Slovanské Noviny

22. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

19.11.2020

Svedok popísal, brutálny spôsob zametania trestnej činnosti JUDr. Mariánom Konkolovským. Na základe textu sa ozvalo mnoho respondentov, s osobnou skúsenosťou s praktikami tohto prokurátora.

S menom JUDr. Konkolovského som prišla prvýkrát do kontaktu pri študovaní spisu vo veci vraždy ex – primátora Hurbanova, respektíve výpovedi, v ktorej svedok uviedol, že pokiaľ by prokurátor Konkolovský riešil v súlade so zákonom trestnú činnosť vedenia firmy KOMVAK,  Lászlóa Basternáka, Tibora Basternáka a vysokých predstaviteľov SMK, neskôr Most – Híd, bol by možno vo väzbe, ale mohol ešte žiť. Svedok popísal, brutálny spôsob zametania trestnej činnosti nominantov uvedených strán JUDr. Konkolovským.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Na základe textu sa nám ozvalo mnoho respondentov, s osobnou skúsenosťou s praktikami  JUDr. Konkolovského. Časť z nich sa po rokoch dovolala spravodlivosti na Krajskom súde v Nitre, časť na najvyššom súde Slovenskej republiky.

Desať zvrátených prípadov JUDr. Konkolovského – prípad č.1 , časť prvá

Napadnutie študenta Martina Meisela

V pohostinstve Šariš v Komárne bol 12.decembra 2013 vo večerných hodinách dvomi útočníkmi napadnutý Martin Meisel. Po niekoľkých úderoch do tváre a kopancoch použil na svoju obranu, respektíve odvrátenie agresívneho útoku obranný spray ( ľudovo kaser) – Guardian Angel II.  Útočníci, ktorí ho bili, kopali a nadávali mu do Židov, spôsobili v tom čase maturantovi na gymnáziu zranenia, vyžadujúce 40 dňovú práceneschopnosť.

Každý kriminalista, prokurátor ,advokát, s ktorým som  situáciu hodnotila mal rovnaký názor. Agresormi boli dvaja útočníci , ktorí urážkami, vyhrážkami  a fyzickou inzultáciou napadli poškodeného. Ten proti prevahe uplatnil nutnú obranu  spôsobom a s prostriedkom, ktorý za danej situácie bol primeraný. Podobne by mala postupovať aj každá napadnutá žena alebo osoba, ak je ohrozené jeho zdravie , bezpečnosť alebo život. Vyšetrovanie teda malo byť vedené voči agresorom v záujme práv poškodeného mladíka, ktorý bol napadnutý.

Vyšetrovanie, falšovanie spisu

Po útoku podal trestné oznámenie za napadnutie nielen otec Martina, ktorého zranenia po útoku vyžadovali dlhodobú liečbu, ale aj útočníci, ktorí po zásahu kaserom boli ošetrení na oftalmológii.

Hoci sa podnety týkali jedného incidentu, čiže jednej trestnej veci, boli z nepochopiteľných dôvodov pridelené dvom vyšetrovateľkám, ktoré zhodou okolností pôsobili v jednej kancelárii – Pányiovej a Darázsovej. Dozor nad zákonnosťou oboch konaní zabezpečoval JUDr. Marián Konkolovský – prokurátor Okresnej prokuratúry v Komárne.

Vyšetrovateľka Darázsová, vybavila podnet poškodeného Martina Meisela tak, že útočníci spáchali priestupok a vec odstúpila na priestupkové konanie. Na základe množstva podaných sťažností proti jej rozhodovaniu, bola voči útočníkom, ktorí vyvolali incident zmenená právna kvalifikácia skutku z priestupku na prečin a podaná voči nim obžaloba.

Výroba poškodených z útočníkov

Trestné oznámenie podané útočníkmi, v tzv. skrátenom vyšetrovaní riešila Bc. Monika Panyiová, ktorá nielenže nevykonaním prvotných zabezpečovacích úkonov zmarila neopakovateľné úkony, ale odmietla sa vysporiadať aj s dôkazmi a pri vydávaní rozhodnutí uvádzala tvrdenia, ktoré sa nezakladali na pravde.

Vyrobiť z útočníkov poškodených bolo skutočne náročné a vyžadovalo už na samom začiatku trestnú činnosť nielen samotnej vyšetrovateľky Bc. Pányiovej, ale aj súdneho znalca z odboru chirurgia a traumatológia MUDr. Gustáva Škodáčka, ktorý vyrobil znalecký posudok k poškodeniu tváre útočníkov plynovou zbraňou zo vzdialenosti 1,5 cm a dozorového prokurátora JUDr. Konkolovského, ktorý voči napadnutému Martinovi Meiselovi podal obžalobu na súd.

