motivaci vykazovat kdekoho, kdo zemře doma, jako případ covid. Jeden můj známý mi vyprávěl zcela jistě naprostý hoax. V jeho širší rodině zemřel starý dědeček. Zemřel v klidu, v kruhu své rodiny, která u něj byla i v jeho posledních chvílích. Zemřel prostě stářím, celkovým vyčerpáním organismu, v klidu, smířen se životem i smrtí. Pohřebáci přijeli a první, na co se zeptali, bylo, zda by si ho mohli zapsat jako covid, jestli proti tomu rodina nic nemá. Ale to je určitě jen hoax, který brzy vyvrátí manipulatori.cz nebo nějaký jiný agitátor.

Pohřební služby jsou povinny se zemřelými se zápisem covid pracovat jinak, než s ostatními zemřelými.

Jistě na zemřelé se zápisem covid bude vyšší sazba. Zajímalo by mne o kolik. Ale určitě ten příplatek není motivace pro nikoho, aby si u zemřelých zapisoval covid, kdykoli jen trochu může, že? Mimochodem, v uvedeném článku na idnes máte další příklad „úmrtí covid, bojte se koronaviru, bububu, nechte se zotročit kvůli pandemii“. V článku je zmíněn případ úmrtí – starý muž, 85 let, po infarktu. Podle vyjádření jeho ženy měl velice slabé srdce – takže nějaké dlouhodobé problémy se srdcem, možná chronická ischemická choroba srdeční, možná jiné onemocnění ze skupiny selhání srdce (chlopenní vady nebo nějaká kardiomyopatie). Večer telefonoval se svou ženou a cítil se velice unavený. A v noci ve spánku zemřel. Ale měl pozitivní výsledek pofiderního testu na koronavirus, takže je v rubrice „úmrtí covid“.

Pozn.: Ne, nechci tvrdit, že na covid nemohou opravdu lidé zemřít. Mohou. Stejně jako mohou lidé zemřít na chřipku nebo na spoustu různých jiných nemocí způsobených spoustou jiných různých virů. A na COVID-19, stejně jako na řadu jiných viróz mohou za určité konstelace, blbé náhody, souhry různýjech faktorů apod. zemřít i lidé poměrně mladí a poměrně zdraví. Znám případ mladého muže, který přechodil angínu. Fakt blbě. A dostal infarkt. A ve dvaceti letech dostal invalidní důchod. Na nevratně poškozené srdce. Pitomá angína. A blbá souhra okolností.

Klaus Schwab napsal novou knihu: COVID-19: The Great Reset. Můžete si ji koupit na Amazonu. Asi ani Klaus Schwab ani Amazon nečetli New York Times. Jinak by věděli, že plán Great Reset je jen naprosto ničím nepodložená, vymyšlená konspirační teorie nějakých pomatených konspiračních teoretiků a ruských trollů o neexistujícím a konspiračními teoretiky zcela vyfabulovaném údajném plánu mocenských elit okolo Světového ekonomického fóra a Klause Schwaba. O čem je plán Great Reset, Velký Restart jsem již zmínil výše. Nebudete vám nic patřit. Všechno, co potřebujete k životu, vám bude jen zapůjčeno vládou. Nebo to vám zapůjčeno nebude. Budete mít implantovaný čip, který bude číst vaše myšlenky a vše hlásit státní moci. Každá vaše myšlenka bude zaznamenána a na věky archivována.

Podmínkou k cestování bude, že máte implantovaný čip a na hranicích vám bude pomocí tohoto čipu profízlována celá vaše mysl, aby se zjistilo, zda nejste nějaký nedostatečně loajální lump nebo rovnou kverulant a zda nepředstavujete nějaké „bezpečnostní riziko“:

“Even crossing a national border might one day involve a detailed brain scan to assess an individual’s security risk.” – Klaus Schwab, zakladatel a výkonný prezident Světového ekonomického fóra (Aj prekročenie štátnej hranice môže jedného dňa vyžadovať podrobné skenovanie mozgu s cieľom posúdiť bezpečnostné riziko jednotlivca – preklad, pozn. redakcie).

Příklad dnešního Maťovičova fašistického Slovenska ukazuje, že možná ani z okresu do okresu nebo do obchodu nebudete smět bez toho, aby vám přečetli vaše myšlenky a vyhodnotili, zda nepředstavujte nějaké riziko a zda tedy smíte jet do sousední vesnice, případně zda si vůbec smíte jít nakoupit potraviny.

Von der Leyenová vidí koronavirus jako vynikající příležitost, jak zlikvidovat stávající ekonomiku a zavést zelené ekologické šílenství. Zlikvidovat produktivní ekonomiku produkující to, co lidé potřebují a chtějí, a nahradit tuto produktivní ekonomiku pseudo-ekonomickým neo-polpotovským „ekologickým“ šílenstvím, které bude produkovat to, co bude označeno jako ekologické a lidem to bude násilím vnuceno znemožněním volby. Jedním dechem s tím mluví Leyenová také o nových výzvách digitálních technologií – a v kontextu se stávajícími aktivitami EU se zcela jistě nejedná o nic jiného, než o brutální likvidaci svobody informací a svobody slova na internetu. A o fízlování vašich myšlenek, když si tak Leyenová vrká s Klausem Schwabem, viz video.

Kanadský premiér, miláček neomarxistů, pohledný simulakrum-politik Trudeau prohlásil, že koronavirus skýtá možnost pro Restart: „Tato pandemie nabízí příležitost pro Reset (Restart) – je to naše šance (ano, je to jejich šance) urychlit naše před-pandemické snahy o předělání ekonomického systému.“ A hned poté pak Trudeau označil debaty o plánu mocenských elit na Great Reset za konspirační teorie.

Ale Great Reset není žádná konspirační teorie.

Great Reset je existující plán mocenských elit. Plán na kompletní předělání společnosti tak, jak byste za normálních, ne-krizových dob nikdy v žádném případě nepřijali.

Koronavirus a „pandemie“ nabízejí mocenským elitám příležitost celý svět, ve kterém žijeme, předělat proti vašim zájmům, cílům a představám. Proto je koronavirus démonizován. Proto jsou veškeré údaje používané pro kvantifikaci „pandemie“ zcela nesmyslná a nic nevyjadřující čísla. Proto je krize udržována. Proto jsou efektivní opatření i efektivní, levné léky odmítány. Proto je „koronavirová“ krize spolu-vytvářena nesmyslnými opatřeními, buzeracemi, vytvářením všeobecného strachu a hysterie. Great Reset. Velký Restart.

Bez malých a středních firem. (Pročpak jsou likvidovány malé obchody zákazem prodeje, ale mnohem rizikovější hypermarkety jsou otevřené?) Vy bez jakéhokoli vlastnictví. V bytě, který vám může být kdykoli sebrán. V oblečení, které vám nepatří a kdykoli vám ho můžou sebrat. S jídlem, které vám mohou nebo nemusí dodat. S čipem v hlavě, který čte a hlásí všechny vaše myšlenky. S povinnou vakcínou, která přinutí vaše imunitní buňky produkovat řetězce RNA viru namísto obvyklého produkování protilátek proti virům. Great Reset – Konspirační praxe mocenských elit.

Zdroj: Mihal Brand, zvedavec.org, 26.11.2020

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d