Pani vyšetrovateľka najskôr ale odstránila z trestného spisu zvukovo – obrazový záznam z incidentu, PN  Martina Maisela.

Prečo bolo potrebné zniesť zo sveta videozáznam:

Na zázname z kamerového systému je vidieť ako na Martina Meisela dvaja útočníci atakovali v pohostinstve. Neskôr vychádza z pohostinstva. Dvaja útočníci ho čakali a hneď ako vyšiel von ho napadli. Na zázname útočníci bijú Meisela, ktorému sa kamarát snaží pomôcť. Meisel ustupuje dozadu. Útočníci odsotia jeho kamaráta a zaútočia ešte agresívnejšie. V momente, keď ho útočník udiera do hlavy použije obranný prostriedok – kaser, ktorým zasiahne útočníka.

Bezprostredne nastupuje druhý útočník, ktorý sa snaží kopnúť Meisela vysokým kopom do hlavy. Martin opäť použije obranný prostriedok.

Z výpovedí svedkov incidentu, ktoré sa zhodovali s videozáznamom zaznamenaným počas útoku bolo jednoznačné, že Martin Meisel v sebaobrane použitím kasera, zabránil oveľa vážnejším devastačným zraneniam, ktoré by bol nesporne po napadnutí utŕžil. Proti dvom podstatne vyšším, zavalitejším vyšportovaným útočníkom, bez použitia kasera, nemal Martin žiadnu šancu ubrániť sa.

Po odstránení PN – ky Martina Meisela s dĺžkou liečby 40 dní a videozáznamu z incidentu, sa vyšetrovateľka Bc. Pányiová stotožnila so svedeckou výpoveďou „útočníkov – údajných poškodených“, ktorí  uviedli, že pri odchode z podniku ich čakal Martin Meisel, ktorý po nich bezdôvodne začal strieľať. Najskôr jedného a následne druhého postrelil plynovou pištoľou.

Vyšetrovateľka Bc. Monika Pányiová vydala rozhodnutie, podľa ktorého Martin Meisel s plynovou pištoľou – typ Guardian Angel II, zo vzdialenosti 1,5 cm zasiahol obidvoch útočníkov a spôsobil im zranenia. Zranenie jedného z útočníkov vyžadovalo 15 dní a druhého 5 – 6 dňovú liečbu.

Martin Meisel použil v sebaobrane zo vzdialenosti 1,5 m obranný sprej, nie plynovú pištoľ zo vzdialenosti 1,5 cm

Z hľadiska účinnosti ako aj možnosti spôsobenia zranení, medzi plynovou pištoľou a obranným sprejom je  diametrálny rozdiel.

Kaser, či slzný sprej spôsobuje skoro vždy pálenie v oblastí očí a slizníc, slzenie, pálivú bolesť, približne päť minútovú slepotu. Dočasné následky po zásahu obranným sprejom odznejú do 30 – 40min.

Plynová pištoľ je expanzná nesmrtiaca zbraň určená na sebaobranu, ale pri jej  použití na vzdialenosť kratšiu ako 50cm hrozí vážne poranenie osoby a po priamom priložení na telo hrozí až smrť, pretože tlak plynov je schopný spôsobiť devastačné poranenie.

Znalecký posudok

Súdny znalec z oblasti chirurgia – traumatológia MUDr. Gustáv Škodáček  vypracoval znalecký posudok, k zásahu z plynovej pištole zo vzdialenosti 1,5 cm …!!!

MUDr. Škodáček mal k dispozícii trestný spis, čiže vedel, že nielen svedkovia, ale aj útočníci svorne uvádzajú, že boli zasiahnutí zo vzdialenosti 1,5m kaserom  Guardian Angel II.

Guardian Angel II. – je špeciálny kaser,  naplnený veľmi účinnou látkou, extraktom z rastliny kajanského korenia, ktorá dráždi oči, dýchacie cesty a kožu. Táto chemická látka sa používa profesionálnymi bezpečnostnými zložkami na celom svete. Pri zásahu živého organizmu dráždivá látka spôsobí kašeľ, pálenie a slzenie očí, kýchanie. Tiež môže spôsobiť sťažené dýchanie, pocit tiesne, alebo dezorientácie. Pôsobenie na živý organizmus je individuálne (podľa zdravotnej kondície), zasiahnutá osoba môže byť vyradená z akcie až na niekoľko desiatok minút. 

Z uvedeného je jednoznačné, že použitie kasera zo vzdialenosti  1,5 m nemohlo spôsobiť  devastačné  poraneniam, aké by spôsobila plynová pištoľ zo vzdialenosti 1,5 cm.

Na základe podvodného znaleckého posudku MUDr. Gustáva Škodáčka, prokurátor JUDr. Konkolovský podal voči Martinovi Meiselovi na súd obžalobu.

Obžaloba podaná JUDr. Konkolovským, prokurátorom Okresnej prokuratúry Komárno

Podľa obžaloby Martin Meisel inému úmyselne ublížil na zdraví,  dopustil sa fyzicky, verejne a verejnosti prístupnom mieste výtržnosti tým, že napadol iného, a tento čin spáchal závažnejším spôsobom, so zbraňou, čím spáchal prečin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § – u 156 odsek 1. Trestného s prečinom výtržníctva podľa ustanovenia zákona, v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva podľa ustanovenia §- u 364 odsek 1 písmeno a) a odsek  2 písmeno b) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § – 138 písmeno a) Trestného zákona.

V roku 2018 samosudca JUDr. Hlavička zabránil, aby trestná vec voči útočníkom bola prejednaná pred súdom vydaním trestného rozkazu.

Ak by sudca Hrdlička pripustil dokazovanie, nebolo by možné, útočníkov potrestať za vyhrážanie. Vinníkov by musel vzhľadom na šesťtýždňovú práceneschopnosť odsúdiť za ublíženie na zdraví. 

Voči Hrdličkovmu rozhodnutiu poškodený nemohol zo zákona podať odvolanie a kvalitne motivovaný JUDr. Konkolovský, bol evidentne s rozhodnutím spokojný.

V roku 2018 Martin Meisel ukončil právnickú fakultu

Vo veci napadnutia Martina Meisela boli úmyselne vedené dve trestné konania, s cieľom mariť spravodlivosť,  respektíve vydať rozhodnutie v prospech útočníkov. Odstránenie dokladu o práceneschopnosti  a videozáznamu z útoku,  malo zabezpečiť beztrestnosť všetkým, ktorí o sťažnostiach Martina Meisela rozhodovali následne ako bol spis postúpený na Krajskú prokuratúru Nitra, prípadne Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.

Keďže orgány činné v trestnom konaní a orgány na výkon spravodlivosti systematicky falšovali spis, deformovali realitu a podľa potreby odstraňovali listiny vydávali rozhodnutia v rozpore so zákonom, respektíve od samého začiatku viedli nezákonne konanie, bolo potrebné blamáž ukončiť, spôsobom zabezpečenia beztrestnosti všetkých, ktorý vo veci nezákonné rozhodnutia vydávali.

Trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti sa totiž dopustili všetci policajti,  sudcovia a prokurátori, ktorí z listín v trestných spisoch nezistili, že Martin Maisel nepoužil na svoju obranu plynovú pištoľ, ale paprikový kaser, ktorý výrobca odporúča najmä bezbranným ženám, so sľubom že paralyzujú útočníka na niekoľko desiatok minút, ale najmä nezistili, že konal v sebaobrane,  pretože čelil úderom útočníkov do tváre, kopancom do oblastí bedrového kĺbu a vyhrážkam, že ho zabijú  …

Zahladenie trestnej činnosti bolo možné iba jediným spôsobom, odsúdením mladého právnika za bezdôvodnú streľbu a ublíženie na zdraví …

V júni v roku 2020 bol Martin Meisel odsúdený za prečin ublíženia na zdraví sudkyňou Okresného súdu Komárno na peňažný trest 300 eur. Zároveň ho súd zaviazal uhradiť obom poškodeným náklady na liečbu v sume 109 eur.

JUDr. Erika Jóbová  – samosudkyňa Okresného súdu v Komárne, ktorá  nepribrala do konania spis vedený voči útočníkom, nevzala do úvahy videozáznam z incidentu, nevzala do úvahy doklad o práceneschopnosti Martina Meisela po útoku, dokonca odmietla vziať do úvahy najpodstatnejšiu okolnosť, že obranný prostriedok použil na odvrátenie útoku v sebaobrane …

Opomenula však jednu jednu vážnu vec, proti jej rozhodnutiu má Martin Meisel právo podať opravný prostriedok a jej rozhodnutie bude v odvolacom konaní bude rozhodovať krajský súd …

O zvrátených rozhodnutiach budeme postupne informovať, nakoľko sedem rokov intenzívneho lynčovania, Martina Meisela si skutočne zaslúži pozornosť nielen spoločnosti, ale najmä orgánov činných v trestnom konaní …

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d